Unge Venstre går rett i strupen på Frp med sine forslag til oppmykning av asyl- og flyktningepolitikken i Norge.

De vil blant annet øke antallet kvoteflyktninger fra dagens 3000 til 5000, som FNs kommisær ber om.

- Ren galskap

- Dette er ren galskap. Det vil koste samfunnet ufattelige summer og sette en effektiv stopper for å hjelpe hundretusener av mennesker i nærområdene, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim til Nettavisen.

Han mener det er «hjerterått» av Unge Venstre å bruke opp pengene på noen få.

- Høymoralen deres har bikket over til å bli uetisk

- Kassen er stort sett tom for alle hjelpeorganisasjonene i nærområdene, og millioner av mennesker kan risikere enorm lidelse og nød, sier Helgheim.

- For 5.000 her, kunne vi hjulpet 12.000 der. I Jordan mangler de 96 prosent av budsjettet for å hjelpe landets 760.000 flyktninger, det er like mye penger som livsløpskostnadene til 500 kvoteflyktninger i Norge. Høymoralen deres har bikket over til å bli uetisk, tordner Helgheim.

- Uaktuelt

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark vil også stanse bruken av midlertidige oppholdstillatelser til enslige mindreårige asylsøkere.

- Det er uaktuelt. Det ville betydd at vi enten må sende hjem asylsøkere uten beskyttelsesbehov før de er 18, eller at alle som kommer skal få opphold uten grunn, sier Helgheim.

Frp-toppen synes heller ikke noe om å gjeninnføre rimelighetsvilkåret ved vurdering av internflukt.

- Rimelighetsvilkåret hindrer oss i å sende tilbake personer som kan få beskyttelse i sitt eget land. Kan man få beskyttelse i sitt eget land, så har de ikke krav på opphold her. Rimelighetsvilkåret hindrer fornuftig og rimelig asylbehansling, derfor skal det ikke gjeninnføres.

- Urimelig dyrt

Helgheim mener også det er feil medisin at alle enslige asylsøkere under 18 år skal tas hånd om av barnevernet.

- Barnevernet i Norge har allerede sprengt kapasitet, hovedsaklig på grunn av innvandring. Å gjennomføre dette vil gi et dårligere tilbud til alle barn og være urimelig dyrt.

Frps frittalende innvandringspolitiker mener «det er bare tull» at klimaflyktninger skal få «flyktningstatus».

- Eventuelle klimaendringer løses ved tilpassing ikke migrasjon.

Helgheim mener papirløse allerede får nødvendig helsehjelp.

Unge Venstre må følge med.

- Det er fornuftig

Helgheim støtter forslaget om å «styrke ordningen med veiledning ved retur, slik at flest mulig med avslag forlater landet frivillig».

- Det har regjeringen bestemt seg for. Det er fornuftig.

Unge Venstre mener også at flere asylsøkere med avslag bør få mulighet til å forklare seg muntlig for UNE.

- Rettssikkerheten for asylsøkere er bedre enn for de fleste andre som møter offentlig forvaltning. De har også mulighet til å forklare seg, svarer Helgheim.

- Uansvarlig og uaktuelt

Forslaget om at «asylsøkere skal gis rett til kontradiksjon i UNE», har de i dag, nedfelt i forvaltningsloven, ifølge Helgheim.

Han beskriver forslaget om at «relokaliseringsflyktninger fra EU skal tas utenom det vedtatte nivået på 1080 kvoteflyktninger», som «uansvarlig og uaktuelt».

- Trist og hjerterått

- Hva synes du som regjeringskollega om disse forslagene fra Unge Venstre oppsummert, Helgheim?

- De er uansvarlige og jeg er forundret over hvorfor de hele tiden vender oppmerksomheten over på folk som i utgangspunktet ikke har beskyttelsesbehov. Dette går på bekostning av de som virkelig lider, det er trist og hjerterått.

- Hvordan påvirker det samarbeidet mellom Venstre og Frp at Venstre vil liberalisere asylpolitikken?

- Dette er ikke noe nytt, men regjeringen styrer ut i fra regjeringsplattformen, der har vi fått inn mange innstramminger, svarer Helgheim som er i Danmark med Sylvi Listhaug for å lære mer om deres strenge innvandringslinje.