Det sier Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen. I et forslag til Stortinget foreslår han og partikollega Kari Kjønaas Kjos at kriminalomsorgen, og ikke barnevernet, skal ta hånd om barn mellom 10 og 14 år som utfører kriminelle handlinger.

- Sverige har et enormt problem på grunn av naiv innvandringspolitikk og en lite hard hånd i justispolitikken. Det er åpenbart at de ikke satte inn nødvendige ressurser i tidlig fase. Vi er på full fart dit Sverige er, og det er nødvendig å sette inn virkemidlene som trengs, sier Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen til Nettavisen.

Partiet foreslår 10 punkter som skal stoppe økningen i ungdomskriminalitet. Du finner punktene lenger nede i saken.

- Når et dysfunksjonelt barnevern ikke fungerer

Et tiltak som partiet foreslår, er å plassere barn mellom 10 og 14 år, som har gjort kriminelle handlinger, på lukket institusjon drevet av kriminalomsorgen. I dag kan de ikke straffes, da kriminell lavalder er 15 år.

Les også: Regjeringen revurderer straff mot ungdom

«Kriminalomsorien har gjentatte ganger bevist at de jobber svært godt med å legge til rette for at krimenelle løpebaner brytes. Det gjøres gjennom å kombinere bruk av tvangsmidler med positive tiltak, som arbeid, skole, fysisk aktivitet mv.» skriver Frp i dokumentet der de lanserer de til forslagene.

- Når et dysfunksjonelt barnevern ikke fungerer, så må noen andre ta ansvar. Kriminalomsorgen lykkes langt bedre enn barnevernet i å rehabilitere disse unge kriminelle, sier Amundsen.

Les også: Politiet gir ungdomskriminalitet skylden for voldsøkning i Oslo

I tillegg ønsker Frp at flere barn under 18 år skal dømmes til fengsel. I dag er hovedregelen at dette ikke gjøres. Norge har derfor bare en håndfull fengselplasser for denne aldersgruppen.

- Trenger mer grensesetting

Frp mener at unge kriminelle trenger å se en tøffere konsekvens av kriminelle handlinger. Samtidig mener Amundsen at barnevernet har gått seg vill i sosionomtankegangen når disse unge skal ledes inn på rett vei.

- Vil dere gjenåpne gamle Bastøy skolehjem?

- Nei, det nye tilbudet må tilpasset en ny tid, men vi trenger mer grensesetting. Disse ungdommene trenger omsorgsfull grensesetting. Alle barn trenger det, men for denne gruppen har det sviktet hos omsorgspersonene, sier Amundsen.

Fra 1900 til 1970 ble øya Bastøy i Oslofjorden brukt som verneskole for gutter med tilpasningsvansker og atferdsproblemer eller som var rammet av omsorgssvikt. I dag er øya et fengsel for voksne.

Frp mener også at foreldre må ansvarliggjøres for barnas handlinger.

- Vi må plassere ansvaret der det hører hjemme. Når barn på 10, 12 år gjør alvorlig kriminalitet, så er det foreldrene som har sviktet i utgangspunktet. Det er de som ikke har satt grenser og gitt omsorg. Hva slags reaksjonsform som er naturlig, har vi ikke konkludert med, sier Amundsen.

Les også: Åpen om sykdommen: – Jeg kan våkne opp og se ut som om jeg er sju måneder på vei (+)

Du kan lese hele forslaget her.

Her er Frps 10 punkter

1. Senke terskelen for fengsling som sanksjonsform for barn under 18 år.

2. Et lukket institusjonstilbud for barn under den straffbare lavalder som har begått kriminelle handlinger.

3. Generell bevæpning av politiet.

4. Fjerne strafferabatt på flere lovbrudd.

5. De som har begått tidligere lovbrudd skal få strengere straff.

6. Senke terskelen for å ilegge oppholds- og besøksforbud for kriminelle områder hvor de tidligere har begått kriminalitet.

7. Strengere straff for kriminalitet utført i kriminalbelastede områder.

8. Gjøre det enklere for politiet å inndra verdier som er tilegnet gjennom kriminelle handlinger.

9. Reversering av den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, slik den var i 1987.

10. Ansvarliggjøring av foreldrene til de kriminelle barna (ikke forslag men foreslår dette utredet).