Politifolk mange steder i landet er blitt truet med koronasmitte av personer de må håndtere. Vest, Troms og Trøndelag politidistriktmeldte meldte om dette forrige uke.

Nettavisen kjenner også til at samme typer trusler skal ha forekommet i Oslo, Øst og Finnmark politidistrikt.

Se videoen øverst i artikkelen!

Politifolk forteller at de enten er blir truet verbalt, blir hostet på eller spyttet mot av personer som hevder å være koronasmittet. Natt til mandag meldte også politiet i Oslo om et nytt tilfelle der en 18-åring hostet mot en patrulje.

Frps justispolitiske talsmann, og tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen reagerer sterkt på at politifolk ikke er prioritert til koronatesting.

Her kan du følge koronakrisen i Nettavisens direktestudio.

- På ville veier

- Det er en komplett uholdbar situasjon. Politiet sørger for trygghet, lov og orden og sikkerhet for folk flest. Da må de være funksjonsdyktig, i særdeleshet i en krisetid. Slik situasjonen er nå får politiet ikke prioritet til å bli testet dersom de bli eksponert for koronavirus. Tvert imot blir de plassert i karantene i 14 dager, tordner Frp-politikeren til Nettavisen.

Politiet er på regjeringens liste over samfunnskritisk virksomhet. Men de er ikke på Folkehelseinstituttet (FHI) sin oversikt over hvem som skal prioriteres for testing.

I ett tilfelle forrige uke gikk politiet til aksjon med fullt smittevernutstyr mot en mann som ble bortvist fra kjøpesenteret Oslo City, og fraktet hjem etter at han først hevdet å være koronasmittet.

Nettavisen samler for deg: Her kan du lese alt om koronakrisen.

I midten av mars var det også en episode i Oslo der flere politibetjenter måtte i karantene etter at de pågrep en koronasmittet mann.

- Dersom det er slik at polititjenestekvinner og -menn tas ut i 14 dager fordi noen potensielt har eksponert dem for koronavirus er vi på ville veier. Da risikerer vi at store deler av norsk politistyrke blir tatt ut og ikke utfører sin jobb og heller sitter i karantene. Det kan vi ikke leve med. Derfor må dette ryddes opp i umiddelbart.

- Jeg antar at justisminister Monica Mæland (H) ser at vi ikke kan leve i en situasjon der kriminelle kan puste i ansiktet på politiet og dermed sørge for at den polititjenestepersonen blir satt ut av tjeneste. Det er det som er realiteten - en kriminell person kan gå opp i ansiktet og puste på politiet og si at de er smittet, så må den personen tas ut av tjeneste og plasseres i karantene i 14 dager.

Les også: Smitteverntiltakene mot koronaviruset har kortet ned influensasesongen

Regjeringen jobber med å øke kapasiteten på koronatesting.

- Det er helsemyndighetene som lager anbefalinger på prioritet. De anbefalingene følger vi. Det betyr at også politifolk blir testet dersom de har symptomer på koronavirus. Men det er altså personer med symptomer vi nå tester. Vi jobber også med å øke kapasiteten på testing. Da vil flere grupper kunne inkluderes. Da blir det en helsefaglig vurdering hvem det skal være, sier justisminister Monica Mæland (H) til Nettavisen.

- Nå er veldig mange ute av karantenen, og politifolk blir testet hvis de har symptomer på sykdom. Men nå tester vi ikke friske personer, enten de jobber i politiet eller andre samfunnskritiske funksjoner. Vi har en god beredskap og ansetter nå mellom 300 og 400 nye politifolk fordi vi trenger flere politifolk i denne situasjonen.

Politimann på hotellrom i 14 dager

Nettavisen har fått tilgang til en melding som er gått ut på politiets intranett, «Kilden» i Øst politidistrikt. Der omtales en episode som skjedde i Lillestrøm 22. mars. En mann ble innlagt på Ahus etter en trafikkulykke og sa han var smittet med koronavirus.

Mannen skal ifølge meldingen på intranettet også ha truet personell på sykehuset med stikkvåpen. Det ble dermed besluttet at politiet skulle ha vakthold, og at det skulle skje med smittevernsutstyr.

Les også: Finansmann pågrepet i Oslo etter meldinger om våpentrusler og ordensforstyrrelse

I meldingen går det videre frem at mannen testet positivt for koronavirus. Morgenen etter gikk han til angrep på helsepersonell og politibetjenter som hadde vakthold.

«Disse ble eksponert for smitte og er nå i karantene (...). Så langt er tre tjenestepersoner satt i karantene. 1 av disse er innlosjert på hotell da vedkommende bor sammen med familien som er kategorisert som utsatt gruppe», står det på intranettet.

«Å sitte på et hotellrom i 14 dager er ikke noen ideell løsning og heller ikke noe vi ønsker å pålegge våre ansatte», heter det videre.

- At politifolk blir plassert i hotellrom, i stedet for å testes og eventuelt bli klar for tjeneste igjen er kritikkverdig. Det sier seg selv at sånn kan vi ikke ha det, sier Amundsen svært engasjert.

Les også: Baby blant 5000 koronadøde i USA

Fagforeningen i det lokale politidistriktet er kjent med episoden fra Lillestrøm og mener i likhet med eks-justisminister Amundsen at politifolk bør prioriteres for testing.

- Slik situasjonen er nå blir vi ikke prioritert mer enn allmennheten. Det som potensielt kan bli et problem i samfunnet er at flere og flere blir smittet i et tempo som helsevesenet klarer å håndtere, det er jo planen til myndighetene. Men det fører til at vi i politiet kommer i kontakt med flere og flere blant publikum som er smittet. Det igjen fører til at vi får flere i karantene, sier lokallagsleder Espen Orud i Politiets Fellesforbund Øst til Nettavisen.

- Det jeg er bekymret over er at vi kommer i en situasjon der personer med nøkkelroller i politiet, eller mange betjenter på et tjenestested, ikke er i stand til å levere på samfunnsoppdraget til politiet. Det kan føre til store utfordringer.

Meninger: Korona: Norge vs Sverige

På intranettet kommer det også frem at Politidirektoratet (POD) har undersøkt muligheter for at bakkemannskaper i politiet skal kunne koronatestes.

«POD har undersøkt muligheten for at polititjenestepersoner kan bli prioritert for testing av koronasmitte. Tilbakemeldingen er at det er ingen mulighet nå for særskilt/prioritert testing av polititjenestepersonell. Dette skyldes kapasitetsproblemer i helse.»

Les også: Legeforeningen urolig: Ber syke folk gå til legen

Amundsen truer regjeringen

- Når det er for mange i karantene sliter vi med å få gjennomført beredskapen. Når vi ikke har nok folk igjen til å levere god beredskap må mannskaper testes, eller vi må fravike fra karantenebestemmelsene. Jeg etterlyser nasjonale retningslinjer som sier noe om at der det oppstår ekstraordinære situasjoner, eller der beredskapen ikke opprettholdes på en tilfredsstillende måte, må politiet bli prioritert til for testing, sier Orud.

Mæland er ikke kjent med at det er politidistrikt i Norge som tar til orde for å fravike karantenebestemmelsene.

- Dette er helt nye opplysninger for meg. Vi er ikke i en situasjon der det er aktuelt å bryte karanteneregler. Skulle det dukke opp som en problemstilling skal vi selvfølgelig se på det, men det er ingen aktuell problemstilling nå, sier Mæland.

Orud understreker at han har tillit til helsemyndighetene og de vurderingene som gjøres om hvem som skal prioriteres til testing selv om han er bekymret for situasjonen i politiet.

Han er også enig i at helsepersonell og syke skal ha førsteprioritet til testing, men håper at dette er noe som kan endres etter hvert.

Leserbrev: Hytteforbudet kan gi 9000 flere smittede

Orud forteller også om at enkelte kommuner samarbeider godt med politiet, men at det er for stor variasjon fra kommune til kommune. Noen steder testes politifolk, andre steder blir de ikke gitt prioritet.

Amundsen advarer regjeringen og tar til orde for at saken kan bli tatt opp på Stortinget.

- Jeg legger til grunn at justisministeren ser hvor galt det er hvis ikke politifolk skal bli prioritert for testing. Det er ikke verre enn at hun tar en prat med helseministeren (Bent Høie, (H), red. anm.), så kan de sammen gi noen styringssignaler som sørger for at politifolk blir testet dersom de potensielt blir utsatt for koronasmitte.

- Hvis ikke, må Stortinget ta tak i dette. Men jeg legger til grunn at regjeringen rydder opp i dette selv, og gjør det raskt.

Les også: Faktisk.no: Pensjonert lege sprer feilinformasjon på Facebook

- Helsemyndigheter kjent med behovet

Regjeringen har ingen planer om å følge oppfordringen til Frps jutsispolitiker. Truslene om å ta saken til Stortinget tar Mæland med stor ro.

- Det er ingen trussel at saken tas til Stortinget, det er der man skal ta spørsmål man vi ha avklart. Det står Amundsen helt selvsagt helt fritt til. Vi gjør en prioritering basert på den kompetansen vi har med personell og den kapasiteten vi har på testing. Vi tester alle de vi kan basert på de anbefalingene vi får fra helsemyndighetene, sier justisministeren.

POD bekrefter til Nettavisen torsdag at politimannskaper fortsatt ikke er prioritert til testing:

«Politidirektoratet har en god dialog med Justis- og beredskapsdepartementet og vi er innforstått med at det ikke er mulighet for særskilt eller prioritert testing av politipersonell.

Testkapasiteten må nå forståelig nok prioriteres til blant annet helsepersonell og alvorlig syke.

Både helsemyndigheter og Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med behovet for testing i politiet. Vi er også kjent med at det lokalt tidvis finnes rom for å prioritere testing av politipersonell», skriver beredskapsdirektør Tone Vangen i en e-post til Nettavisen.

Les også: 13-åring i London død etter koronasmitte