– Jeg ser alvorlig på saken og forventer at Forsvaret tar sitt ansvar som arbeidsgiver og følger opp både denne konkrete enkeltsaken og systemene de har for å håndtere denne type saker, skriver Gram i en epost til Forsvarets Forum.

Gram berømmer også den 25 år gamle soldaten Julie Sandanger for å ha stått fram og fortalt om hvordan hun ble snikfilmet i dusjen av sin nærmeste sjef. Til sammen ble det avslørt 38 videoer på sersjantens mobiltelefon.

Dømt – men beholdt jobben

VG avslørte tidligere denne uka at mannen ble dømt til 90 dagers betinget fengsel for forholdet, men fortsatt har en lederrolle i Forsvaret. Tidligere generalløytnant Robert Mood var blant flere som reagerte kraftig på at mannen fortsatt har jobb i Forsvaret.

– Denne saken viser at Forsvaret fremdeles har en vei å gå for å få bukt med disse utfordringene, skriver forsvarsministeren i sin epost.

Høyres Hårek Elvenes har sendt skriftlig spørsmål til Gram i Stortinget om saken. Der ønsker Elvenes å vite hvilke tiltak forsvarsministeren vil gjennomføre for å forhindre at lignende situasjoner oppstår i fremtiden.

Kvinnenettverk krever oppgjør

Militært kvinnelig nettverk har også kommet med et opprop til Forsvarsdepartementet og Gram med krav om et tydelig oppgjør med seksuell trakassering i Forsvaret, skriver Forsvarets Forum.

«Vi ber Forsvarsdepartementet se til at Forsvaret etterlever nulltoleransen mot seksuell trakassering og gjør ord til handling. Med dette krever vi et tydelig oppgjør mot seksuell trakassering i Forsvaret og en gjennomgang av varslingshåndteringen, slik at Forsvaret kan være en trygg arbeidsplass for alle,» skriver nettverket.

– Vernepliktige, kadetter og ansatte skal føle seg trygge i Forsvaret. Det skal være enkelt og trygt å varsle om uønskede hendelser, det skal ikke være tvil om at varslene blir fulgt opp og at de som varsler skal bli ivaretatt på en god måte, skriver Gram.

- Vil se på saken i detalj

Forsvarsstaben varslet tirsdag at de skal se nærmere på saken.

– Vi var ikke kjent med den før vi fikk spørsmål fra VG. Vi vil gå inn og se på denne saken i detalj, og se hvilke vurderinger som er gjort av hæren, som har behandlet denne saken så langt. Slik den fremstår, er jeg enig i at det ikke ser ut som vi har behandlet den på en ordentlig måte, sa viseadmiral Elisabeth Natvig den gang.

(©NTB)

Les også: Fiskeridirektoratet anmelder seksuell trakassering