Prisen på den nye t-banestrekningen som skal bygges fra Majorstua til Fornebu har skutt i været, og ifølge byrådets nye plan blir kostnaden 16,2 milliarder kroner.

Nå vil Fremskrittspartiet i Oslo stanse de store planene.

- Fornebubanen har blitt et ekstremt dyrt prosjekt. Disse planene må skrinlegges for godt mener Oslo Frp sin bystyregruppe. To millioner kroner per meter, en pris som antagelig også vil øke fremover, er for kostbart, sier Frps førstekandidat i Oslo foran høstens valg, Aina Stenersen, til Nettavisen.

For å finansiere prosjektet trengs det både store beløp med bompenger og statlig bidrag. 7,9 milliarder kroner skal hentes inn fra staten, og fem milliarder fra bilistene.

- Ikke i nærheten

Stenersen ber, sammen med tidligere Frp-formann Carl I. Hagen, bystyret i Oslo om å vrake de storstilte planene. Forslaget ble lagt fram på bystyrets møte onsdag, men behandlingen av saken ble utsatt til bystyremøtet i neste uke.

- Ved å skrinlegge prosjektet frigjør man for Oslo sin del cirka 5 milliarder, og dette burde heller brukes til å få ned bompengeandelen. Prosjektet er nå heller ikke i nærheten av der det i utgangspunktet var tiltenkt med tanke på kostnader i 2013, her er også kost nytte- effekten for lav, sier Stenersen.

I 2013 var estimert pris for Fornebubanen 4,5 milliarder kroner.

Går mot Jensen

Fornebubanen er en del av Oslopakke 3, som er en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten, om utbygging av kollektivtrafikk, gang- og sykkelfelt og veier, der bompenger skal dekke en stor andel av kostnadene.

Et paradoks er imidlertid at Stenersens partileder, Siv Jensen, før valget i 2013 sammen med de andre borgerlige partilederne, sto og lovet at Fornebubanen skal bygges, og at staten skal betale halvparten av den nye t-banen.

- Frp-leder Siv Jensen lovet før valget i 2013, sammen med de andre borgerlige partilederne, at Fornebubanen skal bygges. Går du nå mot din egen partileder?

- Fornebuprosjektet har spint helt ut av sine proporsjoner sider 2013. For oss i Oslo Frp er det helt vesentlig at vi fører en realistisk og kostnadseffektiv samferdselspolitikk. Det er heller ikke tatt et eneste spadetak i dette prosjektet, og vi vil skrinlegge det helt. Det er vi som bor i Oslo som rammes av alle bommene, og da kan vi ikke finansiere luftslott med bompenger, sier Stenersen.

Frp-politikeren reagerer også på at det er lagt opp til å bruke om lag 20 millioner kroner til kunstnerisk utforming av stasjonene langs den nye banen.

- Kunst til 20 millioner kroner er heller ikke akseptabelt. Jeg frykter dette bare er et av mange svært kostbare prosjekter i Oslopakke 3 som rammer bilistene urettferdig, sier Stenersen.

Vil ut av Oslopakke 3

I forslaget til bystyret ber Oslo Frp også byrådet om å trekke Oslo ut av Oslopakke 3 på grunn av det høye bompengenivået.

- Det er bare et tidsspørsmål før Oslopakke 3 detter sammen. Bypakken er allerede nå underfinansiert med 1 milliard, på grunn av økningen av el-biler. Og over 98 prosent av bompakkene går til kollektivtrafikken. Samtidig som byrådet vil ha 16 milliarder til Fornebubanen, 13 milliarder til ny sykkelveier og 14 milliarder til ny E6 i Oslo. Bare de tre prosjektene er på over 43 milliarder, påpeker hun.

Oslo Frp ber i tillegg bystyret heller prioritere en ny Manglerudtunnel, ny sentrumstunnel og et nytt signalanlegg for togtrafikken.

I forslaget står det også at Frp vil stoppe fremtidige bypakker i Oslo, endre nullvekstmålet i Oslopakke 3 til et nullutslippsmål og si nei til veiprising.

