Alt tyder på at det på fredag vil komme en anbefaling om bruk av munnbind på kollektivtransport, og kanskje også andre steder der det er vanskelig å holde avstand.

- Alle må være forberedt på at et slikt råd kommer på fredag, sa helseminister Bent Høie i Dagsnytt 18 på NRK tirsdag kveld.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen sa på en pressekonferanse tirsdag at han ønsket at det skulle komme et slikt krav på kollektivtransporten i Oslo - men at han ventet på anbefalingen fra nasjonale myndigheter.

Les også: Byrådslederen vil ha påbud om munnbind i kollektivtransporten i Oslo

Skal gi råd om både når og hvordan

Folkehelseinstituttet forteller til Nettavisen at de har fått i oppdrag av regjeringen å vurdere saken.

- Vi skal vurdere i hvilke situasjoner og under hvilke kriterier munnbindbruk kan være et effektivt tiltak, samt for hvilken type munnbind som kan være aktuelt å anbefale, opplyser medievakten ved FHI til Nettavisen.

Det er allerede klart at de vil anbefale munnbind som er sertifisert, ikke hjemmelagde løsninger.

- Som del av oppdraget gjør FHI nå en ny vurdering av om munnbind er et tiltak vi bør anbefale i enkelte sammenhenger, inkludert ved kollektivtransport. Det er særlig aktuelt ved økende smittespredning og i situasjoner der det er vanskelig å holde avstand. Det kan også bli aktuelt å anbefale bruk av munnbind som et supplement til de grunnleggende smittevernrådene også for å forebygge økende smittespredning. Munnbind kan ikke erstatte råd som for eksempel avstand mellom personer, men vil til en viss grad kunne kompensere for mindre avstand.

Reklame: Her får du tak i munnbind på nett

Har Norge nok munnbind?

Helt siden pandemien startet, har det vært en historisk høy etterspørsel etter munnbind i hele verden - og mangel på personlig smittevernutstyr har vært et stadig tilbakevendende tema.

En slik anbefaling vil bety at potensielt flere hundre tusen nordmenn i løpet av kort tid vil ha behov for å skaffe seg munnbind.

Les også: Sanner frykter mer varig krise ved ny smittebølge

Nettavisen har spurt Folkehelseinstituttet om tilgangen til munnbind i Norge:

- Helse Sør-Øst har oversikt over tilgangen på smittevernutstyr. Bruk av smittevernutstyr i samfunnet må ikke gå på bekostning av tilgang til utstyr for helsetjenesten, sier FHI.

Helse Sør-Øst opplyser på sin side at de har gode beholdninger av smittevernutstyr, men at dette er beregnet for medisinsk personell.

- Vi har gode beholdninger av utstyr for å kunne møte fremtidige smittetopper. Beholdningen av munnbind i Helse Sør-Øst tilsvarer eksempelvis per dags dato 5-6 års normalforbruk, sier Jan Frich, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst, til Nettavisen

- Det er i tillegg gjort store innkjøp og etablert avtaler om norsk produksjon. Det vil komme forsyninger av smittevernutstyr utover hele høsten 2020 og våren 2021, påpeker han.

Vil ikke svare på tilgang på munnbind før anbefaling kommer

For tilgang til befolkningen som helhet, henviser han til Helsedirektoratet. Der ønsker de ikke å si noe om tilgangen.

- Hva gjelder forsyningssituasjonen for øvrig, så vil det være aktuelt å adressere den dersom det skulle komme anbefalinger eller påbud om munnbind. Foreløpig finnes det ikke slike faglige anbefalinger eller påbud fra helsemyndighetene, opplyser Helsedirektoratet til Nettavisen.

Les også: Oslo-politiet avsluttet store parkfester og flere hjemmefester

Kollektivselskapet Ruter vil heller ikke opplyse til Nettavisen om de kommer til å dele ut eller selge munnbind.

- Ruter følger til enhver tid retningslinjene fra norske helsemyndigheter, opplyser selskapets pressevakt.

På spørsmål om de har gjort innkjøp av munnbind, er svaret at de avventer anbefalinger fra myndighetene.

Utsolgt i flere apotek

Som en konsekvens av den økte etterspørselen på munnbind har prisene skutt i været. Typisk pris er nå 10-15 kroner per engangsmunnbind. I skrivende stund er det flere nettbutikker som møter kundene med beskjed om at det er utsolgt.

- Vi har økt bestillingene våre til leverandør og får inn nye forsyninger kontinuerlig til hovedlageret. Vår leverandør har bekreftet at de har produksjonskapasitet dersom det skulle gå mot en anbefaling fra FHI å bruke munnbind. Men igjen er vanskelig å forutse etterspørselen. Vi følger situasjonen nøye, opplyser kommunikasjonsrådgiver Tonje Kinn i Norsk Medisenaldepot, som er en del av samme konsern som Vitus Apotek.

- Akkurat nå er vi tomt for munnbind på lager, men vi får inn ny forsyning allerede i morgen. Vi får inn nye forsyninger kontinuerlig, sier hun.

Hos Apotek1 har de innført begrensning på hvor mange munnbind hver kunde kan kjøpe.

- Vi har munnbind på lager, og forventer inn leveranser som fordeles til apotek løpende. Samtidig ønsker vi å henstille til å ikke hamstre. Pågangen har vært ekstremt stor den siste uken, og knyttes opp mot myndighetenes varsel om at det vil komme en anbefaling, sier fungerende kommunikasjonssjef Silje Ensrud i Apotek1.

Reklame: Her får du tak i munnbind på nett

Les også: Her er Europas verste oppblomstring av korona