Frp mister hver fjerde velger

Foto: Junge, Heiko (Scanpix)

.. mens Høyre går frem 35 prosent.

02.09.11 07:47

Flyt har svært mye å si en valgkamp. I USA vil ofte amerikanske valgeksperter snakke om «momentum,» det vil si hvilket parti som har folket med seg over en kortere eller lengre periode oppover eller nedover. Et slikt momentum regnes oftest over fire uker. Ser man på de fire siste ukene i meningsmålinger er det klare trekk.

Et gjennomsnitt av alle målingene fra uke 31 til uke 35 viser nemlig følgende i hvordan partiene har utviklet seg i prosentpoeng:

AP: - 4,6%

H: + 2,1%

FrP: + 0,2%

SV: - 0,9%

SP: + 0,2%

KrF: +1,8%

V: 0

Av disse partiene er det slik at Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Rødt ikke kan sies å ha noe momentum nasjonalt i gjennomsnitt. Verken positivt eller negativt. Det betyr at det er relativt sannsynlig at de ender på omtrent det de har på dagens målinger. Dog kan et unntak være Fremskrittspartiet som fikk en relativt stor nedgang fra uke 34 til uke 35. Om det skyldes utvalget av målinger eller annet kan det samtidig være litt tidlig å si noe om.

Ser man derimot på et parti på KrF som har hatt en meget positiv utvikling de siste fire ukene så er de på vei oppover. Det kan bety at de vil komme enda lenger opp enn det nivået de har nå (6,5 prosent) og vil få et bedre valg enn de gjorde ved forrige lokalvalg.

Svært positivt for Høyre

Positivt er det også for Høyre, som de fire siste ukene har gått opp 2,1 prosentpoeng. Høyre er på vei oppover, og kan faktisk gå enda høyere enn de er nå og få sitt nest beste lokalvalg noensinne.

På den negative siden har du SV, som går ned 0,9 prosentpoeng de fire siste ukene. Det er ikke signifkant i prosentpoeng, men ser du på det i prosent har SV faktisk mistet 15 prosent av velgerne de hadde i uke 31. Det kan gå mot et svært dårlig lokalvalg for SV.

Mest negativt for AP

Den mest negative trenden har Arbeiderpartiet etter at de fikk et svært bykst på målingene etter tragedien på Utøya. Partiet er nå nede på et nivå som er litt over valget i 2007, og fortsetter trenden slik den ser ut nå - med en tilbakegang på i snitt over ett prosentpoeng i uken, så vil partiet ende opp litt under sist lokalvalg.

Måling bekrefter tendensen

Den aller siste målingen som er gjort, Norstat for NRK, bekrefter denne tendensen. Der får AP 29 prosent, som er lavere enn valget i 2007, og SV fortsetter sin tilbakegang (4,7 på den målingen). Høyre fortsetter framover (25,9 prosent - noe som er 6,6 prosent over 2007), og også KrF har fortsatt framgang.

Beregnet resultat

Ser man kun på momentum-faktoren så vil valget ende slik (sammenlignet med 2007)

AP 29,1 prosent (- 0,5)

H 25,9 prosent (+ 6,6)

FrP 13,4 prosent (- 4,1)

SV 5,3 prosent (- 0,9)

SP 7,4 prosent (- 0,6)

Krf 7,3 prosent (+ 0,9)

V 6,1 prosent (+ 0,2)

Hvis dette blir valgresultatet (i tillegg kommer selvfølgelig de andre partiene) vil FrP ha mistet hver fjerde velger, mens Høyre faktisk vil hatt en økning på hele 35 prosent - men altså 6,6 prosentpoeng.

Beregningene er for øvrig gjort med basis i gjennomsnitt på målinger hvor de siste ukene er vektet mest.

Sjekk hvilket parti du er mest enig med under:

HTML EMBED
var so40292 = new SWFObject("/nettavisen/gif/testdegselv/testmal.swf?v2", "testmal", "468", "335", "8", "#FFFFFF"); so40292.addVariable("id", "40292"); so40292.addVariable("scale", "noscale"); so40292.write('testorama40292');

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag