Fortsatt fastlåst mellom Opticom og Intel (Ny)

Situasjonen synes fortsatt fastlåst for Opticom-toppene Thomas Fussell og Robert Keith. iMarkedet har intervjuet Robert Keith og gjennomgått kvartalsrapporten

19.05.08 00:56

iMarkedet har gjennomgått kvartalsrapporten til Opticom og intervjuet Opticom-toppen Robert Keith.- Dette er vel ytterligere en liten skuffelse, sier Keith i en kommentar til kvartalsrapporten.To viktige poenger

Fjerdekvartalsrapporten inneholder to viktige poenger for Opticom-aksjonærene.Det ene er at Opticom nå fastslår at datterselskapet Thin Film Electronics (TFE) ikke noen gang vil klare å nå leveransene i henhold til Intel-avtalen. Skal samarbeidet med Intel fortsette, må avtalen mellom de to reforhandles.- Vi kan ikke gjøre leveringene, sier Keith til iMarkedet.Det andre er at Intel har innbetalt 2 millioner dollar til TFE i slutten av kvartalet. Keith sier til iMarkedet at dette kan tolkes som positivt, men det er ikke er tilfellet.Grunnen til dette er at disse 2 millionene er en del av den todelte opprinnelige avtalen med Intel. I avtalen fra 2001 skal Intel betale en lisensavgift og royaly-avgifter ut i fra visse vilkår. Hvis ikke Intel hadde valgt å betale innen utgangen av 2003, hadde de gitt fra seg rettighetene til lisensen, og hele avtalen mellom Intel og Opticom hadde blitt skrinlagt.- De var presset opp i et hjørne, og måtte betale hvis de ville være med videre, sier Keith til iMarkedet.- Er hele TFE-prosjektet nå dødt?- Nei, vi fortsetter som før. Vi er fortsatt langsiktig positive til teknologien, sier Keith til iMarkedet.Ingen inntekter

Opticom opplyser i onsdagens kvartalsmelding at ingen leveranser i datterselskapet Thin Film Electronics ble ferdigstilt i fjerde kvartal, og samarbeidspartneren Intel har derfor ikke gjort betalinger i forbindelse med dette arbeidet. Som nevnt over har imidlertid Intel innbetalt 2 millioner dollar til TFE, som lisensavgift ved utgangen av året.- Opticom/TFE og Intel har kontakt om utfordringene og sannsynlige løsninger for den felles prosess- og produktutviklingen. TFE fører diskusjoner med Intel om mulige endringer i produktiserings- og lisensavtalen, heter det iMarkedet.Det heter videre:- Betalingen var det første av fire avdrag på lisensavgiften for det utvidete bruksområdet av TFEs teknologi. Intel har uttrykt sin nåværende hensikt å betale de resterende avdrag. Dette er imidlertid ikke en kontraktsfestet plikt, og Intel kan velge å avstå fra den "utvidete" lisensen inntil alle betalinger er gjort. I så fall vil betalingene bli avregnet mot eventuell framtidig royalty innen det opprinnelige bruksområdet, heter det i meldingen fra Opticom.Anstrengt lånesituasjon

Keith bekrefter overfor iMarkedet at Intel ikke har ønsket å gå inn med mer penger i TFE-prosjektet.Opticom tar også opp den anstrengt lånesituasjonen mellom TFE og Opticom. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde Opticom lånt ut tilsammen 338,9 millioner kroner til TFE. Opticom har formelt bedt TFE om å betale den utestående akkumulerte gjelden.- TFE vurderer nå alternativer for å fremskaffe tilstrekkelige midler til å betale den utestående gjelden og å finansiere TFEs løpende aktiviteter, budsjettert til om lag 200 millioner kroner over de neste to år. TFE anser at den eneste realistiske mulighet er at selskapet tilbyr nye aksjer til sine aksjonærer, dvs Opticom og Intel. TFE har ikke oppnådd samtykke fra aksjonærene ennå. Diskusjonene pågår, og ytterligere informasjon vil bli gitt i rett tid, heter det i meldingen.I meldingen heter det videre at i tilfelle aksjonærene ikke kommer til enighet om sammen å finansiere TFE, så vil byrden falle på Opticom.Netto omløpsmidler minus kortsiktig gjeld utgjorde 68,7 millioner kroner ved utgangen av 2003. Med nåværende forbrukstakt vil selskapet måtte vurdere sitt finansieringsbehov når finansieringsspørsmålet i TFE er løst, heter det i meldingen fra Opticom.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.