Gå til sidens hovedinnhold

Fra nyttår kan pensjonistene jobbe

Får beholde pensjonen ubeskåret, selv om de jobber ved siden av.

– Neste år vil alle pensjonister som er over 67 år kunne jobbe så mye de vil uten å få avkorting i pensjonen, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Over tre år har regjeringen gradvis fjernet avkortingen for alderspensjonister. Tidligere ble 67-åringer, 68-åringer og 69-åringer straffet økonomisk dersom de hadde ekstra løssinntekter, mens det ikke var avkorting etter fylte 70 år.

Pensjonsreformen
– Nå fjernes altså denne skjevheten. Endringen må ses i sammenheng med den nye pensjonsreformen, hvor vi stimulerer folk til å stå litt lengre i arbeid, sier Sp-politikeren fra Rogaland.

Fra nyttår blir skjevheten rettet opp for 69-åringer.

– Da vi startet med omleggingen så vi raskt at mange 67-åringer valgte å stå lengre i jobb. Utstøtingsmekanismen var altså redusert, sier Pollestad.

Mange er rike
Han innrømmer at det finnes mange rike pensjonister som ville klart seg godt selv uten en omlegging.

– Men det må vi tåle for å få et bedre system, sier Pollestad. Han har sjekket likningstallene på nettet og funnet ut at de hundre rikeste av dem som er født i 1941 har skattbar inntekt på over to millioner kroner.

Den nye pensjonsreformen trer i kraft i 2011. Da vil også AFP-pensjonister i privat sektor kunne tjene så mye de vil ekstra uten avkorting. (ANB)

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter

Kommentarer til denne saken