*Nettavisen* Nyheter.

Forsvarsdepartementet om Kystvakten

Statssekretær Roger Ingebrigtsen vil gjerne understreke følgende i tilknytning til Regjeringens nordområdesatsning og KV:

13.07.11 15:03

Relatert til saken: Kystvakten får ikke hjelpe til

Først og fremst må det understrekes at Kystvaktens økonomi faktisk er styrket med 47,2 millioner kroner fra i fjor til i år. Kystvaktens budsjett er betydelig høyere enn det som ble lagt til grunn i Langtidsplanen for Forsvaret for perioden 2009-2012. Kystvaktens budsjett er dessuten vesentlig styrket gjennom en årrekke. I tillegg til dette har Kystvakten fått forsikringer om kompensasjon for økte drivstoffpriser i 2011. Det er få om noen andre deler av forsvarssektoren som er i en tilsvarende god og stadig styrket økonomisk situasjon.

For å ivareta regjeringens nordområdesatsing er det samtidig lagt til grunn at Kystvakten også i 2011 skal prioritere tilstedeværelse og kjerneaktiviteter i Nordområdene, eksempelvis suverenitetshevdelse og ivaretakelse av norske fiskeriinteresser. En slik prioritering innebærer at enkelte aktiviteter i Sør-Norge, spesielt aktiviteter som andre myndigheter har ansvaret for, om nødvendig må reduseres noe. Dette har Kystvakten fått tydelige føringer om. Samtidig skal ikke dette føre til reduksjoner i de kjerneoppgaver Kystvakten er pålagt, oppgaver som de utfører svært godt, både i nord og sør.

Aktiviteter knyttet eksempelvis til kontroll av båtførerbevis, er ikke kjerneoppgaver for Kystvakten, men oppgaver som bl.a. politiet er satt til å ivareta. En begrensning i Kystvaktens bidrag på slike områder utgjør derfor ingen trussel mot sikkerheten og beredskapen i Oslofjordområdet eller Sør-Norge for øvrig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.