I samarbeid med den britiske journalisten Jon Worth gir Nettavisen deg oppdatert oversikt over de mulige utfallene og vurderer sannsynligheten for hva som skjer videre.

Se diagrammet i høy oppløsning.

Merk: diagrammet oppdateres oftere enn artikkelen. Innholdet i artikkelen under er ikke nødvendigvis like aktuelt som innholdet i diagrammet over.

Onsdag i forrige uke møttes parlamentet igjen etter to ukers ufrivillig pause, som følge av britisk høyesteretts avgjørelse om at suspenderingen var lovstridig og må annuleres. Opposisjonen har bedt statsminister Boris Johnson trekke seg, men det er mer sannsynlig at han velger å bli sittende enn så lenge.

Mindre sannsynlig: Opposisjonen godtar Johnson

Skulle opposisjonen godta dette vil Johnson kunne bli sittende frem til Det europeiske råd møtes 17. oktober, hvor parlamentet har pålagt ham å be om en utsettelse av Brexit. Skjer dette, knytter det seg stor spenning til hva både Johnson og EU vil gjøre.

Johnson kan velge å be om en utsettelse frem til et nyvalg og å overse parlamentets pålegg eller å forsøke å få istand en avtale. EU kan også velge å tilby en utsettelse uansett, noe som kun krever godkjennelse fra parlamentet, uansett hva regjeringen måtte mene.

Dette kan altså ende med enten Brexit uten avtale, Brexit med avtale, at Storbritannia forblir i EU eller at det utlyses nyvalg.

Mer sannsynlig: Mistillitsforslag mot Johnson

Det er likevel langt mer sannsynlig at opposisjonen vil forsøke å fjerne Johnson før det Europeisk Råd møtes. Dette kan skje ved et mistillitsforslag eller ved at Dronningen ber noen andre om å danne regjering. Går dette igjennom eller Johnson trekker seg vil opposisjonen måtte samle seg rundt en alternativ statsminister.

Ettersom det ikke er flertall i parlamentet for Corbyn som ny statsminister forventes det at opposisjonen og de konservative rebellene vil måtte bli enige om en nøytral kandidat uten ambisjoner om å bli sittende etter et nyvalg som midlertidig statsminister.

Aktuelle kandidater som midlertidig statsminister, som Nettavisen har meldt tidligere, er blant andre Labours Margaret Beckett, Hilary Benn, Hariett Harman eller den konservative rebellen Kenneth Clarke.

Sannsynlig utfall: nyvalg eller ny folkeavstemming

Den midlertidige statsministeren kan så velge å ta Storbritannia mot enten et nyvalg før slutten av året eller tidlig i 2020, som vil bety en tre til seks måneders utsettelse av Brexit, eller en ny folkeavstemming i løpet av 2020, som vil kreve en seks til ni måneders utsettelse av Brexit.

Det er langt mer sannsynlig at den midlertidige statsministeren vil be om tre måneders utsettelse og utlyse nyvalg så snart dette er på plass.

I så fall vil britene gå til urnene før slutten av året.