OSLO (NTB og Nettavisen): Om lag 70 prosent av dem som bor på asylmottak, skulle enten ha reist tilbake til hjemlandet eller vært bosatt i en norsk kommune.

Det viser nye tall som Utlendingsdirektoratet (UDI) la fram tirsdag. Bare 28 prosent av beboerne ventet på å få en søknad eller klage behandlet av UDI eller Utlendingsnemnda ved årsskiftet.

Skulle kommet seg ut raskere
UDI-direktør Frode Forfang sier han er svært bekymret over utviklingen. Både de som skal bosettes i Norge, og de som har fått endelig avslag på sine asylsøknader, burde helst ha kommet seg raskere ut av mottakene.

- Jeg tror det er lettest å få fortgang i bosettingen. Det er helt opp til norske myndigheter å løse dette problemet, sier Forfang til NTB.

Flere får opphold
Å sørge for at folk med avslag drar tilbake til hjemlandet kan være vanskeligere, ifølge UDI-sjefen. Han peker på at mange av asylsøkernes hjemland legger hindringer i veien som vanskeliggjør retur.

Totalt bodde det 16.300 personer på asylmottak i Norge ved utgangen av 2013. Av disse hadde 35 prosent plikt til å reise ut av landet fordi søknadene deres var avslått.

33 prosent hadde derimot fått oppholdstillatelse, og de ventet på å bli bosatt i norske kommuner. Imidlertid er det vanskelig å få kommunene til å ta imot mange nok.

- Ikke lettere
Årsaken er ikke at kommunene bosetter færre enn før, men at en økende andel av asylsøkerne får opphold, ifølge Forfang.

I fjor lå andelen på 65 prosent. Det er en oppgang fra 58 prosent i 2012, 51 prosent i 2011 og 41 prosent i 2010.

- Dette skyldes ikke at det er blitt lettere å få beskyttelse i Norge, understreket UDI-direktøren da de nye tallene ble lagt fram.

Han framholdt i stedet at flere av asylsøkerne har et reelt behov for beskyttelse. Av dem som fikk opphold i fjor, kom 71 prosent fra Eritrea, Somalia eller Syria.

I Syria har borgerkrigen rast siden 2011, og flere millioner mennesker er drevet på flukt. Somalia har ikke hatt noe fungerende statsapparat siden 1991, mens Eritrea er kjent for sitt strenge og undertrykkende regime.

Samtidig som en større andel søkere får opphold, får et økende antall vedtak om utvisning. 5.200 ble vedtatt utvist i fjor, og dette var flere enn noen gang tidligere, ifølge NTB.

33.900 fikk opphold
UDI-tallene for 2013 viser at totalt 33.900 personer fikk oppholddstillatelse i 2013.

Den største gruppen er familieinnvandrere. 35 prosent, det vil si 11.900, fikk en tillatelse til å bo sammen med familie i Norge, ifølge UDI.

En fjerdedel - 8300 - kom for å arbeide.

6900 personer, 20 prosent, fikk asyl. Blant disse var 5800 asylsøkere og 1100 overføringsflyktninger.

Les mer på udi.no

HTML EMBED