Noen ganger går folk langt utenfor sine fullmakter, og trenger seg inn på områder der de ingenting har å gjøre.

Noen ganger gjør myndigheter det, og denne gangen er det Tyrkia som vil bestemme hvilke kunstverk som skal henge i Norge. Nærmere bestemt gjelder det kunstverket «Womens Revolution» av Gelawesh Waledkhani, kurder fra Irak, som henger i Rosenkranz' gate i Oslo med støtte fra blant annet Bergesen-stiftelsen, Fritt Ord og Oslo kommune.

Så er det ikke selve den kunsteriske utførelsen som provoserer tyrkerne, forteller tidsskriftet Subjekt, heller ikke utsagnet om at «Et samfunn kan aldri bli fritt uten kvinnefrigjøring", men personen som står bak sitatet:

Abdullah Öcalan er en kurdisk aktivist / politiker / frigjøringshelt / terrorist, som var leder for den kurdiske geriljaorganisasjonen PKK inntil han ble fengslet for over 20 år siden.

Selve arrestasjonen av ham var en verdensbegivenhet, og jeg var selv utsendt reporter fra TV 2 til Istanbul og Ankara da tyrkiske myndigheter hadde fanget den berømte kurderlederen og brakte ham «hjem» til Tyrkia i 1999.

Den gang, som nå, var oppfatningen av ham mildt sagt delt:

Mange av de statsløse kurderne, hovedsakelig bosatt i Tyrkia, Syria, Iran og Irak, ser på Öcalan som en frigjøringshelt, nærmest som en Nelson Mandela. Mange tyrkere, og i særlig grad myndighetene med president Recep Tayyip Erdoğan i spissen, hevder han er en terrorist på linje med Osama bin Laden.

Det går derfor an å forstå at noen av de tyrkiske organisasjonene i Oslo reagerer på at Öcalan har fått fremtredende veggplass i en av sentrumsgatene. Men å mislike noe, eller føle seg støtt av noe, er én ting.

Å kreve noe fjernet, eller sensurert, er noe helt annet. Derfor er det betryggende at Oslo kommune allerede har forsikret om at kunstverket blir stående.

LES MER: Öcalan møter sin advokat for første gang på åtte år

Det som uansett er fullstendig uakseptabelt, er at det tyrkiske utenriksdepartementet i en offisiell pressemelding krever at kunstverket tas ned, endatil med en slags advarsel til norske myndigheter om at «de som tolererer terrorisme kan selv en dag bli rammet av denne plagen».

Og dette er ingen bagatell.

Autoritære land som Tyrkia og Kina er blitt stadig flinkere til å legge utidig press på små land når det er noe de vil oppnå. Da er det desto viktigere at vestlige demokratier står samlet og viser at vi ikke aksepterer det.

Hva som henger av kunstverk i Oslo eller Norge har tyrkiske myndigheter ingenting med. Det bør utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gi sin tyrkiske kollega beskjed om i tydelige ordelag.