Gå til sidens hovedinnhold

- Forventer lønnsvekst på 3,8 prosent

Nå går startskuddet for årets lønnsoppgjør.

Mandag starter årets lønnsoppgjør med den seremonielle kravoverrekkelsen mellom partene.

- Våre medlemmer er klare på at lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund ved oppstarten av årets lønnsoppgjør, som vil pågå i om lag to uker.

- Lønnsvekst på 3,8 prosent
Forskningsleder og makroøkonom Torbjørn Eika hos Statistisk sentralbyrå (SSB) vil ikke spekulere i hvilke krav som legges fram klokken 13 i dag.

- Men ifølge SSBs anslag vil lønnsveksten i år bli på 3,8 prosent, sier Eika til Nettavisen.

Det forklarer han slik:

- Lønnsoverhenget er på 1 ¾ prosent. Det som samlet blir av lønnstillegg – i oppgjøret og ellers – må dermed gi et bidrag til årslønnsveksten på rundt 2 prosent, mener han.

Lønnsoverhenget beskriver hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis nye lønnstillegg eller foregår strukturendringer i det andre året.

- Reallønnsvekst for de fleste
- Overheng sier altså at hvis det ikke skjer noe nytt med lønningene gjennom året – vil årslønnsveksten bli på 1 ¾ prosent. Når vi så trekker fra en konsumprisindeks på 1,5 prosentpoeng, får vi en kvart prosent reallønnsvekst. I likhet med de senere årene, ligger det an til at prisveksten i år blir svært moderat. Med det overhenget som er tror vi det ville bli reallønnsvekst for de fleste selv uten tillegg i år, forklarer han.

For hele økonomien gjelder:

- Lønnsveksten for hele økonomien er satt sammen av lønnsveksten i fjor, samt eventuelle tarifftillegg. Det er viktig å merke seg at ikke alle arbeidstakere får noe tarifftillegg i det hele tatt, de får ikke lønn fremforhandlet av fagforeninger. Dessuten kan andre faktorer som vektforskyvning mellom grupper og alder spille inn i gjennomsnittstallene, påpeker han.

- Økt ledighet
Eika mener følgende faktorer taler for et «moderat lønnsoppgjør» i år:

- Vi tror arbeidsledigheten kommer til å øke noe fra i fjor til i år. Det går generelt veldig dårlig i utlandet, og norske lønnskostnader har økt lenge – og mer enn våre handelspartnere – og kronen har styrket seg. I tillegg spiller det inn at vi får en lav prisvekst.

NHO: - Lønnsveksten må bremses
- Våre medlemmer er klare på at lønnsveksten må bremses, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund, ved oppstarten av årets lønnsoppgjør.

NHOs posisjon for oppgjøret er tydelig. Det er ikke rom for sentrale tillegg på områder med lokal forhandlingsrett. Situasjonen i internasjonal økonomi er fortsatt svak. Det påvirker konkurranseutsatt sektor her i Norge som må kjempe om kontrakter i stagnerende markeder.

- Jeg håper og tror at LO også tar med seg dette alvorlige bakgrunnsbildet inn i forhandlingene. Det handler til syvende og sist om arbeidsplasser og norsk økonomis evne til å skape lønnsomme bedrifter og bevare arbeidsplassene, sier Kristin Skogen Lund.

Her er hovedlinjene vedtatt av LOs representantskap

- Kun forhandle om lønn
NHO viser til den siste rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), hvor norske timelønnskostnader ligger 61 prosent over våre handelspartnere.

– Noe av dette kan forklares med høyere produktivitetsnivå og gunstig bytteforhold, men også høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn blant våre handelspartnere. Dette gjør oss sårbare, og kostnadsutviklingen bør komme i takt med andre ledende industriland i Europa, sier Skogen Lund.

- Den klare meldingen fra våre medlemmer er at årets oppgjør må bli moderat og lavere enn i 2012 hvor vi endte på om lag 4 prosent. De er også tydelige på at det kun er lønn vi skal forhandle om når vi i dag setter i gang årets forhandlinger, sier NHO-sjefen.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken