Gå til sidens hovedinnhold

Fredriksen låner mer til Northern Oil - kommentarer(Ny3)

John Fredriksens World Shipholding har gitt et nytt lån til Northern Oil for å dekke kostnader på Coral-feltet. Partnere på BS-3 blokken har nå Caravela Sul-feltet for kommersielt

Nytt: Kommentarer fra adm. direktørSkipsreder John Fredriksen har gjennom sitt selskap World Shipholding gitt Northern Oil et lån på 1,1 millioner dollar, slik at NOIs datterselskap Coplex Brasil kan innfri utestående til operatøren statsoljeselskapet Petrobras. World Shipholding eier 42,4 prosent av aksjene i oljeselskapet.Coplex har fortsatt utestående på 1,3 millioner dollar til BS-3 lisensen i forbindelse med utbyggingen av Coral-feltet, og regner med å dekke dette gjennom inntektene fra oljesalget på feltet, melder selskapet.Det betyr at Northern Oil foreløpig ikke har fått på plass lånet fra den brasilianske utviklingsbanken BNDES, som selskapet jobber med. Rammen på lånet er ventet å bli på 10-12 millioner dollar. Les mer:

Northern Oil i produksjon - kommentarer(Ny2)

- Vi skal forhandle med BNDES de to kommende dagene, sier adm. direktør Tor Olav Trøim i Northern Oil til iMarkedet i ettermiddag norsk tid i det han passerer Copacabana i Rio.Går til voldgift

Når det gjelder de stoppede innbetalingene på 7,2 millioner dollar, som i hovedsak er relatert til boringen på Caravela Sul-feltet, så har Coplex fått forlenget den midlertidig forføyningen. Coplex og operatøren Petrobras har nå startet en prosess med å løse disputten ved voldgift. Det er usikkert hvor lang tid denne prosessen vil ta ifølge Northern Oil. Les mer:

Northern Oil i produksjon - kommentarer(Ny2)

- En del av besøket her har vært å jobbe med dette. Det er i utgangspunktet en voldgift for London, men vi jobber med å flytte den hit, noe vi tror Petrobras vil ha vansker med å motsette seg, sier Trøim.Han tror ikke på noen eventuell forhandlingsløsning med Petrobras før voldgiftssaken har kommet i gang.- Dette er i utgangspunktet en voldsgiftssak og får vi gjennomslag vil det bety sparte kostnader for aksjonærene, sier TrøimLavere produksjon

Produksjonen på Coral-feltet foregår nå fra en brønn med et volum på 5.000 fat pr. dag, og det er ventet at brønn nummer to skal komme i produksjon i løpet av 10 dager. Det er totalt planlagt produksjon fra tre brønner, men store problemer med igangsettelse av produksjonen har forsinket produksjonstarten med over et halvt år. Les om forrige oppdatering:

Northern Oils oljeproduksjon faller(Ny)

- Brønnen har vært veldig stabil på 5.000 fat. I den opprinnelige planen var det lagt til grunn 4.000 fat, så den har svart til forventningene, sier Trøim til iMarkedet torsdag ettermiddag.- Den produksjonen vi har nå gir et cashmessig overskudd etter driftskostnader, og når vi får i gang brønn nummer to i og dobler produksjonen blir dette en hyggelig butikk, sier Trøim som også håper den tredje brønnen kommer i produksjon.Kommersialering av Caravela Sul

Partnerne på BS3-blokken som ligger utenfor den sydøstlige delen av Brasil, sendt inn en kommersialiseringserklæring det tredje feltet på blokken, Caravela Sul. Tidligere har lisensen fått godkjennelse på utbygging av Estrela do Mar-feltet som ligger øst for Coral. Caravela Sul feltet ligger syd for disse to feltene, og er døpt om til Cavalo Marinho, Sea Horse.- Betyr erklæringen at dere begynner å gjøre noe i forhold til utbygging på Caravela?- Det er en rapport vi skal i utgangspunktet sende inn, og det blir en utbygging av Estrela do mar før det skjer noe på Caravela, kanskje tidligst om to år, sier Trøim.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene