Tirsdag er rettssaken for Viggo Kristiansen berammet i Borgarting lagmannsrett. Dette er en ren formalitet med kort rettsprosess og det blir ikke full bevisførsel.

I retten vil statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverland gjøre rede for hvorfor de mener Kristiansen skal frifinnes i Baneheia-saken (se faktaboks under). Kristiansens forsvarere Bjørn Andre Gulstad og Arvid Sjødin vil gjøre det samme.

Det var 19. mai Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men har hele tiden nektet for å ha noe med saken å gjøre.

– Betydelig usikkerhet

Torsdag kommer den endelige og frifinnende dommen for Kristiansen som sonet 21 år i fengsel og ble løslatt 1. juni i fjor.

Under rettssaken kommer de etterlatte foreldrene til de drepte jentene ikke til å være til stede. De har hele tiden ment at dommen fra Agder lagmannsrett i 2002, der Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for drapene og overgrepene, er riktig.

– Ingen av våre klienter møter i retten. Det sier seg selv. Dette er ingen vanlig hovedforhandling, den korte dagen i retten kommer til å gå med muntlige innlegg fra statsadvokatene, forsvarerne og oss bistandsadvokater. Alt som skjer i retten blir kringkastet på TV og nettaviser. Foreldrene kommer til å følge saken der, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til Nettavisen.

Les også: Selv om Viggo Kristiansen blir frikjent for Baneheia-drapene kan han få flere måneders fengselsstraff

Da riksadvokat Jørn Maurud la fram sin avgjørelse om å be om frifinnelse for Kristiansen i oktober var det en total renvaskelse. Det er ingen tekniske bevis mot Kristiansen og det er bare funnet DNA-treff fra Jan Helge Andersen på begge de drepte jentene. Med Kristiansens frifinnelse er drapet av Lena Sløgedal Paulsen uoppklart.

– Hvordan er det for deres klienter i disse dager med tanke på at Viggo Kristiansen blir endelig frifunnet i saken?

– Foreldrene er opptatt av at saken skal oppklares. Slik den står nå er den ikke oppklart. Det hersker nå betydelig usikkerhet rundt hva som skjedde i Baneheia 19. mai 2000, sier Beckstrøm.

– Det er vanskelig å forholde seg til at drapet på Lena står uoppklart. Man håper den videre etterforskningen kan gi flere svar.

Les også: Kildeopplysninger: – Politiet fant barneporno og voldtektsbilder etter ransaking hos Jan Helge Andersen

SE VIDEO: Her kommer Viggo Kristiansen hjem for første gang på 21 år som fri mann

Får likevel fengselsstraff

Bistandsadvokaten har i forkant av rettssaken reagert på at politiet prioriterer å møte med totalt ni personer i retten tirsdag. I en mail til Borgarting lagmannsrett ba statsadvokat Schei om at det ble holdt av sju plasser til etterforskere. I tillegg supplerte han med en ny mail hvor han ba om ytterligere to plasser, noe retten innvilget.

Selv om Kristiansen frifinnes for Baneheia-drapene er det ventet at det blir langt ned påstand om fengselsstraff på ni måneder. Dette er for overgrep han begikk mot en jente som var under ti år på midten av 1990-tallet. Kristiansen var selv under 18 år. Straffen han får inkluderer også flere tilfeller av skremmende opptreden mot en kvinne.

Les også: Nye opplysninger i bok: Politiet i brev til Oslo tingrett: «Jan Helge Andersen har drept Lena Sløgedal Paulsen»

Forsvarerne mener straffenivået som er antydet av påtalemyndigheten er noe for høyt, men her er det snakk om nyanser.

Nettavisen har tidligere omtalt at politiet gjennomførte tre ransakinger mot Andersen tidligere i år og at han er siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, et drap han ble frikjent for i den opprinnelige Baneheia-saken.

Politiet har i et brev til Oslo tingrett også varslet at det kan bli aktuelt å sikte Andersen for falsk anklage mot Kristiansen.