– Det er Norges desidert farligste vei. Regjeringen fører en direkte farlig politikk, forteller Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson, Frank Sve.

I en rekke saker har Nettavisen omtalt Norges farligste veistrekket, E16 mellom Skaret og Hønefoss. Tall Nettavisen har fått innsyn i viser at ni personer har omkommet og 34 blitt alvorlig skadd i ulykker på veistrekket de siste ti årene.

I 30 år har lokalbefolkningen ventet på ny vei for å erstatte den nåværende veien, men i fjor ble fellesprosjektet med Ringeriksbanen og ny E16 nok en gang utsatt.

Det fikk lokale ordførere til å rase mot Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), men ministeren ønsket ikke blande seg inn i ordkrigen og ønsket heller ikke å love noe penger til prosjektet i neste års budsjett.

Les også: Etter den fatale ulykken sitter ekteparet igjen med sorgen.

– Verden ser helt annerledes ut i 2023 enn den gjorde da valgkampen foregikk i 2021. Vi har måttet holde tilbake og skyve på flere store prosjekter så de ikke bidrar til å presse renter og priser ytterligere opp, sier statsråden.

– En skam

I 2022 omkom 118 personer i trafikken i Norge, en økning fra 80 omkomne året før. Nå sparer ikke Frp på det politiske kruttet.

– De fjerner alle verktøyene. De skal ikke bygge nye veier der ulykkene skjer, de har ikke økt rassikringsmidlene eller andre trafikktryggingstiltak. Det aller verste er at de ikke gjør noe med disse åpenbare dødsfellene i trafikken, der dette strekket er det verste i Norge, mener Sve.

– Statsråden står med hodet i hånda og har ikke tenkt å gjøre noe med veien. Det er en stor skam. Så er det bra at noen ordførere i Arbeiderpartiet taler i mot deres egen regjerings trafikkfarlige politikk, sier Sve.

– Da dere satt i regjering, og hadde samferdselsministerposten, lovet dere fremdrift i prosjektet, men lite skjedde da også. Hvordan forklarer du det?

– Vi bygde i hvert fall 280 kilometer med firefelts vei. Vi brukte inntektene fra avgifter og bompenger til å bygge vei. Mange av de store prosjektene som lå inne til 2022 har regjeringen stanset. Vi erkjenner og vet at ting tar tid å planlegge, men man må ha styringsfart og være fremoverlent. Det regjeringen gjør nå er det motsatte.

Se intervju med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård:


– Kunne ført prosjektet på ny ørkenvandring

Trond Helleland, transportpolitisk talsperson i Høyre representerer Buskerud og har selv fulgt Ringeriksbanen tett. Han stiller seg uforstående til regjeringens prioriteringer.

– Regjeringen har skrinlagt alt av prosjekter, også de som er gryteklare. Det er helt uforståelig. I perioden 2013-2021 ble samferdselsbudsjettet i Norge doblet, og en rekke omfattende veiprosjekter åpnet eller satt i gang av vår regjering, forteller han til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere omtalt hvordan selskapet Nye Veier bare venter på klarsignal fra regjeringen for å starte byggingen av nye E16. Da regjeringen i forslag til årets statsbudsjett ønsket å dele opp jernbane- og veiprosjektet igjen, fikk det varsellampene til å gå både lokalt og på Stortinget.

– Dette kunne ført prosjektet ut på en ny ørkenvandring, men ble heldigvis stoppet etter massivt press. Så at det er misnøye mot regjeringen skjønner jeg godt, sier Helleland til Nettavisen.

Vil nedskalere hele prosjektet

I forhandlingene før revidert statsbudsjett fikk SV tvunget inn en videreføring av E16 og Ringeriksbanen som et felles prosjekt. Nå reagerer de på samferdselsministeren uttalelser til Nettavisen, der Nygård sier han må

– Han har rett i en ting: Det er mange farlige veier i dette landet, men han har jo ikke startet å prioritere. Han viderefører bare de store miljøfarlige veiprosjektene som ble igangsatt av Frps samferdselsminister, sier Mona Fagerås, samferdselspolitisk talsperson i SV.

Hun er tydelig på at SV ønsker å nedskalere flere av veiprosjektene, deriblant den planlagte firefelts motorveien mellom E16 og Skaret. Får SV viljen sin blir det en to og trefelts vei der den eksisterende veien allerede ligger. I dag er det en tofelts motorvei med mellom 60 og 80 kilometer i timen.

– Hvordan blir SVs forslag mer trafikksikker enn veien som allerede ligger der?

Man må utbedre den slik at den blir mer trafikksikker. Ulykkestallene i dag er alt for høye.

– Men hvilke konkrete tiltak har dere tenkt å innføre?

– Utbedring av veien til en to til tre-felts vei med midtdeler er like sikkert som en firefelts motorvei. Det er også billigere og raskere å realisere. Vi må ta vare på veiene vi har og må ha trygge veier for folk flest, svarer Fagerås.