I juni i år startet politiet en ny etterforskning av fergebrannen der 159 mennesker mistet livet. Stiftelsen etterforskning av mordbrannen på Scandinavian Star har ønsket at saken også skal tas opp i en Stortings-gransking.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen diskuterte spørsmålet tirsdag, uten å komme til en konklusjon. Medlemmene ble enige om at de vi ha en ny runde med sine respektive stortingsgrupper først.

Komitéleder Martin Kolberg (Ap) medgir at saken er vanskelig å håndtere.

– Stortinget er jo ikke noe etterforskningsorgan, det er politiet som har ansvar for det. Politiet må gjennomføre sin etterforskning, og så må vi vurdere om vi skal opprette en parlamentarisk granskingskommisjon, sier Kolberg.

Må rette opp feil gjerningsmann

Han påpeker at Stortinget vanligvis ikke går inn i saker som er under etterforskning, og at det derfor er mulig at de vil vente til politiet er ferdige før det tas en beslutning. Han vil likevel ikke se bort fra at komiteen velger å gå til parlamentarisk granskningssituasjon før etterforskningen er overstått i denne spesielle saken.

– Dette var en enorm katastrofe, som fort gikk inn i kategorien ulykke, sier Kolberg.

Et dilemma for Stortinget, er at feil gjerningsmann er pekt ut i stortingsdokumentene fra 1990. En dansk lastebilsjåfør som omkom i brannen, ble utpekt som skyldig i brannstiftelse, men i ettertid har politiet erkjent at det ikke var grunnlag for å trekke denne konklusjonen.

– Det kan ikke bli stående, det må rettes på en eller annen måte. Om nødvendig med parlamentarisk granskingskommisjon, sier Kolberg.

Komiteen vil ta opp spørsmålet igjen på sitt møte neste uke eller uken deretter.

Vil fjerne foreldelsesfrist

Mordbrann har i dag en foreldelsesfrist på 25 år, og fristen for å stille noen til straffansvar går ut i april neste år. Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om å fjerne dagens frist, i likhet med andre alvorlige straffesaker som drap, voldtekt og incest.

Ifølge Kolberg vil Arbeiderpartiet støtte forslaget, og han har stor tro på at det vil bli vedtatt.

Støttegruppen for overlevende og pårørende hadde i årevis krevd ny etterforskning, men ble gjentatte ganger avvist av myndighetene i Norge og Danmark. Etter at en gruppe la fram omfattende gjennomgang av materiale fra brannen i fjor vår, bestemte politiet seg for å se på saken på nytt.

Kolberg er opptatt av at oppfølging ikke skal smuldrer opp i tilfellet politiet ikke kommer videre i etterforskningen.

– Vi har fullt fokus på det aspektet. Derfor er ikke saken ferdig drøftet i komiteen, sier han.