Gå til sidens hovedinnhold

FrP jobber for bompengeseier i Oslo

For første gang går nå bompengene i Oslo hovedsakelig til sykkel og kollektiv, i stedet for veier.

Fremskrittspartiet er motstandere av bompenger. Både på nasjonalt og lokalt nivå prioriterer FrP kampen mot bompenger, og vil fortsette å gjøre det. Bompenger er en unødvendig og usosial ekstraskatt på vanlige folk som trenger bilen i hverdagen.

For Oslofolk har bompengeringen splittet bydeler og gjort fritidsaktiviteter til en belastende kostnad, utvidelsen med 53 nye bomstasjoner i 2019 forverrer situasjonen ytterligere for byens innbyggere. Det Arbeiderparti-ledede byrådet, med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, har ført en aggressiv politikk mot vanlige Oslofolks mobilitet, og bilistene spesielt. Det er likevel viktig å huske at byrådets bilfiendtlige politikk har ikke blitt til etter harde forhandlinger, men er et resultat av bred enighet på venstresiden. Det er ikke et eneste parti på venstresiden som jobber for bilistene og mot bompenger.

For første gang går nå bompengene i Oslo hovedsakelig til sykkel og kollektiv, i stedet for veier. Byrådet har også innført rushtidsavgift, og miljødifferensiering. Med rushtidsavgiften blir det høyere avgifter, bare fordi man prøver å komme seg hjem til familien sin fra jobben. Barnehagetidene føyer seg ikke etter rushtidsavgiftene, og dyrt er det. Kjøring som i dag også er gratis, vil byrådet avgiftsbelegge med innføring av de nye bommene.

Byrådet har også økt prisene på månedskort, og enkelt-billetter, samtidig som vi har noen av de høyeste prisene i bomringen. Viste du at den laveste enkeltprisen for en bompassering i en norsk by finner du i Harstad? Der koster det bare 13 kroner å passere bomringen uansett tidspunkt. I den andre enden av skalaen, finner man Bergen og Oslo, her koster det henholdsvis rundt 60 og 54 kroner for en passering. (Priser for lette kjøretøy under 3,5 tonn).

FrP har i regjering fått gjennomslag for blant annet styrket veifinansiering, redusert bruken av bompenger og et eget skattefradrag for bompenger. Det er åpenbart at det er til velgernes nytte å ha et tydelig FrP til å snakke dere sak i regjering. Oslo FrP står klare til å gjøre den samme jobben i hovedstaden og gi velgerne et klart alternativ i kampen mot bompenger.

FrP er partiet som stolt stiller seg på vanlige Oslofolks side og vil sikre en god samferdselspolitikk for alle.

Bompengeringen rundt Oslo har blitt en for stor belastning og FrP er garantisten for at den utviklingen snur. Målet er å fjerne bomstasjonene, og på veien dit å redusere belastningen mest mulig. Vanlige folk skal merke at FrP kjemper mot bompengene og gjennomslagene skal være betydningsfulle.

Kommentarer til denne saken