NRK har i en serie saker satt søkelys på feiloperasjoner ved Sørlandet sykehus. Håndteringen er i ferd med å få et større etterspill.

Torsdag ble sykehusdirektøren innkalt til fylkeslegen for å orientere om situasjonen. Det skal gjennomføres en ekstern revisjon, og det blir oppfølging både fra Helsetilsynet og fylkeslegen.

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen etterlyser klar tale fra helseminister Bent Høie (H). Hun mener han må instruere sykehusene til å ta leger ut av operativ tjeneste straks i slike saker.

– Ledelsen har styringsrett. De kunne ha valgt å ta denne legen ut av tjeneste, men de har valgt å lukke øynene, sier hun til NTB.

I elleve år lot ledelsen den aktuelle legen operere på sykehuset i Flekkefjord uten å være ortoped ifølge NRK. Etter at saken ble omtalt i fjor, ble legen overført til sykehuset i Kristiansand.

Ifølge kanalen har legen vært involvert i sju tilsynssaker hvor konklusjonen er at loven er brutt. I tre av sakene døde pasienten.

Les også: Sørlandet sykehus ber om ekstern revisjon etter feiloperasjoner

– Urimelig

Sørlandet sykehus mener kritikken er urimelig, og mener det ble tatt grep.

– Det har vært en oppfølging av denne legen. Det går nettopp på at legen ble tatt ut av en overlegestilling i Flekkefjord til en underordnet lege i spesialisering, altså en utdanningsstilling, sier sykehusdirektør Nina Mevold.

Da oversendelsen til Helsetilsynet kom, igangsatte ledelsen nye undersøkelser og hentet legen raskt ut av arbeid med pasientkontakt, framholder hun.

– Helsetilsynet skal gjennomføre en vurdering av administrativ reaksjon både overfor foretaket og overfor legen. Den gjennomgangen vil vise om vi handlet raskt nok, sier hun.

Les også: Sykehus granskes etter sju feiloperasjoner

Sammenligner med politiet

Bruun-Gundersen mener det ikke bør være et problem å gripe inn mot en lege, selv om tilsynssaken ennå ikke er ferdigbehandlet. Hun sammenligner situasjonen med politifolk, som tas ut av aktiv tjeneste når de er under etterforskning.

– Det vil sikkert oppleves som ubehagelig for hver enkelt lege, men pasientsikkerheten må være førsteprioritet, sier hun.

Les også: Haukeland fjernet tarmen på feil pasient

Regelverket godt nok

Helsedepartementet mener regelverket i dag fanger opp slike situasjoner.

– Vi kan ikke ta utgangspunkt i én sak for å endre et regelverk som skal ivareta sikkerheten til alle pasientene, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

Tilsynsmyndighetene har mulighet til å trekke tilbake autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning dersom det er grunn til å tro at pasienter er i fare. Dessuten kan arbeidsgiver gripe inn med suspensjon mens saken undersøkes.

– Ut fra rettssikkerhetshensyn må det gjøres en konkret og individuell vurdering fordi tilsynssakene kan være svært forskjellige, siver Erlandsen.

(©NTB)