Gå til sidens hovedinnhold

- Forsvarsbistand til politiet er brudd på Grunnloven

Forsvarets bistand til politiet i terrorsaker er høyst sannsynlig i strid med Grunnloven. Det mener en rekke jurister som hevder at regjeringen tolker loven feil.

I et hemmeligstemplet notat konkluderte Heimevernets jurister allerede i 2007 med at Forsvaret ikke har hjemmel for å bruke makt mot norske innbyggere, skriver Bergens Tidende. I notatet reiser Heimevernets jurister sterk tvil om Forsvarets bistand til politiet for å motvirke og bekjempe terrorisme er i samsvar med Grunnloven.

Tre år etter forlangte Forsvarsdepartementet at hele notatet skulle trekkes tilbake. Notatet er, slik departementet ser det, åpenbart i strid med regjeringens tolkning av Grunnlovens paragraf 99. Innholdet i notatet er først blitt offentlig kjent nå gjennom en masteroppgave i rettsvitenskap om bruk av militærmakt mot norske innbyggere.

Forsker Ragnar L. Auglend ved Det juridiske fakultet i Bergen støtter Heimevernets jurister i at bistanden, slik den i dag er utformet gjennom instruks, er grunnlovsstridig:

- Hvis man legger til grunn at Grunnloven forutsetter lovregulering for å stille militære ressurser til disposisjon i en terrorsituasjon, blir det konklusjonen, sier Auglend som var medlem av Gjørv-kommisjonen.

- 22. juli-kommisjonen anbefaler en lovregulering. Vi har en grunnlov, og den skal følges. Heller ikke i forbindelse med bistandsinstruksen er dette utredet. Poenget er å få det formelle fotarbeidet på plass, slik at bistand blir uproblematisk. Det er ikke Forsvarets bistand som er problemet, men at det ikke er hjemlet i lov, sier Auglend til Bergens Tidende. (©NTB) (©NTB)

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren