STORTINGET (Nettavisen): Onsdag skriver Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum at seks av ti innvandrere er ikke i jobb.

Han viser til at eks av ti innvandrere fra Afrika er ikke i arbeid og at norsk arbeidsliv har store problemer med å integrere flere innvandrergrupper, spesielt de afrikanske.

Les: Seks av ti innvandrere er ikke i jobb

Disse tallene får innvandringspolitisk talskvinne i Ap, Helga Pedersen, til å reagere:

- Jeg synes Frp skal svare for hvorfor de vil betale innvandrerkvinner for å holde seg utenfor arbeidslivet. Fire av ti kontantstøttemottakere har innvandrerbakgrunn. Så lenge Frp tviholder på dette, har de ingen troverdighet i integreringspolitikken, sier Pedersen til Nettavisen.

Les også: Her er asyl-uenighetene

Nettavisen møter Helga Pedersen, på Stortinget dagen dagen før voteringen om asylinnstamming.

En av de store sakene som skaper splid mellom Ap og Frp er «familiegjenforening».

Ap vil ikke støtte Frps forslag om «Krav til 3 års arbeid eller utdanning – midlertidig til 31.12.19», et krav som går på at de som vil ha gjenforening må ha lønn, arbeid og utdanning.

- Kan du forklare hvorfor Ap ikke støtter kravet om at folk som henter slektninger, må være i stand til å forsørge dem?

- Stortinget vil trolig foreta en innstramming her, hvis vi får flertall for vårt forslag. Flyktninger som skal ha familiegjenforening har unntak fra underholdskravet som gjelder generelt for familieetablering. I dag gjelder dette unntaket hvis du søker familiegjenforening innen 12 måneder etter at du har fått oppholdstillatelse i Norge. Vi foreslår at denne fristen skal reduseres til 3 måneder, sier Pedersen til Nettavisen.

Les også: Sylvi Listhaug avviser påstand om «asylspill»
Les også: Asyl-spillet: - Listhaug setter partiet foran landet

- Dette er et kjempeproblem

Til nå år har 5.500 fått familiegjenforening, mens Norge bare har fått 1.400 asylsøkere.

Blant landene med mest familiegjenforening er Somalia, Eritrea, Irak og Syria.

Disse landene er også blant de med lavest sysselsetting, og dermed lavest forsørgerevne.

Les også: Seks av ti innvandrere er ikke i jobb

- Den lave sysselsettingen fra denne dele av verden er et kjempeproblem, sier Pedersen om SSB-tallene – og legger til at:

- Dette vil vi gjøre noe med: I neste uke skal vi behandle integreringsmeldingen. Et hovedanliggende for oss er å sikre at arbeidslinjen omfatter dem som kommer til Norge fra andre land. Da vil jeg advare mot å kutte i språkopplæringen slik regjeringen har gjort, sier hun.

Vil skjerpe reglene

- Dessuten mener vi det er behov for å skjerpe kravene, særlig overfor kvinner. Derfor vil vi foreslå at regjeringen lager tydelige retningslinjer overfor NAV slik at de ikke betaler livsopphold til dem som av religiøse eller ideologiske årsaker ikke vil jobbe. For det andre foreslår vi å avvikle kontantstøtten.

Pedersen kommer med en klar oppfordring til Frp:

- Jeg synes Frp skal svare for hvorfor de vil betale innvandrerkvinner for å holde seg utenfor arbeidslivet. Fire av ti kontantstøttemottakere har innvandrerbakgrunn. Så lenge Frp tviholder på dette, har de ingen troverdighet i integreringspolitikken, mener Pedersen.

Les også: Listhaug får ikke norsk-kutt på asylmottak

- Bekymrer seg unødig

- Frps forslag til familiegjenforening betyr ikke at færre får familiegjenforening, men at det tar lenger tid før de kommer til Norge. I mellomtiden vil folk bekymre seg for familien sin i stedet for å konsentrere seg om norskopplæring og arbeid, sier hun.

- Listhaug sier at Ap fremmer en asyllinje som er mer liberal enn det vi ser i Sverige. Hva vil du si til det?

- Hun roter det litt til. UDIs direktør sier at regjeringens forslag til familiegjenforening kan gjøre at flere asylsøkere kommer til Norge. Og da er det meningsløst å sammenligne med Sverige. Listhaug har dårlig faglig belegg for forslagene hun fremmer, og der for vil ikke Ap støtte den delen.

- Økonomiske migranter får ikke opphold

Hun mener retorikken til Frp gir et feil inntrykk av hvem som kommer til landet.

- Aps klare holdning er at asylinstituttet skal forbeholdes de som har krav på beskyttelse. Frp prøver å skape et inntrykk av at økonomiske migranter får opphold i Norge. Sånn er det ikke, og sånn har det aldri vært og sånn kommer det ikke til å bli. Vi mener det er viktig å ha kontroll på grensen, og derfor støtter vi regjeringen i de fleste forslagene de har lagt frem.

- Men det vi ikke gjør, er å støtte regjeringen på de forslag der de ikke kan sannsynliggjøre effekten på asylstrømmen og der vi ser at forslagene vil hemme integreringen i Norge.

- Vi har ikke tenkt å gjøre

- Pågår det en hestehandel mellom partiene før votering i morgen?

- Nei. Det er ukjent for meg. Forslagene har vært på høring siden 29. desember, kommunalkomiteen har hatt den til behandling i to måneder, så vi har hatt rikelig tid. Ap har konkludert, og står fast på våre standpunkt: God kontroll på grensen, sikre integrering og ivareta internasjonale forpliktelser.

- Komiteleder Helge Andre Njåstad (Frp) uttalte til Nettavisen tirsdag at han håper Ap vil «ta til fornuft» og støtte Frps linje. Hva sier du til det?

- Ap står og har alltid stått for en helhetlig og fornuftig politikk som virker. Vi kommer ikke til å rikke oss. Det foregår ingen hestehandel, hvis noen skulle få inntrykk av det. Vi har ikke rundt siste sving tenkt til å gjøre «nachspielvedtak» a la flyseteavgiften, poseavgiften og karbonnøytralitet, avklarer Pedersen.

Listhaug: - Større innvandring med Ap

Innvandrings- og integrerningsminister Sylvi Listhaug (Frp) slår tilbake mot kritikken fra Pedersen.

- Ap sine forslag til familiegjenforeningsregelverk, som er mindre strengt enn Sverige, vil bidra til at antallet som skal integreres blir større. Det blir større innvandring med Ap sin politikk enn hva som ville vært tilfellet om regjeringens forslag ble vedtatt, og dermed flere som skal integreres, sier Listhaug til Nettavisen.

Hun mener Ap selv gjorde lite med da de selv satt med makten.

- Arbeiderpartiet satt med flertallsmakt i åtte år, og gjorde lite med kontantstøtten. Vi har foreslått å skjerpe kravene ved å innføre et botidskrav på fem år, før man får kontantstøtte. Nettopp fordi vi ser integreringsutfordringene med at innvandrerkvinner i altfor stor grad står utenfor arbeidslivet, sier hun.

Mangler flertall på viktige saker

Før votering fredag ser det ut til at regjeringen kommer til å få gjennomført følgende: