- Forsvaret er godt rustet til å stå i mot et angrep i en viss tid, men vi er helt avhengige av forsterkninger fra våre allierte. Det sa forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) under Politisk Kvarter onsdag morgen.

Der diskuterte man det norske forsvarets evne til å stanse en tenkt russisk invasjon.

- Det norske forsvarskonseptet bygger på at vi skal ha et sterkt selvstendig forsvar som er i stand til å stå i mot angrep en viss tid, men så er vi avhengig av hjelp. Hvor mange dager eller hvor lang tid vi kan holde ut er det vanskelig å si noe om, sa Enoksen.

Dette bekymrer

Erna Solberg deltok også under debatten og snakket blant annet om at forsvaret ble betydelig styrket mens hun var statsminister.

- Solberg har rett i at det har blitt gjort store investeringer i det norske forsvaret de siste årene. Det som er bekymringen er at investeringer utgjør en stor del av forsvarsbudsjettet, mens vi har svakheter på personellsiden. Vi må styrke forsvaret mer i nord, vi må bygge opp heimevernet som i framtiden vil ha en viktig oppgave. Styrking av forsvaret i nord er en av de viktigste prioriteringene til denne regjeringen, sa Enoksen.

Ukrainas ambassadør til Norge:

VG skrev tirsdag at det norske forsvaret er i kronisk mangel av våpen, ammunisjon, uniformer og reservedeler, ifølge lederen i Norges offisers- og spesialistforbund, Torbjørn Bongo. Forsvarsminister Enoksen mener situasjonen ikke er fullt så ille som det Bongo beskriver i VG.

- Må ruste opp

- Det er ingen tvil om at vi må ruste opp. Jeg har nå i flere måneder jobbet med å få status på gjennomføringen av langtidsplanen for forsvaret. Det er riktig at vi ligger bakpå på noen områder, derfor har jeg også satt i gang et arbeid hvor vi nå evaluerer gjennomføringen av langtidsplanen så langt og ser på hvilke områder vi må styrke på både kort og lang sikt, sa Enoksen.

Rødt er som kjent motstander av norsk medlemskap i Nato og partileder Bjørnar Moxnes ble grillet om dette i studio.

- Vi vet at forsvaret over noen tiår har blitt kraftig endret, ikke minst i arbeidet med å delta i Natos utenlandsoperasjoner har vi i praksis bygd ned invasjonsforsvaret fra å ha hatt en hær på omkring 160.000 soldater til å ha rundt 10.000 nå. Man har halvert Heimevernet fra 80.000 til 40.000 soldater, redusert antall luftvernbatterier fra 30 til ett, avviklet minefelt og avviklet samtlige av Kystartilleriets kanon- og torpedo-batterier. Det har vært en stor endring av forsvaret hvor noe av det har blitt modernisert og blitt bedre, mens mye av det tradisjonelle invasjonsforsvaret har man forlatt. Det kan nok gjøre at Norge ville stått svakere hvis det kommer et angrep fra russisk side, sa Moxnes.

- Uten at Nato kommer og hjelper oss, hvordan skal Norge forsvare seg fra et russisk angrep, spurte programleder Bjørn Myklebust.

- Da er vi i samme situasjon som våre naboland Sverige og Finland. Finland har vel 250.000 soldater og har en viss kampkraft til å stå i mot, hevdet Moxnes.

Vil gjenoppbygge forsvaret

Moxnes mener Norge må gjenbygge forsvaret for å ha en sjans til å avskrekke og eventuelt stå i mot en russisk invasjon.

- Hevder du at Norge ville klart å stanse Russland hvis vi ruster opp forsvaret, spurte Myklebust.

- Nei, det sa jeg jo ikke. Jeg tror ingen norske politikere tror at et norsk forsvar ville kunnet stå i mot et russisk angrep. Da måtte vel samtlige nordmann deltatt i forsvaret i lang tid. Spørsmålet er om det skal være en terskel for en eventuell motstander å invadere Norge, sa Moxnes.

Erna Solberg mener man må fortsette med dagens langtidsplan for forsvaret og stå ved de høye investeringene.

- Vi må tenke at Norge og Finland er veldig forskjellig. Det som er attraktivt med Norge er den lange kysten vår og kontrollen over Atlanterhavet ut fra Norge. Det er et helt annet scenario enn for Finland. Derfor er det en grunn til at vi av nasjonale hensyn har et annet type forsvar enn det våre naboland har. Vi trenger mer øving, trening og utstyr, sa Solberg.

Hun mener Norge i dag har et mye bedre trent forsvar med raskere reaksjonsevne enn da hun satt i Kåre Willochs forsvarskomite for 30 år siden.