Som eneste ungdomsparti på borgerlig side, sier nå Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) nei til EU.

Vedtaket ble gjort på FpUs landsmøtet nylig.

- EU er et byråkrati uten sammenligning og vil redusere norsk suverenitet, sier FpU-formann Atle Simonsen til Nettavisen.

Han viser til at FpU alltid har kjempet mot norske byråkrater, politikere og andre som vil styre folks liv, og som griper unødvendig inn i økonomien.

- Vi vil ikke kjempe mot byråkrater i Brussel i tillegg, påpeker han.

- Trussel mot demokratiet
Simonsen, som ble valgt til ny FpU-leder på landsmøtet, mener det er viktig at det er norske folkevalgte som styrer den økonomiske politikken.

- Norsk pengepolitikk bør ikke styres på linje med EU-land som har et nivå av arbeidsledighet, korrupsjon eller politiske mål som ikke kan sammenlignes med Norge, sier han.

Han mener EU-systemet rett og slett er en trussel for demokratiet.

- Krav til godkjenning av nasjonale budsjetter er en trussel mot demokratiet, hevder FpU-lederen.

- Vi ruster nå til kamp
Simonsen vektlegger samtidig at FpU er en stor tilhenger av frihandel mellom stater.

- Vi mener dette er det beste virkemidlet for å oppnå fred og materiell velstand over hele verden. Imidlertid innebærer frihandel minst mulig statlig eller overstatlig styring og innblanding. FpU mener derfor at EU er en dårlig løsning for Norge og for å oppnå mest mulig frihandel mellom land, sier han.

Nå vil han at moderpartiet også skal si nei til EU.

- Vi vil nå ruste til kamp i Frp for å få moderpartiet til å ta et nei-standpunkt ved neste korsvei, sier Simonsen til Nettavisen.