*Nettavisen* Nyheter.

Fredriksen truer Crystal-aksjonærene med konkurs (Ny2)

Aktiv Kapital vil nå ta full kontroll over oljeserviceselskapet Crystal Production gjennom en rette emisjon. Eksisterende aksjonær må velge mellom full utvanning eller konkur

19.05.08 01:03

Nytt: Kommentarer fra Aktiv Kapital og Crystal ProductionLes også:

Skagen selger alt i Crystal Production

Tidligere sak:

Fredriksen og Spetalen med offshorekupp

Ifølge et forslag til refinansiering av Crystal Production foreslår Aktiv Kapital en rettet emisjon mot Aktivs datterselskap Agenor. Totalt ønskes det utstedt 24 millioner nye aksjer til kurs 25 øre.Agenor eier fra før av 37,7 prosent av aksjene i Crystal Production, og vil, dersom emisjonen gjennomføres, få 95,2 prosent av aksjene i Crystal. De andre aksjonærene vil bli nesten helt utvannet.- Tar dere nå full kontroll over selskapet?- Nå ligger det i kortene at vi tar styring der, vi er eneste kreditor så det er naturlig, sier adm. direktør Olav Dalen Zahl i Aktiv Kapital til iMarkedet.Får ultimatum

Samtidig gjør Aktiv Kapital, med hovedaksjonær John Fredriksen i spissen, det klart at dersom de andre aksjonærene ikke vedtar forslaget, vil selskapet sannsynligvis bli slått konkurs og alle eiendelen overtatt av eneste kreditor; Aktiv Kapital.Det er imidlertid lite trolig at Fredriksen & Co. ønsker et slikt utfall, da det ville bety at verdien av det fremførbare underskudd forsvinner. Det fremførbare underskudd har en verdi på omkring 250 millioner kroner, dersom det blir utnyttet fullt ut. Dette er en viktig del av Aktiv Kapitals motivasjonen for det overraskende kjøp av Crystals pantegjeld for halvannen uke siden.Crystal Production eier to avanserte oljeproduksjonsskip som ligger i opplag i Norge. Skipene har en kostpris på i underkant av en milliard kroner, men er i dag verdsatt til under 200 millioner kroner. Aktiv Kapital betalte 30 millioner dollar for pantegjelden til Crystal, som hadde et pålydende på 59 millioner dollar.- Vi forholder oss til det tilbudet vi har fått, og vil vurdere det seriøst i forhold til alternativer. Ikke tatt noen stilling til budet foreløpig, sier adm. direktør Hans-Jørgen Wibstad i Crystal Production til iMarkedet.Han sier det er en teoretisk mulighet for å kommemed et motforslag, men fremholder at Aktiv Kapital virker bestemte i de vilkårene som er satt for forslaget.Alt går til Aktiv Kapital

Når det gjelder selv refinansieringen, utenom emisjonen, så vil Aktiv Kapital strukturere to av pantelånene slik at de får en nedbetalingsprofil som reflekterer leieavtalene som er gjort for skipene til Fredriksens Seatankers Management. Fredriksen skal leie skipene i tre år med en opsjon på å kjøpe skipene i løpet av leieperioden.De to lånene er på henholdsvis 6 millioner kroner og 26 millioner dollar og er sikret i skipene. Resten av gjelden gjøres om til et ansvarlig lån på som er på 234 millioner kroner, omkring 33 millioner dollar. Det skal betjenes med eventuell ekstrakontantstrøm Crystal får inn, på såkalt pay-as-you-earn-basis. Det betyr at all overskuddslikviditet i Crystal i prinsippet går rett til Aktiv Kapital.Tar hele selskapet

Aktiv legger ikke skjul på at de vil overta hele selskapet i denne prosessen, og videreføre virksomheten;- Agenor har opplyst at motivet for ikke å foreslå den eksisterende aksjekapitalen nedskrevet til null er at man ønsker å stille alle nåværende aksjonærer likt, samt å legge til rette for en rask realisasjon av deres aksjer.Dette underbygges videre i at Aktiv Kapital understreker at de vil legge grunnlaget for drift på lang sikt. Dette er viktig i forhold til å kunne utnytte de fremførbare underskuddene i Crystal.- Vil dere gå til tvangsinnløsning?- Det får vi komme tilbake til, sier Dalen Zahl.Må godkjennes

Forslaget må godkjennes av generalforsamlingen i Crystal Production. Det er ventet at en ekstraordinær generalforsamling vil finne sted i i perioden 12 til 20. november, altså etter den allerede innkalte generalforsamlingen 10. november der det skal velges nytt styre.- Hvis forslagene ikke vedtas opplyser Agenor at de vil søke å inndrive sine krav under den ervervede pantegjelden, hva enten gjennom å tiltre de sikkerheter som er stilt for denne eller ved andre virkemidler anvist i lånevilkårene, samt gjeldende lovgivning. Det fremstår som overveiende sannsynlig at Crystal Production ASA i en slik situasjon vil måtte begjære oppbud og at utfallet av en slik behandling vil være at aksjonærene ikke vil få noe vederlag for sine aksjer, skriver Crystal Production i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.