Gå til sidens hovedinnhold

Fosterdatteren ble voldtatt av stefaren: - Barnevernet har ødelagt mye av livet til den jenta

Hans Kristian Teien og Anne Helene Burdahl mener barnevernet må bære sin del av ansvaret for at deres tidligere fosterdatter ble voldtatt en rekke ganger av sin stefar.

- Hvis en privatperson hadde latt et barn overnatte hos en person han eller hun visste ga barnet narkotika, som hadde seksuelt misbrukt barnet tidligere, og visste at det var en stor fare for at hun også nå ble seksuelt misbrukt, da hadde den personen aldri blitt frikjent i en domstol, sier en oppgitt tidligere fosterfar Hans Kristian Teien til Nettavisen.

Fredag skrev Nettavisen om dommen i Oslo tingrett, der det går fram at barnevernet lot ei jente overnatte hos sin overgriper. Barnevernet får sterk kritikk, til tross for frifinnelsen.

Teien er skuffet over at Oslo kommune ble frikjent i Oslo tingrett, glad for at retten har konkludert med at barnevernet opptrådte klanderverdig, og glad for at påtalemyndigheten vurderer å anke dommen.

For Teien er det viktig å plassere ansvar, og å få sannheten fram.

- For oss spiller det ingen rolle om barnevernet ikke har fått en bot. Barnevernet trenger alle de midlene de kan få. Vi ønsket å få fram sannheten, og det har vi fått, sier han.

Teien har i dag god kontakt med den 21 år gamle kvinnen. Til Nettavisen samtykker hun i, og uttrykker ønske om, at fosterforeldrene åpent forteller i Nettavisen hvordan barnevernet har behandlet henne. Under rettssaken i Oslo tingrett, lot hun seg selv intervju av Avisa Oslo. Du kan lese intervjuet her.

Voldtatt under barnevernets omsorg

Stefar ble 2017 dømt til tolv års fengsel for å ha misbrukt kvinnen seksuelt fra hun var seks år til hun var elleve år, samt i en ny periode, ifølge dommen, fra mars til september 2016.

I begge periodene var kvinnen under barnevernets omsorg. Flere av overgrepene i den første perioden, skal ha skjedd i kjelleren der stefaren og moren bodde, mens tilsynsfører fra barnevernet satt i stuen og snakket med moren.

Flere av tilfellene i den andre perioden skjedde etter at barnevernet hadde fått sterke advarsler om rus og fare for overgrep. Barnevernet lot henne også dra til sin overgriper etter at han hadde blitt anmeldt for overgrep, og politiet hadde avhørt jenta.

- Barnevernet har medvirket til å gjøre livet til denne jenta veldig mye verre, sier fosterfar Hans Kristian Teien til Nettavisen. I dag anser han fremdeles den 21 år gamle kvinnen som en del av familien. I 2009 kom hun til ham og kona Anne Helene Burdahl i Sande i Vestfold, bare ti år gammel. Hun bodde der i seks år, lenger enn hun har bodd noe annet sted.

- Overså bekymringsmeldinger

Det var Teien som anmeldte barnevernet for lovbrudd. Han har også anmeldt enkeltpersoner i barnevernet og på institusjonen der hun bodde da hun ble kjørt til og fra stefaren i perioden med overgrep i 2016. Disse anmeldelsene ble henlagt.

- Vi ønsket å få fram hvordan barnevernet har oppført seg i denne saken. De har ikke tatt hensyn til alle signaler og bekymringsmeldinger som har kommet fra oss, skolen, helsesøster og fra ambulanseteam. Det er helt utilgivelig. Selv om det ikke skulle ha vært grunnlag for bekymringsmeldingene så skulle de ha blitt sjekket ut. Istedenfor ble vi motarbeidet hele veien, sier Teien.

- Når det i tingretten kom fram hva barnevernet visste om rusmisbruk i forbindelse med besøkene, så ser vi at taushetsplikten ikke har blitt brukt til å beskytte barnet, men til å beskytte barnevernet, sier han.

Hadde en hemmelighet

To måneder etter at fosterdatteren kom til dem i Sande i 2009, fortalte hun at hun hadde en hemmelighet som hun ikke ville si til noen. To år senere sprakk ballongen. Da fortalte hun fostermor Anne Burdahl om overgrep som var blitt begått av stefaren.

Overgrepene hadde skjedd i forbindelse med samvær hos moren. Dengang hadde barnevernet fulgt jenta til samvær, og latt stefar ta med jenta uten at det ble holdt oppsyn med hva de gjorde.

Av 2017-dommen går det fram at mens ansatte hos barnevernet satt i stua med mor, ble den da seks år gamle jenta seksuelt misbrukt i kjelleren eller i naborommet.

Henlagt

Stefaren ble siktet for overgrep i 2011, men saken ble henlagt i 2014, etter bevisets stilling.

Riksadvokaten skrev dengang: «Det understrekes at resultatet ikke skal forstås dit hen at fornærmedes forklaring tilsidesettes som usann eller uriktig. Avgjørende er at det ikke kan føres tilstrekkelig bevis - i strafferettslig sammenheng - for at siktede har begått seksuelle overgrep».

Barnevernet ble informert om dette fra Riksadvokaten så sent som i 2015, kort tid før de lot jenta på nytt besøke mor og stefar uten tilsyn.

Fra institusjon til institusjon

Teien forteller at henleggelsen i 2014 gikk knallhardt inn på fosterdatteren.

- Hun sa at han gikk fri, mens hun ble dømt på livstid. Hun fikk aldri noen unnskyldning fra barnevernet. Dette skjedde jo mens hun var veldig liten og under barnevernets beskyttelse. Det var jo de som hadde fulgt henne til besøkene med mor, der hun ble misbrukt av stefaren, sier Teien.

Også andre ting skjedde i den perioden, som gjorde at jenta ble svært destruktiv.

- Jeg klandrer egentlig ikke barnevernet for det som skjedde før 2014, men da saken ble henlagt så trengte hun veldig mye støtte og oppbakking. Det fikk hun ikke, sier Teien.

Han forteller at jenta ble svært deprimert og destruktiv, og at hun ble flyttet fra fosterhjemmet til institusjon. Nå fulgte en periode der hun ble tvangsinnlagt flere ganger. Hun rømte også fra flere institusjoner. Blant stedene hun rømte, var hjem til mor og stefaren der nye overgrep skjedde.

Barnevernet lot jenta besøke overgriper

I starten av 2016 uttrykte hun ønske om å gjenoppta kontakt med moren. Det ble inngått avtale om at hun skulle møte moren med tilsyn, og at hun ikke skulle overnatte. Årsaken var blant annet tidligere historikk med overgrep.

Ifølge 2017-dommen var det etter dette at overgrepene igjen startet hos stefar.

- Barnevernet la til rette for at hun skulle ha mest mulig kontakt med mor, og da også overgriperen. De sender henne til leiligheten der hun har blitt forgrepet på fra hun var seks år gammel. Etterhvert tillater de også overnatting, til tross for at vi forteller hvor ille det er, forteller Teien.

Jenta ble kjørt til og fra besøkene hos mor og stefar, av ansatte på institusjonen der hun bodde. Men istedenfor å holde tilsyn med besøkene, slapp de henne av utenfor og hentet henne etter at besøkene var over.

- Jenta fortalte selv at hun ofte var så rusa at hun knapt kunne strå på beina, forteller Teien. Hennes følgere rapporterte flere ganger at hun virket beruset, uten at besøkene ble stoppet.

Følte seg avvist av barnevernet

I denne vanskelige perioden, tilbød fosterforeldrene seg å være støttekontakter for jenta og samarbeide med barnevernet, siden det var de som kjente henne best.

- Vi hadde mistanke om at hun ble seksuelt misbrukt lenge, og vi advarte også mot dette tidlig på året i 2016, sier han.

Ifølge 2017-dommen begynte stefar å gi jenta narkotika høsten 2015, mens de seksuelle overgrepene startet i mars 2016.

- I mai ville hun ha møte for å snakke om problemene. Barnevernet syntes ikke det var nødvendig med møte, og trenerte flere ganger. Vi advarte mot dette fordi vi var redde for at hun ville miste motivasjonen til å gjennomføre møtet når det tok så lang tid, sier Teien.

Først i slutten av juni ble møtet avholdt.

- Da hadde hun mistet motet og møtte ikke, forteller Teien.

Utvidet til overnatting

Under møtet fortalte Teien til barnevernet at jenta hadde fortalt at hun røyket hasj hver dag, og at stefaren forsynte henne med dette. Hun hadde ennå ikke fortalt selv om overgrepene, men Teien og helsesøster hadde sterke mistanker om at det skjedde.

Barnevernet lot jenta fortsette å besøke moren og stefaren, og utvidet også besøkene til å gjelde overnatting. Teien klaget til fylkesmannen. Barnevernet svarte fylkesmannen at jenta viste positiv utvikling etter at hun hadde gjenopptatt besøkene hos mor.

- Vi var helt sjokkert over at de tillot henne å sove over og i august tok vi et nytt initiativ sammen med helsesøster og jenta fortalte om hasj og alkohol hver gang hun var hjemme. Det eneste de foreslo var å begrense besøkene til bare tre dager istedenfor fem og at overnatting ikke skulle skje.

Spurt om overgrep

- De opplevde jo at vi maste og maste, og irriterte seg over at vi engasjerte oss for ei jente som vi ikke lenger var fosterforeldre for, men hun bodde hos oss i seks år og er som en del av familien, sier Teien.

Han ba også om informasjon om andre bekymringsmeldinger som hadde kommet om jenta, men fikk ikke dette grunnet taushetsplikt. I tingretten kom det fram at også institusjonen der hun bodde hadde sendt bekymringsmeldinger til barnevernet. Teien mener at barnevernet har brukt taushetsplikten til å beskytte seg selv.

Som Nettavisen skrev fredag, ble jenta i begynnelsen av september spurt direkte av helsesøster på skolen om hun ble misbrukt av stefar. Hun bekreftet dette og politiet ble varslet. Til tross for dette, ble jenta kjørt til og fra besøk hos mor og stefar også etter dette. Også under disse besøkene ble hun misbrukt.

Dømt

Stefaren ble til slutt siktet og dømt for seksuelle overgrep av jenta. Han ble da også dømt for overgrepene som fant sted mellom 2006 og 2011, da hun var liten.

-Jeg ønsker å stå fram og fortelle denne historien slik at det skal komme fram hvordan barnevernet har behandlet denne saken. Som fosterforeldre har vi lært hvor viktig det er å ta vare på det nettverket barna har. Saksbehandlere har en vanskelig jobb, det gjelder å være litt ydmyk overfor det ansvaret de har og ikke være så skråsikker. Jeg håper de denne gangen kan stå fram offentlig og be jenta om unnskyldning. Dette skulle ikke ha skjedd, sier Teien.

- Hvordan har hun det i dag?

- Hun var sterk og kjempet seg ut av narkotikaavhengigheten, men hun fikk aldri skikkelig psykiatrisk hjelp og hun har det ikke så godt. Det er tøft, sier han.

Nettavisen har presentert anklagene fremsatt fra Teien i denne saken for barnevernet i Bydel Alna i Oslo, som har behandlet kvinnens sak.

Bydelsdirektør Marius Trana svarer gjennom sin kommunikasjonsavdeling, at bydelen ikke har kommentarer utover det som har blitt gitt av byrådsavdelingen i denne saken. Du kan lese kommentaren her. Der uttaler blant annet kommunaldirektør Erik Blom-Dahl at de ser flere læringspunkter for barnevernet som følge av denne saken.

- Vi har nå mottatt dommen og vil sette oss nøye inn i den. Den er foreløpig ikke rettskraftig. Det er ikke ønskelig å ta slike saker til rettssystemet dersom det kan unngås. Selv om vi nå frifinnes har dette vært en belastning for mange parter. Utover dette avventer vi rettskraftig dom før saken eventuelt kommenteres ytterligere, sier Trana.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen