– Det er fryktelig synd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet svikter både Europa og næringen på den måten de gjør nå, når de tidligere har vært så tydelige på at de ønsker å utvikle og ikke avvikle olje- og gassnæringen, sier energipolitisk talsperson Terje Halleland i Fremskrittspartiet til NTB.

Les også: Frp-er skuffet etter mageplask for forslag om avgiftskutt

Han er ivrig etter å åpne nye områder for leting etter olje og gass og vil ha i gang 26. konsesjonsrunde på norsk sokkel så fort som mulig. SV har gjennom en avtale blokkert regjeringen fra å gjennomføre runden i 2022.

– Sett i lys av krigen i Ukraina er det økt behov, og rollen Norge spiller i den europeiske energimiksen, er endret, sier Halleland.

Skuffet

Han og partiet har utfordret regjeringen ved å foreslå i Stortinget at 26. konsesjonsrunde skal skje «så snart som mulig, og senest innen utgangen av 2023». Nå er det klart at regjeringspartiene Senterpartiet og Arbeiderpartiet sier nei til forslaget, mens Høyre sier ja.

– Vi satte 2023 bare for å innfri det kravet SV allerede hadde fått gjennomslag for i forbindelse med budsjettforhandlingene, men det var allikevel ikke nok til å få med oss Sp og Ap, sier Halleland, som ikke legger skjul på at han er skuffet.

Han har merket seg at regjeringen har gitt signaler om at Norge bør sende så mye gass som mulig til Europa, nå som Russland strammer inn på sin eksport som følge av krigen i Ukraina.

– Jeg trodde jo i lys av den nye situasjonen, der temaet energisikkerhet har en helt annen oppmerksomhet, at regjeringspartiene kunne være med på et forslag om å intensivere arbeidet med å finne mer gass og skape forutsigbarhet for næringen, sier Halleland.

Ap avviser kritikken

Lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Arbeiderpartiets Marianne Sivertsen Næss, avviser at de har sagt endelig nei til en 26. konsesjonsrunde i 2023 ved å si nei til Frps forslag. Hun holder døren åpen.

– Det kan godt skje. Jeg utelukker det ikke. Men vi behandler ikke det gjennom et forslag fra Frp i Stortinget om at vi skal ha en konsesjonsrunde, sier hun til NTB.

Hun viser til at Solberg-regjeringen kun hadde tre nummererte konsesjonsrunder i løpet av sine åtte år, og at det ikke er noen automatikk i at disse skal komme årlig.

Dessuten påpeker hun at de såkalte TFO-rundene, hvor det lyses ut felter i områder som allerede er utbygd, er viktigere for å raskt sikre ny aktivitet. Disse kan knyttes til allerede eksisterende infrastruktur. En ny TFO-runde har akkurat vært ute på høring.

– Vi skal være en stabil og forutsigbar gassleverandør. Det er særlig viktig når energisikkerheten er truet i Europa. Men det går mye raskere å få produksjon gjennom TFO-runder, sier Næss.

Hun påpeker også at Frp hadde oljeministeren i tre år før de lyste ut sin første nummererte runde i 2015.

Mener Frp lager falskt drama

Heller ikke Senterpartiets energipolitiske talsperson, Ole André Myhrvold, er særlig imponert over kritikken.

– Dette er jo det spillet Frp bedriver. Da de selv satt i regjering, utlyste de to nummererte runder. Så det at 26. konsesjonsrunde ikke kommer nå, er det ingen dramatikk i. Det viktige er at vi holder trøkket oppe i næringen. TFO-ene kommer, det gjør de jo. Og det er bred enighet om å fortsette letingen på norsk sokkel, sier han.

Han sier at de inntil videre forholder seg til budsjettenigheten med SV om å ikke lyse ut runden i 2022, men vil ikke si noe om når den kan komme.

– Jeg skal ikke forskuttere det i det hele tatt. Men Frp må slutte å lage dramatikk av noe som ikke er dramatisk.