OSLO (Nettavisen): Fredag morgen ble det klart at Norge har terminert kontraktene på det som skulle være et av Forsvarets viktigste våpen mot fremmede ubåter, nemlig NH90-helikoptrene. Leveransen har vært kraftig forsinket, og de helikoptrene Norge har fått har brukt mer tid på verksted enn i lufta.

Les også: Her kan ukrainerne ha lokket russerne i en felle: – Det påvirker den russiske moralen

Forsvarssjef Erik Kristoffersen sier til Nettavisen at han støtter beslutningen om å heve kontrakten.

– Forsvaret har vært i en periode hvor de har fått dårligere omdømme, med flere varslingssaker, trengte dere dette nå?

– Jeg er ikke opptatt av omdømme i seg selv. Omdømme er et resultat av jobben vi gjør, og ikke gjør. Dette er helt sikkert ikke bra for omdømmet til Forsvaret, men det er en rett beslutning og det er riktig å stoppe NH90 nå, svarer Kristoffersen.

Les mer: NH90-kontrakten avskaffes

Uaktuelt å fortsette

– Hva var problemet med helikoptrene?

– Det har vært mange ting, det er ikke ett enkelt svar på det. Det var blant annet mangel på deler og det var større feil enn det vi hadde forutsatt. Det var en sammensatt situasjon og det var ikke noen vits i å gå videre med NH90, er Kristoffersens klare budskap.

Han sier Forsvaret rett og slett ikke har hatt fungerende helikoptre, så sånn sett mister ikke Forsvaret en kapasitet når helikoptrene nå leveres tilbake.

– NH90 er noe vi skulle ha hatt for lenge siden. Det er uaktuelt for meg å fortsette med den store feilraten som har vært på NH90, sier Kristoffersen til Nettavisen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen om helikopterskandalen:

– Et problem

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til Nettavisen at han tror beslutningen om å heve helikopterkjøpet vil gi det beste økonomiske resultatet for Norge i det lange løp.

– Vi har betalt vel fem milliarder for de leveransene som har kommet så langt. Nå legger vi til grunn at helikoptrene skal leveres tilbake og at den summen tilbakebetales til Norge, sier Gram.

Han sier NH90s mange mangler har vært et problem for Norge.

– Det jo en leverandør som ikke har levert det vi har bestilt. Det er først og fremst alvorlig for den leverandøren at man ikke har oppfylt sine forpliktelser. Så er det et problem for Norge selvfølgelig, at vi derved ikke har fått den operative kapasiteten vi trenger for det norske sjøforsvaret, sier han til Nettavisen.

Trenger helikoptre

– Norge har i praksis ikke hatt fullt operative helikoptre til fregattene i det hele tatt på grunn av problemene til NH90, sier Lars Peder Haga til Nettavisen. Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og ekspert på luftmakt og luftoperasjoner.

– En moderne fregatt må ha helikoptre for å være et effektivt våpen mot ubåter. Fregatten må kunne få sensorene sine lenger ut fra båten og er da avhengige av helikopter for å få til dette, sier Haga.

Han sier at en moderne fregatt rett og slett ikke virker slik den skal uten helikopter.

– Fregattene til Norge har bare vært en del av kapasiteten de skulle være. De har fått gjort kanskje to tredjedeler av det de skal, men som et moderne antiubåt-våpen har de ikke fungert, sier Haga til Nettavisen.

Les også: - Hvem som vinner den kampen kan bli avgjørende for krigens utfall

Forståelse

Førsteamanuensisen sier han har forståelse for at kontrakten nå heves.

– Feilene ved NH90 har gjort Norge sårbare og svekket Forsvaret, sier Haga.

Norge kjøpte to versjoner av NH90. En som skulle brukes av kystvakten til overvåking, fly ut inspektører og til søk og redning. Fregattversjonen sin primærjobb skulle være å jakte på, finne og om nødvendig angripe ubåter.

– Fregattversjonen er teknologisk mer komplisert, det er flere systemer om bord. Kystvaktversjonen har fløyet en del, men ikke så mye som man har ønsket. De som har føyet helikoptrene når de virker sier at det har vært et veldig moderne og bra helikopter. Det store problemet er at det har vært så mye nedetid, forteller Haga.

Hele logistikkjeden bak helikoptrene har fungert dårlig. Det har blant annet tatt lang tid å få reservedeler.

– Det er en vesentlig del av et moderne våpensystem å ha logistikken på plass, det nytter ikke å ha verdens beste helikopter hvis det bare står på bakken, sier Haga.