OSLO (Nettavisen): Fremskrittspartiets landsstyre vedtok i helgen en resolusjon som sier nei til FNs nye migrasjonsavtale.

- Jeg forstår godt at land som USA og Ungarn har trukket seg ut av avtalen, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, til Nettavisen.

FNs nye migrasjonsavtale, kalt Global Compact for Migration og forkortet GCM, er det første forsøket på lage en overordnet visjon for en trygg, ordnet og regulert migrasjon. Forsvarerne av avtalen sier den vil styrke det internasjonale samarbeidet rundt migrasjon, et område som fortsatt er lite regulert og de hevder den ikke vil true noe lands suverenitet. Tilhengerne av avtalen beskriver den som pragmatisk og balansert.

USA og Ungarn har trukket seg

Land som USA og Ungarn trukket seg fra arbeidet med GCM-avtalen. De mener den truer deres suverenitet og ikke er forenlig med deres innvandringspolitikk. Nå tar Helgheim og Frp til orde for at Norge følger president Donald Trump og statsminister Viktor Orbáns eksempel og hopper av.

- Hva sier du til de som mener at USA og Ungarn ikke er de landene Norge bør følge i migrasjonspolitikken?

- Jeg forstår at de har satt ned foten. De ønsker å styre sin politikk selv, sier Helgheim.

- Hvilke muligheter ser Frp for at dette ikke bare skal bli en resolusjon i Frp, men norsk politikk?

- Vi står veldig ofte alene i viktige innvandringsspørsmål. Nå ligger dette på regjeringens bord. Det er regjeringen som behandler og avgjør dette. Vi har sagt klart fra hva vi mener, og dette tar Siv Jensen med seg når regjeringen skal avgjøre dette, svarer Helgheim.

- Handler ikke GCM-avtalen om å få bedre kontroll og styring med migrasjonen gjennom bedre samarbeid over landegrensene, og er ikke det ønskelig?

- GCM er verken en plan for økt migrasjon eller dempet migrasjon. Det handler om å få migrasjonen i ordnete former. Blant annet legges det opp til flere rettigheter for for eksempel arbeidsinnvandrere. Dette kan være aktuelt flere steder i verden, men i Norge er problemet motsatt. I Norge er problemet at arbeidsinnvandrere har for mange rettigheter, rettigheter de kan ta med seg ut av Norge. Vi har et behov for å stramme inn på dette området.

- Er løsningen på migrasjonsutfordringer at hver stat ordner opp for seg?

- Det er todelt. Man trenger et økt samarbeid, som Norge og Europa har gjort det med sine yttergrenser. Der gjøres det et godt arbeid i EU. Hver nasjon skal styre sin innvandringspolitikk. Går Norge inn på GCM-avtalen, signerer vi på en lang rekke punkter som kan bety en liberalisering av innvandringspolitikken. Vi risikerer en liberalisering vi ikke kan snu, hevder Helgheim.

- Vi har mer enn nok internasjonale avtaler og konvensjoner som allerede gjør asyl- og innvandringspolitikken vanskelig å håndtere. Det siste vi trenger er ytterligere avtaler som skal utforme flere rettigheter og ordninger for innvandrere som søker seg til Norge. Jeg er glad for at vi har fått kontroll med asylinnvandringen til Norge, men vi er langt unna å ha kontroll på den ikke-vestlige innvandringen, sier Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann.