Se Forsvarssjefens pressekonferanse her fra 11.30:

– Vi har hatt planer for å forebygge seksuell trakassering siden 2018. De planene har ikke vært gode nok, erkjenner forsvarssjefen.

Det har stormet rundt kulturen i Forsvaret så langt i 2023. Etter gjentatte saker om seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. I slutten av februar hadde forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møte med forsvarsledelsen etter flere varslingssaker.

Flere varsler

Bakteppet for møtet er NRKs avsløringer av utbredt seksuell trakassering og overgrep i Forsvaret.

En 22 år gammel kvinne fortalte til kanalen om mobbing, trakassering, uønsket seksuell oppmerksomhet og overgrep hun opplevde i løpet av sin tid i forsvaret.

I forbindelse med varslene har Forsvaret endret planene som skulle forebygge seksuell trakassering. Kristoffersen er tydelig på at det nåværende arbeidet ikke er ferdig, men at Forsvaret nå oppretter en ny stilling for å gjennomføre arbeidet.

Oppretter ny stilling

Arbeidet vil bli ledet av sjef for Heimevernet, generalmajor Elisabeth Michelsen, som går over fra sin nåværende stilling og over til å fullt ut jobbe med å lede arbeidet med å forebygge mobbing og seksuell trakassering.

– Da Forsvarssjefen spurte om jeg ville ta denne jobben, kunne jeg ikke si nei, forteller Michelsen.

Hun er tydelig på at det ikke har vært godt nok etterlevd de kravene Forsvaret stiller til sine ansatte.

– Forsvaret i situasjonen er alvorlig og det er viktig å jobbe systematisk for å bedre dette, forteller hun.

Dermed vil stillingen som sjef for Heimevernet bli lyst ut om kort tid.