Gå til sidens hovedinnhold

Fortsetter Kampen-praksis

Fredag 12. september ble Gard Realf Nielsen og Lasse Sandaker velsignet av prest Siri Sunde i Kampen kirke. Like før inngikk de partnerskap i kirkens våpenhus med avisen Vårt Land til stede,

Bispemøtets preses Olav Skjevesland og Christofer Solbakken, generalsekretær for Bispemøtet, har bedt Domstoladministrasjonen forby borgerlige vigsler i kirkerommet på bakgrunn av partnerskapsinngåelsen mellom Gard og Lasse Sandaker-Nielsen i våpenhuset i Kampen kirke tidligere i år.

Men Tor Langbach, direktør i Domstol-administrasjonen, har ingen planer om å rette seg etter forespørselen fra Bispemøtet.

Det er slik at borgerlige vigsler kan foretas overalt uten begrensninger. I de tilfeller det har vært partnerskapsinngåelser i kirker, har det alltid skjedd etter avtale med menighetspresten. Ønsker Den norske kirke en slutt på dette, må de selv regulere sine egne rom. Dette er primært et kirkelig anliggende, sier Tor Langbach, direktør for Domstoladministrasjonen, til Vårt Land .

I Kampen kirke kunne partnerskapsinngåelsen finne sted i våpenhuset fordi menighetsråd og menighetsprest var enige om å leie ut lokalet til dette formålet.

At Oslo-biskop Ole Christian Kvarme var imot, hjalp ingenting. Hans innflytelse over hva kirken skal brukes til, er begrenset.

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat