Fred. Olsen Energy ser svakhet (Ny)

Fred. Olsen Energy fikk et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 36,2 millioner kroner i fjerde kvartal. Selskapet ser et fortsatt svakt marked i 2003

19.05.08 01:16

Fred. Olsen Energy hadde driftsinntekter på 404,3 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 611,5 millioner i tredje kvartal.- Reduksjonen skyldes lavere utnyttelse av riggflåten gjennom kvartalet og lavere driftsinntekter i divisjonen for ingeniør- og fabrikasjonstjenester som følge av ferdigstillelsen av det første av de to RoRo-skipene under bygging ved Harland & Wolff i Belfast, skriver selskapet.Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) endte på 36,2 millioner kroner i kvartalet, som var en nedgang på 78,3 millioner fra foregående kvartal. Driftsresultat etter avskrivninger og før ekstraordinære poster for kvartalet var 217,7 millioner kroner.Som følge av endret norsk regnskapsstandard er det foreatt nedskrivning på boreenheter i fjerde kvartal på 784,7 millioner kroner, heter det i meldingen. Resultat etter ekstraordinære poster og før skatt for kvartalet var 747,6 millioner, inklusive urealisert valutagevinst på 300,0 millioner kroner.Det ble videre opplyst fredag at det er inngått et forlik med GlobalSantaFe. Dette innebærer tilbakeføring av minimum 53,6 millioner kroner til Fred. Olsen Enegy, skriver selskapet.Fred. Olsen Energy melder også om at de har inngått avtale med sine banker om en restrukturering av selskapets pantesikrede gjeld. Restruktureringen omfatter 100 millioner dollar og innebærer en utsettelse av avdragsforpliktelser samt refinansiering av kortsiktige lån. Kortsiktige kreditter på 40 millioner dollar er refinansiert i et langsiktig lån med forfall i 2007. Avdragsutsettelser og kortsiktige kreditter på tilsammen 60 millioner dollar forfaller i løpet av tredje kvartal 2003.Med sikte på å redusere selskapets gjeldsnivå foretar Fred. Olsen Energy en gjennomgang av sine forretningsaktiviteter og aktiva, og vil vurdere salg av engasjementer utenfor kjernevirksomheten innen boresegmentet, heter det i meldingen.Utsiktene for 2003 for oljeserviceindustrien forblir svake, skriver Fred. Olsen Enegy i rapporten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.