Gå til sidens hovedinnhold

Forsvarssjefen: - Mer tilspisset mellom Russland og Nato og dermed for oss

- Russland har forsterket sin utstrakte påvirkning i Europa, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

OSLO (Nettavisen): Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la tirsdag fram Forsvarets årsrapport for året 2018.

- Situasjonen i våre nærområder har forverret seg i 2018. Situasjonen er mer tilspisset mellom Russland og Nato og dermed for oss, sa Bruun-Hansen på pressekonferansen.

Han pekte på at Nato har bedt medlemslandene stille med høyere beredskap.

- Russerne øver mye og mer komplekst

- Vi har sett at Russland har forsterket sin utstrakte påvirkning i Europa med en rekke virkemidler. Vi ser en utstrakt plassering av langtrekkende våpen. Det er betydelig utvikling av våpensystemer, herunder mellomdistanse kjernevåpen. I våre områder ser vi at det russiske forsvaret øver mye, de øver mer komplekst og de øver mer langt unna sine kjerneområder, sa Bruun-Hansen videre.

Fregatthavari svekket kapasitet

I Forsvarets årsrapport for 2018 slås det fast at fregatten KNM Helge Ingstads havari har påvirket Forsvarets kapasitet.

- Forsvarets operative evne til sjøs er svekket etter ulykken med KNM Helge Ingstad i november 2018, skriver Bruun-Hanssen i sin beretning.

- Selv om vi seiler mer med de øvrige fregattene for å kompensere for bortfallet, er vår militære kapasitet redusert, konstaterer admiralen.

Bruun-Hanssen skriver videre at en bedre balanse mellom nasjonale ambisjoner og tilgjengelige ressurser bør forberedes i neste langtidsplan.

Les også

BT: Kampflyregningen har steget med 16 milliarder kroner

Årsrapporten gir et overordnet bilde av Forsvarets aktivitet gjennom 2018.

I rapporten anslås det at forventede kostnader knyttet til heving, sikring og transport av KNM Helge Ingstad vil komme på 726 millioner kroner.

Fregatten havarerte 8. november i fjor etter en kollisjon med et tankskip.

- Havariet vil påvirke Forsvarets operative evne, leveranser og beredskap, heter det i rapporten.

Samlet historisk anskaffelseskostnad for fregatten og andre eiendeler på fartøyet anslås nå til 4,3 milliarder kroner. Samtidig er det knyttet usikkerhet til verdien av fartøyet etter havariet.

- Ressursbruk i tråd med planen

Forsvarets økonomistyring beskrives som god i årsrapporten, og ifølge forsvarssjefen er ressursbruken i tråd med langtidsplanens prioriteringer.

Forsvarets effektiviseringstiltak resulterte i en økonomisk gevinst på 436 millioner kroner – fem millioner høyere enn målet. Årsresultat viser mindreutgifter på 341 millioner kroner der mye er forpliktelser etter øvelse Trident Juncture, men som først ble belastet i 2019. Hele mindreforbruket søkes overført til 2019.

Mottak og innfasing av F-35 kampfly følger planen, ifølge rapporten. I 2018 mottok Forsvaret seks nye fly, og de har nå totalt ni F-35 i Norge.

Les også

Riktig å hente de foreldreløse IS-barna hjem til Norge - og straffe foreldrene

Kommentarer til denne saken