*Nettavisen* Nyheter.

Fortsatt ikke bestemt deg?

Foto: (Scanpix/Montasje)

Se hvilke saker partiene faktisk vil gjøre noe med hvis de kommer til makten.

14.09.09 14:22

I dag har rundt 3,5 millioner nordmenn retten til å gå til et stemmelokale og si sin mening om hvilken retning de ønsker at landet skal styres i i løpet av de neste årene - og skal vi tro statistikken så er det mellom 70 og 80 prosent av oss som faktisk benytter den retten.

Det betyr at alle de som sitter hjemme alene kunne opprettet Norges nest største parti - og legger vi til alle som ikke bestemmer seg før siste dagen, så vil de samlet kunne stemme frem Norges ubestridt største parti.

Hva er partiet for deg?
Spørsmålet de fleste spør seg er: «Hvem skal jeg stemme på - og hvorfor?»

Nettavisen har vært i kontakt med alle partiene fra Rødt til Frp for å høre hva partiene faktisk ønsker å gjøre noe med umiddelbart hvis de skulle havne i regjeringskontorene etter valget. Svarene gir deg en unik og kortfattet innsikt i hva din stemme går med til å støtte.

Les også:
Slik vil Siv forandre Norge
Slik vil Erna forandre Norge
Slik vil Rødt farge Norge rødt
Slik vil Jens forandre Norge
Slik vil Dagfinn endre Norge
Slik vil Sponheim forandre Norge

Klikk på bildet for å forstørre.

101 punkter fra Frp
Frps løfter om hva de vil ta tak i hvis de skulle komme til makten etter årets valg er definitivt det mest omfattende. Partiet har konkretisert 101 en saker som de ønsker å ta tak i i løpet av de første 100 dagene i regjeringskontorene.

Listen med saker inneholder alt fra skattepolitikk til veibygging til valgfrihet i eldreomsorgen - og til utkastelse av Mulla Krekar.

Partiet selv liker å oppsummere sine 101 punkter i disse tre hovedkategoriene:

1. Innføre valgfrihet i alle offentlige tjenester, og slippe flere til
2. Gjøre næringslivet til det mest konkurransedyktige i Europa, og utløse skapertrang
3. Gjenopprette tryggheten i Norge, og prioritere sikkerhet og handel

Du kan lese mer om Frps planer her.

Klikk på bildet for å forstørre.

Verdifokus fra KrF
Dagfinn Høybråten gir klart uttrykk for at hans parti ikke bare ønsker å gjøre noe med en rekke enkeltsaker, men at de ønsker å forandre fokuset i den offentlige debatten - ved å sette verdispørsmål på dagsordenen.

– Det må utvikles en debatt om livskvalitet og gode målestokker for hvordan vi egentlig har det, slik at ikke alt dreier seg om det som kan måles i penger, forteller KrF-leder Dagfinn Høybråten til Nettavisen.

Men partiet har likevel en lang rekke enkeltsaker de ønsker å gjøre noe med. Dette er noen av de viktigste sakene for partiet:

 • Kontantstøtten skal økes
 • Verdighetsgaranti til de eldre
 • Flere lærere i skolen
 • Økt bistand
 • Løft og psykisk helse
 • En mer helhetlig tenkning ved utbygging av vei og bane

Du kan lese mer om KrFs planer her.

Klikk på bildet for å forstørre.

Mindre skatt og flere lærere med Erna
Høyre er et parti som alltid har fokusert kraftig på skatteletter og det private næringslivet, og overfor Nettavisen gir partileder Erna Solberg klar beskjed om at deres viktigste jobb er å gi landet en ny kurs i forhold til dagens rødgrønne regjering.

- Dette er saker som viser en annen kurs på viktige områder, og jeg mener det er saker her som alle de ikke-sosialistiske partiene vil like, forteller Solberg.

 • Flere veistrekninger skal utbedres umiddelbart
 • Færre skal betale toppskatt, og alle skal betale mindre skatt
 • Arveavgiften skal bort
 • Karakterkravene til lærerskolen skal økes for å få bedre lærere
 • Elever skal ikke lenger få gratis frukt. Pengene skal brukes på bedre lærere
 • Løft for rehabilitering
 • Sette krav til sosialklienter
 • Private helseforetak skal utnyttes av staten

Du kan lese mer om Høyres planer her

Klikk på bildet for å forstørre.

Personvern og miljøvern
Venstre er et av de få partiene som har et sterkt fokus på din egen frihet, og har også et kraftig fokus på vern av havområdene i Nord.

Partiet er også en av de få som er helt klare i at de vil bruke tvang for å slå sammen kommuner for å få et mer effektivt lokalstyre som kan overta mer av det ansvaret sentrale myndigheter i dag sitter på.

- Vi har valgt disse punktene fordi de konkretiserer våre mål for neste stortingsperiode; å ta steget over i lavutslippssamfunnet, å bygge kunnskapssamfunnet og å reformere velferdssamfunnet. Venstre mener vi trenger en ny kurs for Norge på disse tre områdene og de 12 sakene vi presenterer i Nettavisen er første skritt på veien mot våre mål, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande til Nettavisen.

 • Mer fokus på miljøutfordringer
 • Mer penger til jernbane
 • Prioritere etterutdanning for lærere - fremfor gratis mat
 • Full sykehjemsdekning
 • Mer penger til rusomsorg
 • Stoppe EUs overvåkingsdirektiv
 • Mer politi
 • Styrke asylretten

Du kan lese mer om Venstres planer her.

Klikk på bildet for å forstørre.

Ap vil fortsette veien videre
Arbeiderpartiet har alltid fokusert hardt på at de er det trygge partiet, og i sine ti punkter gir partiet klar beskjed om at det viktigste for dem er å bygge videre på den velferdsstaten som vi har i dag.

Dette er noen av partiets viktigste saker i de neste årene:

 • Flere lærere i skolen - og fokus på den offentlige skolen
 • Full sykehjemsdekning innen 2015
 • Fokus på klimautfordringen - og gjøre Norge karbonnøytralt innen 2030
 • Mer politi
 • Flere innvandrere ut i jobb - og en streng, men rettferdig, innvandringspolitikk
 • Bruke hundre milliarder på vei og bane de neste 10 år
 • Kraftig fokus på kulturformål
 • Øke innsatsen for et inkluderende arbeidsliv

Du kan lese mer om Aps planer her.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Roald, Berit

Store planer fra et lite parti
Rødt har i dag ingen representanter på Stortinget, men har et mål om å få inn to etter valget i år. Det kan være med å sikre rødgrønt flertall.

- Vi ønsker ikke å komme inn i regjeringen, men vi vil at de skal være avhengig av oss for å få flertall, forteller Mímir Kristjánsson til Nettavisen.

Og Rødt vil presse regjeringen på følgende saker.

 • Fult vern av Lofoten og Vesterålen
 • Trekke norske styrker ut av Afghanistan
 • Fjerne egenandelene på SFO
 • Fjerne moms for frivillige organisasjoner
 • Makspris på 200 kroner på månedskort for barn og ungdom
 • Likelønnspott for stat og kommune
 • Innføre børsavgift som kan gi inntekter på 90 milliarder kroner

- Jeg tror det kan bli flertall for verning av landeområder, hvis alle som faktisk ønsker det stemmer for det – og ikke lar seg diktere av partipisken. Det med uttrekking fra Afghanistan er nok et litt mer langsiktig mål, men det skjer ting der for tiden også, påpeker Kristjánsson.

Du kan lese mer om Rødts planer her.

Klikk på bildet for å forstørre.

Skole og miljø fra SV
SV er trolig miljøpartiet fremfor noen, og har også alltid hatt et stort fokus på utdanning.

Overfor Nettavisen er partiet klare på at det er disse sakene de ønsker å jobbe kraftig for i tiden som kommer:

1. Gi områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja varig vern mot oljeutvinning.
2. Innføre en statlig likelønnspott for å heve lønna i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor.
3. Vedta en SFO-reform som sikrer alle barn en gratis time i SFO med leksehjelp, høyere kvalitetskrav for SFO og en maksimalpris på 1750 kroner i måneden.
4. Innføre en nasjonal standard som sikrer i gjennomsnitt maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn, og 20 elever på 5. - 10. Trinn.
5. Innføre nasjonale minstenormer for sosialhjelp som gjenspeiler de levekostnadene folk faktisk har.
6. Gjennomføre en tannhelsereform som sikrer at du ikke skal betale mer enn 2.500 kroner i året for tannhelsebehandling.
7. Framskynde byggingen av dobbeltspor og raske jernbanelinjer og bruke mer penger på tog framfor nye firefelts motorveier.
8. Utvide dagens ungdomsgaranti slik at alle under 25 år får rett til arbeid, utdanning eller kompetansegivende opplæring innen 3 måneder.
9. Trekke de norske styrkene ut av Afghanistan, og øke den sivile innsatsen.
10. Innføre 11 måneders studiestøtte for studenter.

(SV besvarte ikke Nettavisens henvendelse før denne saken ble publisert, og har derfor ikke egen artikkel. Alle deres svar er derfor lagt inn her)

Sphar ikke besvart hvilke konkrete saker de ønsker å fokusere på etter valget. Du kan lese mer om deres politikk på partiets hjemmesider.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.