OSLO (Nettavisen): Folkehelseinstituttet bekreftet fredag at de har besluttet å forlenge den midlertidige pausen for AstraZeneca-vaksinen til 15.april.

Innen den tid skal det komme en ny vurdering.

Overfor Nettavisen understreker smitteverndirektør Geir Bukholm at det ikke blir noen stor forsinkelse av en kortere pause.

- Relativt beskjeden effekt

- Så lenge vi får de vaksinene vi er lovet fra Pfizer, Moderna og Janssen, vil dette ha relativt beskjeden effekt, men dersom AstraZeneca-vaksinen ikke blir tatt i bruk i det hele tatt, vil det forsinke vaksinasjonsprogrammet med én til to uker, sier han.

- Grunnen til at pausen får liten effekt er at vi hadde få leveranser av AstraZeneca, sier han.

Det er ventet en større leveranse med AstraZeneca-vaksine til uka. Denne blir nå satt på lager. FHI anslår at det med den leveranseplanen som er nå vil være 200.000 doser med AstraZeneca-vaksine på lager i løpet av pauseperioden.

FHI kommer med en oppdatert vaksineplan neste uke, skriver Aftenposten.

Stort volum med Janssen-vaksine

Den opptrappingsplanen Norge nå har på sitt vaksinasjonsprogram omfatter blant annet et økende antall doser med Janssen-vaksinen (Johnson & Johnsson). Disse kommer i stort volum utover våren og sommeren, med et tyngdepunkt i juni. Det dreier seg om 925.000 doser.

- Men det er verdt å merke seg at Janssen-vaksinen skal gis med én dose, så det rekker til 925.000 nordmenn. Etter våre prognoser skal vi i juni ha tilbudt vaksine til alle over 18 år, sier Bukholm til Nettavisen.

Det vil være den siste store milepælen i vaksinasjonsprogrammet.

- Vi kan altså være ferdige med vaksinasjonsprogrammet i juni eller iallfall i juli?

- Ja, det er mulig å få tilbudt alle over 18 år første dose vaksine i juni eller begynnelsen av juli, svarer Bukholm.

- Mer avhengige av de andre

Smitteverndirektøren sier AstraZeneca-pausen gjør vaksinasjonsprogrammet noe mindre robust.

- Det gjør programmet mindre robust på den måten at vi er mer avhengige av at de andre leverandørene ikke svikter, sier han.

- Per i dag ser det ut til å gå etter planen med leveransene fra Pfizer. Vi har en opptrappingsplan med Moderna, og vi har nylig etterlyst en leveringsplan for Janssen, der leveransene skal komme i månedene april, mai, juni.

- God vaksine

Folkehelseinstituttet sier AstraZeneca-vaksinen er en god vaksine, men understreker at risikoen ved vaksinen må utredes nærmere.

Vaksinering med AstraZeneca ble lagt på is etter meldinger om alvorlige sykdomstilfeller internasjonalt og et dødsfall i Danmark etter vaksinasjon.

Fire dødsfall i Norge

Siden vaksinen ble pauset 11. mars har det kommet meldinger om lignende sykdomstilfeller og fire dødsfall også i Norge.

- Det er en krevende, men riktig avgjørelse å forlenge pausen for AstraZeneca-vaksinen. Vi mener det er nødvendig å gjennomføre flere undersøkelser rundt de aktuelle hendelsene, slik at vi kan gi best mulig råd om vaksinasjon til befolkningen i Norge, sier Geir Bukholm smitteverndirektør ved Folkehelseinstituttet ifølge en pressemelding.

Alle pasientene i Norge og Europa med det alvorlige symptombildet med blodpropper, blødninger og lavt antall blodplater har fått symptomer innenfor et tidsrom på om lag to uker etter vaksinasjon, opplyser FHI.

Ber eksperter om råd

Det var ventet at svaret ville bli fortsatt pause. Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har kalt inn en ekspertgruppe til et møte 29. mars for ytterligere innspill. De skal gi sine synspunkter til den europeiske sikkerhetskomiteen (PRAC), som fortsetter å vurdere meldinger fra legemiddelmyndigheter i Europa om sjeldne tilfeller av blodpropp, lavt antall blodplater og blødninger i kjølvannet av AstraZeneca-vaksinering.

Les også: Pfizer og Biontech starter vaksinetesting på barn

- Sannsynlig sammenheng

Legemiddelverket sa torsdag at det er en sannsynlig sammenheng med AstraZeneca-vaksinen og disse sjeldne tilfellene. «Det trengs ytterligere forskning for å avklare hva som utløser det sjeldne sykdomsbildet», het det i Legemiddelverkets oppsummering.

Samtidig understreket Legemiddelverket at det ikke er grunnlag for å endre anbefalingene for Comirnaty (BioNtech/Pfizer) og COVID-19 vaccine Moderna.

Sverige: Gjenopptar for de over 65 år

Torsdag varslet Sverige at de har bestemt seg for å gjenoppta vaksieringen med AstraZeneca, men bare for aldersgruppen over 65 år. For de yngre aldersgruppene opprettholder Sverige pausen.

- Det har kommet store studier fra USA og Storbritannia som viser at det beskytter veldig bra. Vi anbefaler igjen å bruke vaksinen for de som er over 65 år og eldre. Her har vi ikke sett de alvorlige bivirkningene som vi har sett i andre grupper, opplyste Anders Tegnell, Sveriges statsepidemiolog, på en pressekonferanse.

EMA sa for en uke siden fast at nytten av AstraZeneca-vaksinen er større enn risikoen, men kunne ikke utelukke at noen sjeldne tilfeller av alvorlige bivirkninger har en kobling til vaksinen. Disse tilfellene er så langt bare rapportert blant yngre personer, ikke hos noen som er over 65 år.