Gå til sidens hovedinnhold

- Frekt å fjerne kontantstøtten

Forbundsleder Elisabeth Rusdal er i harnisk.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken (SV) fikk tirsdag utredningen fra Inkluderingsutvalget. Utvalget konkluderer blant annet med at kontantstøtten bør fjernes for å bedre integreringen i Norge.

Les egen sak: Utvalg vil fjerne kontantstøtten

- Kontantstøtten har aldri vært ment som et integreringstiltak, sier leder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund.

Forbundet er partipolitisk uavhengig og samler 4.500 kvinner og noen hundre menn.

Hun tar et historisk tilbakeblikk:

- Da kontantstøtten ble innført, var dette for å gi foreldre valgfrihet med tanke på barns hverdag. Hensikten var ikke at det skulle bedre integrering. Politikere som mener det, bør sjekke fakta i saken og ikke opptre nærmest historieløs, freser Rusdal.

- Misbrukt som argument
- Jeg er så lei av at kontantstøtten nevnes i tide og utide, sier hun fortørnet til Nettavisen.

- Men hva med argumentet om at kontantstøtten hemmer integreringen?

- Ja, jeg skjønner det. Men det bør ikke gå ut over nordmenn som allerede er vel integrert og vil bruke de tre første leveårene hjemme med barna, sier Rusdal til Nettavisen.

- Gjør leksen din, Lysebakken!
Hun mener statsråd Audun Lysbakken har gjort for slett arbeid.

- Det er greit å være motstander, men det får være grenser til mangel på viten om bakgrunn for de vedtak som er fattet. Gå hjem og gjør leksen din, Audun Lysebakken!

Norges Kvinne- og familieforbund bekymrer seg også for integreringen av innvandrere og vi deltar gjerne i en debatt rundt dette.

- Hva med etablering av møteplasser for kvinner med små barn der det i tillegg til språk var fokus på vårt samfunn og hvordan dette fungerer og bistand til å sikre seg kompetanse for å kunne delta i arbeidslivet. På slike sentre kunne det være barnehage integrert som en del av tiltaket. Et tiltak kvinnen og hennes barn kunne tilbys raskt etter ankomst.

- Kontantstøtten misbrukes
- I debatten rundt kontantstøtte, savner vi undersøkelser, momenter om hvordan effekten for familiene som har benyttet seg av kontantstøtteordninger er fornøyd. Til nå har det vært publisert mest synspunkter og tanker om uheldige konsekvenser.

Hun er misfornøyd med at partier som Høyre og Fremskrittspartiet nå er villige til å fjerne kontantstøtten.

- Hva sier de nå om valgfrihet. Vi undres hvor det ble av disse partienes holdninger om valgfrihet og at foreldre skal få velge hverdag for egne barn. Dersom disse partiene har gått vekk fra valgfriheten er det viktig at vi får dette avklart.

Nok barnehager?
Dersom man skulle fjerne kontantstøtten for å sikre at alle barn går i barnehage, har man et enormt behov for nye barnehageplasser. Finnes det økonomi til dette plutselig? Trolig vil vi få en lang periode der barnehagekøene vokser og mange blir stående utenfor – igjen. En meget uheldig situasjon. Det blir å gå baklengs inn i fremtiden, avslutter Elisabeth Rusdal, forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund.

Kommentarer til denne saken