Meningsinnlegg av Carl Beck, utvikler og gründer

Og ikke bare det, jeg tror også at våre "motstandere" tror det samme.

La oss ta en titt på resonnementet:

En fregatt som er bygget for manøvrerbarhet er på kollisjonskurs med et tankskip. I god tid blir radio-operatøren på fregatten gjort oppmerksom på forholdet, ved bruk av nettopp radio, en over 100 år gammel velprøvet teknologi.

Kommandoen på fregatten etterkommer ikke den gjentatte oppfordringen om å dreie av.

I etterpåklokskapens lys er det vanskelig å se andre mulige "use cases" enn ett av de følgende, eller en kombinasjon av disse, følg med:

Fedje VTS (sjøtrafikksentral) etablerer kunnskap om hvilke skip som er aktuelle og informerer om situasjonen via en radiokanal som "alle" lytter på.

Alternativ 1) Aktuell fartøysjef (CO) på fregatten sier til seg selv:

"Jeg har ("jaggu-meg") sjøkrigsskolen, lang erfaring og lar ikke ei landkrabbe av en sivilist fra Karmøy fortelle meg hvordan eller hvor skuta skal gå. Dette har jeg full kontroll på."

(Dette er min favoritt, mest sannsynlig. Jeg har også utviklet et case med jenter som offiserer: Kommer til dere til slutt!)

Alternativ 2) "Mine skjermer viser ikke noe galt, og heller ikke hvordan situasjonen (hvis det da er en situasjon) eventuelt kan unngås uten å gå på et skjær eller en påle. Vi har full kontroll."

(Jenter, kommer til dere til slutt her.)

En sammenligning med biltrafikk blir det da kanskje omtrent som dette:

Du kjører med NAVI til en adresse. Underveis kommer et provisorisk skilt med "FARE" som du kjører forbi. Litt etter står trafikkpolitiet, veiver med lysende "steikepanne" og signaliserer at det er farlig å fortsette.

Du overser begge disse og kjører rett ned it stort hull i veien.

Alernativ 3) Delvis eller fullstendig sammenbrudd av kommandokjeden på fregatten, her er noen alternativer:

a) En person holder en pistol mot hodet på CO, som i mikrofonen sier at han har "full kontroll" uten å ha dette.

b) Telegrafisten er blitt gal, "driter i alt" og informerer ikke vakthavende eller CO.

c) Fremmede agenter har kuppet frekvensen og driver gjøn med Fedje VTS.

d) En amerikansk offiser på broen breier seg realt og blander seg oppi sjømannsskapet.

(Admiral: Denne ville jeg gått for var jeg Dem.)

Alternativ 4) Psykologisk blackout: CO (og alle andre på broen ) er i psykose etter mange døgn med lite søvn og akutte situasjoner i forbindelse med Nato-øvelsen.

Denne psykosen gjør det vanskelig å se forskjell på fantasi og virkelighet, det er lett å gjøre feil. Er dette øvelse, er dette "real", er jeg trøtt, er jeg på vakt nå osv ...

Uansett: Kapteinen har ansvaret, da denne burde sikre utsovet personell, noe som er fullt mulig når du ikke er i krig.

Alternativ 5) Elektrisk blackout: Skipet har mistet styringen (rent fysisk ). Denne er lite trolig, basert på lydloggen.

Det finnes noen flere caser, men disse vil fremstå som søkt, nå når vi vet mye om hendelsesforløpet. Men de kunne vært interessant midt i kampens hete.

Alternativ 6) Og jenter, se her: Her er et alternativt, oppkonstruert hendelsesforløp med alternativ eller kvinnelig CO, radiologg:

"Helge Ingstad, Fedje VTS".

- "Helge Ingstad svarer" (kvinnelig stemme)

"E de deg som dukka opp der, Fedje"

-"Ja det er meg"

"Du har eit tankskip foran deg, kan du dreie styrbord"

-"Fedje, gjenta dreie til styrbord Helge Ingstad"

"Helge Ingstad bekreft at du dreier styrbord"

-"Vi ser den. Vi dreier styrbord. God vakt"

Slik gikk det altså ikke.

Men tilbake til min påstand: Forsvarsevnen er nå styrket, fordi man får luket ut feil mannskap før det virkelig gjelder.

Det ville vært mye verre med dårlig dømmekraft i en skarp situasjon. Når de ikke klarer å holde styr på ei skute i fredstid, med hjelp utenfra, hvordan kan de da klare det i krig?. Helt uforståelig.

En F-16 flyver sa til meg en gang at det å lette og så lande på planlagt flyplass slik et trafikkfly gjør er omtrent 1-2% av arbeidsoppgavene til en F-16 pilot.

Å seile ei DD-skute fra A til B i fredstid kan vel ikke representere særlig mer?

Ja, jeg tror jenter med kun bittelitt av det berømmelige morsinstinkt er mindre bråkjekke, og hadde ordnet dette med fire trykk på mikrofonknappen og en dreining på sju grader. Det ville ikke blitt en rapport engang, tenk på det!

Men, nå sitter vi igjen med styrket forsvarsevne til en pris av nærmere 1.000 kr pr innbygger. Kanskje det ikke er så dyrt?