Nettavisen har i en føljetong merket «Ditt valg» tatt for seg de viktigste temaene du skal ta stilling til før valget.

I denne artikkelen presenteres samtlige artikler.

Du kan ta Nettavisens valgtest her!

Dette mener partiene:

Her finner du enda mer om partienes politikk