Tidligere omtalte Nettavisen ferske tall fra SSB, som viser at 10 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder allerede er uføre. Det betyr 50 000 flere uføre etter at Solberg kom til makten i 2013.

- Det er en systemsvikt når Norge får 50.000 flere uføre på 8 år, og ikke minst er det en systemsvikt når så mange unge folk under 30 år blir skrevet som uføretrygdet, sa Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Nils Kristen Sandtrøen til Nettavisen.

Les også: 50.000 flere arbeidsuføre under Solberg-regjeringen: - En systemsvikt

Nå raser Frp mot Arbeiderpartiet og mener utspillet til Sandtrøen bare er enda et utspill der Arbeiderpartiet sier at ting skal bli annerledes og bedre med rødgrønn-regjering, uten at de har noe løsning på utfordringene, understreker stortingskandidat Jan Steinar Engeli Johansen (FrP).

- Hva Arbeiderpartiet har bidratt med i denne perioden for å redusere antall uføretrygdede er for meg helt i det blå, og nå lanserer de altså en helt ny uføre-reform uten å si et ord om hva denne innebærer, sier Johansen til Nettavisen.

Løsninger som et kriterium

Johansen forteller at forarbeidet til dagens uføre-reform ble starten av Stoltenberg-regjeringen i 2001, og vedtatt under den rødgrønne regjeringen i 2011.

- Arbeiderpartiet har kritisert konsekvensene av den reformen de selv fikk vedtatt, og nå kaller de hele uføresystemet for en systemsvikt, sier Johansen til Nettavisen.

Les også: SV går hardt ut mot Solberg: – Regjeringen må slutte å finansiere rasisme

Han mener Arbeiderpartiet burde komme med nye løsninger dersom de skal kritisere dagens politikk.

Selv kommer Johansen med flere forslag han mer kan sikre at flere uføretrygde og folk i risikogruppen kommer inn i ordinært arbeid. Han mener private bedrifter og leverandører burde inkluderes og at arbeidsmarkedet burde gjøres mer fleksibelt, der det er tillatt med både deltid og midlertidige ansettelser.

- Alt som kan redusere antall uføretrygdede er Arbeiderpartiet i mot, understreker Johansen til Nettavisen.

Flere folk ut i arbeid

Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen svarer på kritikken fra Frp og sier de har utformet et konkret og offensivt program for å få flere i arbeid.

- Ingen oppgave er viktigere for Arbeiderpartiet er enn å få hele folket i arbeid. Alle skal få en mulighet til å bli inkludert i arbeidslivet, sier Sandtrøen til Nettavisen.

Dersom Arbeiderpartiet får nytt stortingsflertall, forteller Sandtrøen at de blant annet vil innføre lærlinggaranti, som vil sikre at alle som har fullført yrkesfag skal sikres lærlingplass. I tillegg vil de inkludere flere unge i både arbeidslivet og næringslivet, slik at flere opparbeider seg relevant erfaring.

I tillegg legger han til at:

- I stedet for at så mange med lettere psykiske lidelser blir skrevet ut som uføretrygdede helt ned i tenårene og dermed blir stående utenfor for resten av livet, vil vi heller sørge for at disse unge folkene kan få tilpassede oppgaver i sine kommuner som også fellesskapet trenger at blir gjennomført, sier Sandtrøen til Nettavisen.

Han mener derfor at partiet har kommet med flere konkrete tiltak på hvordan et flertall fra Arbeiderpartiet vil sikre færre uføre i samfunnet.