Krigsretorikken har vært en integrert del av koronakrisen i noe tid, og det hevdes at sannheten er det første offeret i enhver krig.

Det er derfor vanskelig å vurdere sannhetsgehalten når det svært hemmelighetsfulle kinesiske regimet havner i en åpen konflikt med en amerikansk offentlighet som ikke er ukjent med konspirasjonsteorier - selv på aller øverste nivå.

Natt til torsdag norsk tid publiserte Fox News, kanalen Donald Trump har et nært forhold til, en sak som nettopp setter denne konflikten på spissen - men som også kan forklare faktisk politikk.

Les også: Kampen om Svarteper er i gang

Se innslag fra Fox News under:

Gammel teori har fått ny drakt

Det har i noe tid versert en teori om at koronaviruset stammer fra Wuhan Institute of Virology, som man vet jobber med forskning på koronavirus fra flaggermus. Teorien har vært at viruset med vilje har blitt sluppet ut.

Pentagon-toppen general Mark Milley sa tidligere denne uken at de undersøkte en slik teori, men bevisene så langt indikerte at viruset hadde en naturlig opprinnelse.

Ifølge Fox News' rapportering, som er fri for åpne kilder, hevder «en rekke kilder» at det bygger seg opp en stadig større tro på at viruset faktisk stammer fra laboratoriet i Wuhan, men at viruset ikke ble sluppet ut i noe forsøk på biologisk krigføring.

- Det er økende tillit til at covid-19 sannsynligvis kom fra Wuhan-laboratoriet, ikke som et biologisk våpen, men som en del av Kinas forsøk på å demonstrere at deres evne til å identifisere og bekjempe virus er like god eller bedre enn det som USA har, hevder Fox News.

Hvor disse kildene jobber, sies det ingenting om. Fox News skriver også at de har bedt om å få se dokumentasjonen for påstandene, som skal komme fra hemmelige dokumenter, men ikke har sett dette selv.

Et uhell og forsøk på å dekke over historien

Påstandene fra Fox News er lite konkrete, men det indikeres at viruset slapp ut av laboratoriet som følge av inkompetanse og dårlig sikkerhet ved laboratoriet. Det vises til rapportering fra Washington Post om at ambassadepersonell hadde advart gjentatte ganger om sikkerheten på forskningsinstiutettet.

Ifølge TV-stasjonen omtaler en kilde hele situasjonen som «den dyreste dekkoperasjonen fra noen myndigheter gjennom tidene».

Kildene mener at den første smitten fra flaggermus til menneske skjedde på labben, og at denne ansatte så forsvant ut på det mye omtalte dyremarkedet i nærheten.

Les også: Markedene som skapte koronaviruset åpnes igjen: – Helt ufattelig

Det påstås så at kinesiske myndigheter jobbet aktivt med å hindre at informasjonen kom ut, og at viruset skulle spre seg. Forholdsvis effektive tiltak for å hindre reiser innad i Kina ble satt igang, men internasjonale flyvninger ble ikke stoppet. Påstanden er at Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært «medskyldige fra starten» ved å hjelpe kinesiske myndigheter med å dekke over det som skjedde.

Donald Trump har satt ned foten for WHO

Donald Trump annonserte denne uken at han stoppet betalingene fra USA til WHO på grunn av det han omtalte deres «rolle i å alvorlig feilstyre og dekke over spredningen av koronaviruset».

Les også: Trump stopper utbetalingene til WHO

På en pressekonferanse onsdag stilte Fox News-journalist John Roberts spørsmål til Trump om historien de nå kjører. Svaret fra Trump var verken bekreftende eller avkreftende, men han svarte at de «hører mer og mer om historien» og jobber med å undersøke dette.

Fortsatt uklart hvordan viruset spredde seg til mennesker

Det er fortsatt uklart hvordan korona-viruset først spredde seg til mennesker. Den vanligste tesen er at at det kommer fra flaggermus, og at det sannsynligvis har smittet til mennesker via et annet dyr, muligens skjelldyr, gjennom dyremarkedet i Wuhan.

Viruset er ifølge forskerne 96 prosent identisk med det som finnes i flaggermus.

Undersøkelser av de første 41 påviste smittede pasientene viste at 27 hadde direkte kontakt med det nevnte dyremarkedet, men at den første kjente pasienten ikke hadde det.