OSLO RÅDHUS (Nettavisen): Onsdag ettermiddag legger Oslo-byrådet fram sitt forslag til budsjett for 2020, der de skryter av sine mange satsinger det neste året.

Men Frps førstekandidat i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), er skuffet.

- Førsteinntrykket er at det er et ganske visjonsløst og traurig budsjett. Det virker som om det er litt preget av slitasje i byrådet, sier Stenersen til Nettavisen.

Se videointervju med Stenersen øverst i saken.

Følg Nettavisens direktedekning av Oslo-budsjettet

- Ikke lavere kollektivpriser

Stenersen er blant annet ikke fornøyd med byrådets kollektivsatsing.

- De har lagt inn veldig lite til kollektivtrafikken, og bare beregnet en tre prosents økning i kollektivtrafikken neste år. Vi ønsker å legge inn mye mer til kollektivtrafikken, og økningen vil jo bli på mer enn tre prosent, sier hun.

Hun etterlyser også kutt i kollektivprisene som MDG lovet i valgkampen.

- Ved første øyekast er det ikke lagt inn midler for å sette ned kollektivprisene. Det er lagt inn penger kun for å øke frekvensen, og vi ønsker også å sette ned prisene på billettene, sier Stenersen.

Ifølge budsjettforslaget vil byrådet i økonomiplanperioden 2020-2023 bruke 862 millioner kroner ut over 2019-nivået til flere avganger på buss, trikk og T-bane, og overgang til el-busser.

- For lite kutt i eiendomsskatt

Frp-politikeren liker heller ikke at byrådet fortsetter å ta inn eiendomsskatt.

- Vi hadde jo håpet at eiendomsskatten skulle settes ned ytterligere, men den er satt ned med cirka 60 millioner kroner, og det er for lite, sier Stenersen, og legger til:

- Regjeringen har vært flinke til å redusere skattesatsene, men byrådet saboterer dette med å redusere bunnfradrag for boliger fra 4,6 til 4 millioner kroner i budsjettet for 2020. Dette er usosialt, og vi i Oslo Frp vil fjerne eiendomsskatten både på boliger og på næringseiendom, sier hun.

- Hadde trodd de ville tatt i

Hun mener det også satses for lite på eldreomsorg.

- Det er lite satsing på for eksempel trygghet for eldre, og de har kun lagt inn midler til omsorg pluss og satsing på flere sykehjemsplasser. Det er jo samtidig som de har lagt ned over 400 sykehjemsplasser i fjor, sier Stenersen.

- Så det er lite overraskelser her slik du ser det?

- Ja, jeg hadde trodd de ville tatt litt mer i, når de har gått så bredt ut og lovet så mye innen både kollektivtrafikk, eldreomsorg og samferdsel generelt, sier hun.

- Fire milliarder kroner mer

Stenersen understreker også at Oslo-budsjettet er på hele 77 milliarder kroner.

- Så de har fire milliarder kroner enn i fjor, så det er et voldsomt budsjett med et stort rom for å gjøre gode satsinger, sier Stenersen.

I tillegg til hyppigere kollektivavganger, foreslår byrådet å bygge 20 kilometer med nye sykkelveier i 2020, ruste på åtte kilometer med sykkelveier, starte byggingen av Fornebubanen og anskaffe et nytt signalanlegg for T-banen.

Høyre: - Veldig overrasket

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, sier til Nettavisen at han er veldig overrasket over budsjettforslaget.

- Jeg er veldig overrasket over at de satser så lite på kollektivtrafikk, integrering og skole, sier han til Nettavisen.

- De har et økt handlingsrom på 700 millioner kroner, og de velger å bruke to millioner på nye tiltak for kollektivtrafikken og fire millioner til skolen, i tillegg til at de kutter 30 millioner på andre tiltak i skolen.

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, er heller ikke fornøyd.

- Det er et veldig tydelig rødt budsjett, og ikke et veldig tydelig grønt budsjett. På den grønne siden er det for eksempel en anerkjennelse om at de ikke når sine egne klimamål. Målet for 2020 var 50 prosent reduksjon, men de er 100.000 tonn CO2 unna det, som tilsvarer utslipp fra 50.000 biler, sier Bjercke til Nettavisen.

Han viser også til at de i 2023 vil være enda lenger unna kuttmålet.

Venstre: - Et grovt løftebrudd

Bjercke mener byrådet også gjør to ting som er veldig galt.

- Det nest største byrådspartiet, MDG, gikk til valg på å kutte kollektivprisene med 20 prosent, men her øker de kollektivprisene med fem prosent bare til neste år, sier han, og påpeker:

- Det er for det første et grovt løftebrudd, og det er helt feil vei å gå, mener Bjercke.

Han viser også til at byrådet vil innføre betalingsparkering for el-biler i Oslo.

- Det å ta bort elbil-insentivene er feil vei å gå for å få ned utslippene, sier han.