Nettavisen har den siste tiden fokusert på sykehjemsdekningen i norske kommuner.

DÅRLIGST: Her er det dårligst sykehjemsdekning

BEST: Her er det best sykehjemsdekning

Men hvor mye penger bruker egentlig kommunene på pleie- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere? Vi har sammenlignet kommunene ved å hente ut tall fra databasen Kostra, som driftes av Statistisk sentralbyrå (SSB).

SØK på din kommune her!

Høyre på bunn, Venstre på topp
Kommunen som bruker minst per innbygger på pleie- og omsorgstjenester er Høyre-kommunen Fjell i Hordaland, som i fjor brukte 7305 kroner per innbygger.

Mest penger brukte Kvæfjord kommune (V) i Troms, som brukte 47850 kroner per innbygger.

Gjennomgangen viser også at det er landets 17 Frp-kommuner som bruker minst på pleie- og omsorgstjenester sammenlignet med kommuner der andre partier har ordføreren.

I en Frp-kommune ble det i fjor brukt i gjennomsnitt 13890 kroner per innbygger. Mest penger brukte man i de 11 Venstre-kommunene, 21038 kroner.

Høyre/Frp-styrte Oslo brukte 11832 kroner per innbygger.

Parti som har ordfører

Driftsutgifter per innbygger, helse- og omsorg

V

21038

SV

19370

Sp

17848

Ap

16813

KrF

15150

H

14889

Frp

13890

Andre

20643

Ser vi på hele landet, ble det i fjor i gjennomsnittet brukt 16.934 kroner per nordmann på pleie- og omsorgstjenester.

Se hele listen over alle partikommunene til høyre.

Søviknes bruker minst
Frp-kommunen som brukte minst penger til å pleie sine innbyggere, var Os kommune der Terje Søviknes er ordfører. Der de brukte 9244 kroner per innbygger.

- Nå vil alle kommuner med en relativt ung og frisk befolkning komme dårlig ut i sammenligningen, men det betyr ikke at de leverer dårligere tjenester til pleietrengende innbyggere, sier Søviknes til Nettavisen.

Han påpeker at kommuner med en ung befolkning har mindre behov for omsorgstjenester.

- De har ganske enkelt et minde behov for omsorgstjenester enn kommuner med høyere andel eldre i kommunen. Dette er nok tilfelle på Os. Vi er en typisk vekstkommune, med mange unge innbyggere som trenger lite omsorgstjenester. Kostnaden til omsorgstjenester fordelt på alle innbyggere blir derfor lav, sier han.

LES: - Tror 80-åringer blir blodig fornærmet
LEs: Eldregeneral ber om politisk forlik

- Færre som trenger omsorg
Søviknes sier Os, som har 17.300 innbyggere, kommer mye bedre ut om man bare ser på hva de bruker på omsorgstjenester til de eldre.

- Vi kommer mye bedre ut om du ser kostnaden til omsorgstjenester fordelt på innbyggere over 80 år. For eksempel bruker vi 1 054 000 kroner per sykehjemsplass i eldreomsorgen, mot landsgjennomsnittet på 842 000 kroner, sier han, og legger til:

- Vi bruker altså mye penger på dem som trenger omsorg, men samlet sett har vi færre i befolkningen som trenger omsorgstjenester, sier Søviknes.

- Flertallet under 80 år
Venstre-kommunen Kvæfjord i Troms, som har 3000 innbyggere, bruker mest penger i landet per innbygger på helse- og omsorgstjenester.

- Det slår vesentlig inn at kommunens pleie- og omsorgstjenester også omfatter de personer med utviklingshemming som valgte å bo i Kvæfjord etter ansvarsreformens inntreden i 1991. Ved siste årsskifte var der fortsatt 73 personer fra reformtiden som mottok tjenester fra kommunen, sier administrasjonssjef Birger Bjørnstad i Kvæfjord kommune.

- Med samlet innbyggertall rundt 3000 gir dette slike statistiske utslag, sier Bjørnstad.

Han viser til at Kvæfjord kommune, som tidligere var vertskommunene for HVPU-institusjoner, i dag har landets største andel av utviklingshemmede innbyggere sett opp mot samlet innbyggertall.

- Dette bidrar også til at flertallet av dem som mottar omsorgstjenester fra kommunen er under 80 år, sier han.

40292