Høyre: - Byrådet bryter avtalen

Samtidig som Frp vil at Oslo skal gå helt ut av Oslopakke 3, går Høyre i hovedstaden nå ut mot det rødgrønne byrådet, som de mener har brutt den vedtatte avtalen.

- Oslopakke 3-avtalen er et skjørt kompromiss basert på at alle parter har gitt og tatt. Det er ikke en buffer som byrådet fritt kan forsyne seg av, sier Høyres byrådslederkandiat Eirik Lae Solberg til Nettavisen i forkant av bystyremøtet.

- Røa-tunnelen er avtalefestet igangsatt og finansiert fra 2020. Når byrådspartiene skyver igangsetting og finansiering av dette prosjektet ut i det uvisse til etter 2023 en gang, er det et klart brudd på avtalen byrådspartiene også undertegnet på. Det kan vi ikke godta, fortsetter Lae Solberg.

Også Venstre reagerer på byrådets håndtering av Oslopakke 3:

- Det er svært alvorlig at byrådet ikke følger opp avtalen. For å ikke sette de viktige kollektiv- og samferdselsprosjektene i byen i fare, inviterer vi byrådslederen og samferdselsbyråden til å raskt sette seg ned sammen med oss, slik at vi så snart som mulig får på plass et handlingsprogram i tråd med avtalen til det beste for byen, sier Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke.

Høyre og Venstre vil i onsdagens bystyremøte stemme for at handlingsplanen for Oslopakke 3 sendes tilbake til byrådet, og inviterer til møte med byrådslederen og samferdselsbyråden med mål om å sikre fortsatt fremdrift i prosjektene i avtalen.

- Fornebubanen er nødvendig

Men Høyre sier de ikke vil stemme for Frps forslag om å skrote Fornebubanen.

- Det vil vi stemme mot. Oslopakke 3 er svært viktig for Oslo og har sikret den kraftige kollektivtrafikksatsingen som har funnet sted siden 2007, samt veitunneler som har lagt trafikken under baken og sikret utvikling av attraktive byområder. Fornebubanen er nødvendig for å sikre en fungerende kollektivtrafikk til og fra Fornebu. I dag går det mer enn 60 busser i timen i rushtiden til Fornebu. Kapasiteten er med andre ord sprengt, sier Lae Solberg.

MDG: - Fullstendig ko-ko

Fungerende miljøbyråd i Oslo, Arild Hermstad (MDG), reagerer også sterkt på forslaget fra Frp, om å vrake både Fornebubanen og Oslopakke 3.

- Dette er fullstendig ko-ko. Blir Frps forslags vedtatt, sier vi ja til et fullstendig frislipp av biler i Oslo sentrum. Flere foreldrene vil stampe i kø på vei til jobb eller barnehagen, flere barn vil få en utrygg skolevei og puste helsefarlig byluft, og at flere vil sykle med hjertet i halsen, sier Hermstad til Nettavisen.

Byråden mener Oslo vil miste «livsviktige prosjekter» for å videreutvikle byen.

- I Oslo har vi allerede kuttet billettprisene for barn og unge, og gjennomfører nå det største kollektivløftet siden t-banen ble bygge etter krigen, betalt nettopp av bompenger, sier han, og legger til:

- Om Frp vil kutte bompenger bør de ikke kutte i kollektivtilbudet som brukes av alle, ikke minst de unge og alle de som ikke har råd til bil. Frp, Høyre og Venstre bør kutte den rådyre og nye E18-motorveien, som alene vil øke bompengeregningen med titusenvis av kroner i året, sier Hermstad.

Får mest av bompengene

Som Nettavisen skrev i begynnelsen av juni, får Fornebubanen mesteparten av bompengene som skal kreves inn i hovedstaden de neste fire årene.

I 2020 er det satt av 116 millioner kroner fra bompengene til den nye t-banetraseen til Fornebu, og deretter vil bevilgningene øke utover i byggefasen.

Totalt vil 4,1 milliarder av bompengene fra Oslo-bilistene gå til Fornebubanen i perioden 2020-2023.

- Fornebubanen får det de har bedt om de neste fire årene, sier Terje Rognlien, leder av Oslopakke 3-sekretariatet, til Klimaetatens egne nettsider.