Frekvensskiftet ga P4-smell

P4 og Kalle Lisberg har beholdt mange lyttere etter sitt frekvensskifte ved nyttår, men skiftet kostet dyrt i fjerde kvartal, både i form av kostnader og tapte inntekter

19.05.08 00:56

P4 Radio Hele Norge fikk et resultat før skatt på minus 5,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot minus 9,7 samme kvartal ett år tidligere. Fjerde kvartal 2002 var preget av store finanskostnader og negativt resultat fra tilknyttet virksomhet.Selve radiodriften er imidlertid klart svekket. Driftsinntektene falt fra 64,7 til 57,8 millioner, mens driftsresultatet gikk fra minus 0,7 til minus 7,1 millioner.Selskapet medgir at tallene er svakere enn man hadde ventet.- Salgssvikten begynte å gjøre seg gjeldende i slutten av september måned og pågikk frem til godt ut i desember. Svikten kom brått på etter at innsalget for sidedste kvartal i lengre tid lå godt foran innsalget for fjerde kvartal 2002. Kanal24 kom på banen med sitt salgsarbeid i september, og markedsaktørenes fokus ble mer og mer dreiet mot markeds-situasjonen som ville oppstå etter nyttår. Dette førte til at kjøp og salg av radioreklame for det pågående året ble noe nedprioritert og dermed etter hvert skadelidende, heter det i rapporten.Det meldes også at man i fjerde kvartal har pådratt seg store ekstra kostnader som ikke er en del av selskapets ordinære driftsbilde, for en stor del knyttet til P4s frekvensskifte ved årsskiftet.Disse unormale og frekvensskifterelaterte kostnadene utgjør totalt 13 millioner, ifølge selskapet.Selskapet har nå kuttet normale driftskostnader med 10 millioner kroner på årsbasis, meldes det. Men dette vil belaste regnskapet med 2,7 millioner kroner i restruktureringskostnader i første kvartal 2004.P4 viser ellers til at lyttertallene har holdt seg godt oppe etter frekvenssskiftet ved nyttår.- De gode lyttertallene gjør at P4 overleverer lyttere i forhold til lyttergarantien på 800.000 lyttere som ble gitt til reklamekjøpere i innsalgsfasen før årsskiftet, og i forhold til den prisreduksjonen som ble foretatt som følge av forventet nedgang i lyttere. Overleveringen bidrar til nå til å redusere rabattnivået og gjør det naturlig å vurdere en oppjustering av prisene dersom lyttertallene holder seg gjennom første kvartal, heter det.- P4s innslag av radioreklame for året pr medio februar 2004 var omtrent på samme nivå som det var på samme tidspunkt i 2003. Dette skyldes dels et tidlig innsalg som følge av fokus på 2004 allerede tidlig på høsten i 2003 (ref. tidligere uttalelser om reklamesalget i fjerde kvartal), og dels en svært god januar måned der fokus på radio var stort og det samlede riksmarkedet trolig hadde en betydelig økning. P4 tror riksmarkedet vil ha en noe mer moderat vekst på årsbasis, og forventer ikke å holde tritt med fjorårets innsalgstakt selv om P4s gode markedsposisjon i lyttermarkedet skulle holde seg noenlunde på dagens nivå, heter det videre.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.