Gå til sidens hovedinnhold

Fritas fra taushetsplikt i Treholt-saken

Professor i strafferett mener regjeringen bør oppheve taushetsplikten for alle som har hatt befatning med Treholt-saken.

Oslo (NTB): Justisminister Knut Storberget (Ap) signaliserer at taushetsplikten vil bli opphevet for alle tjenestemenn og - kvinner som eventuelt skal forklare seg om Treholt-saken.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har allerede opphevet taushetsplikten for sine tjenestemenn og tjenestekvinner som eventuelt skal forklare seg for Gjenopptakelseskommisjonen eller andre instanser som gransker påstandene som er kommet fram i Treholt-saken, skriver Aftenposten.

Et tilsvarende fritak er imidlertid ennå ikke gitt til eventuelle statsansatte i andre etater som kan sitte på opplysninger som kan være bundet av taushetsplikt, men justisministeren sier i en SMS til avisen at han vil ha alt på bordet:

- Jeg forutsetter at eventuelle hindringer for å gi forklaring til rett instans ryddes av veien, slik at man kan komme til bunns i denne saken.

Professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, Ståle Eskeland, mener at regjeringen ganske enkelt bør oppheve taushetsplikten en gang for alle, for alle som har hatt befatning med Treholt-saken.

Han sier at det rent formelt neppe er behov for en slik lettelse dersom den enkelte skal forklare seg for kommisjonen om straffbare forhold, fordi taushetsplikten ikke omfatter straffbare forhold.

- Men for å rydde enhver tvil av veien, bør regjeringen likevel frita dem for taushetsplikt, sier Eskeland. (©NTB)