Onsdag ettermiddag måtte byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), møte til høring etter milliardoverskridelsene for Oslos nye vannforsyning.

Der sto byråden fast ved at hun har håndtert saken som hun burde, og ikke har informert bystyret for sent om milliardsprekken på over fem milliarder kroner.

Svarene fra byråden får imidlertid opposisjonspartiene til å steile. Etter et gruppemøte i Oslo Frp etter høringen, varsler nå fylkeslaget mistillit mot byråden.

Nettavisen fulgte høringen direkte. Les mer her: Lan Marie Berg grillet om milliardsprekk: - Gjorde meg dypt bekymret

- Fortjener ikke tillit

«Mistillitsforslaget bygger på byrådens klare brudd på informasjonsplikten til bystyret», skriver partiet i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Gunnar Stavrum: Her går fem milliarder ned i sluket - og MDG-byråden har ansvaret

– Dersom bystyret skal utøve sin tilsynsrolle på en forsvarlig måte, må vi også få informasjon. Byråd Berg har brutt informasjonsplikten til bystyret og byråden kan dermed ikke forbli i stillingen sin lenger, uttaler bystyrepolitiker Camilla Wilhelmsen (Frp), og påpeker:

– Mistillit er det sterkeste parlamentariske virkemiddelet bystyret har. Vi mener at byråd Lan Marie Berg ikke fortjener bystyrets tillit.

Wilhelmsen viser til at det allerede i desember i fjor var det klart at kostnadsrammen for prosjektet med stor sannsynlighet ikke ville holde, og at Berg likevel ikke informerte bystyret om overskridelsene før for to uker siden.

– Byråd Berg velger å holde kortene tett til brystet helt opp mot kritisk tidspunkt for prosjektet. Neste store kontrakt må signeres denne sommeren for å holde Mattilsynets tidsramme. Berg setter med dette bystyret i en umulig situasjon med tanke på å kunne grundig vurdere mulige kostnadskutt og endringer i prosjektet, sier Frp-politikeren.

Se video fra høringen:

– Tidenes største sprekk

Holthe Consulting AS, som har gjennomført en ekstern kvalitetssikring av kostnadene for den nye reservevannforsyningen, anbefaler at den nye kostnadsrammen settes til 17,7 milliarder kroner, som er 5,2 milliarder kroner mer enn rammen bystyret vedtok i november 2019.

«Denne saken kommer på toppen av mistillitsforslaget som ble fremmet av Frp og FNB i fjor med bakgrunn i PWC sin undersøkelse av de alvorlige bruddene i Energigjenvinningsetaten. Det var da alvorlige, systematiske og vedvarende brudd på arbeidsmiljølov, anskaffelsesregelverk, samt betydelig sløsing med offentlige midler. Parallelt med at bystyret behandlet forrige mistillitsforslag som falt med kun tre stemmer, velger byråd Berg bevisst å holde unna informasjon om tidenes største budsjettsprekk i Oslo kommune», står det i pressemeldingen fra Oslo Frps bystyregruppe.

Frp er nå avhengig av støtte fra de andre opposisjonspartiene for å få gjennomslag for sitt ønske om at byråden skal gå av. Tungen på vektskålen blir partiet Rødt, som ennå ikke har avgjort hva de vil konkludere med etter onsdagens høring.

Les også: Gigantisk budsjettsprekk: - Oslo-folk må leve enda et år med et elendig badetilbud

Venstre: – Lite tillitsvekkende

Venstre er heller ikke fornøyd med svarene som byråden ga i høringen.

– Jeg mener at vi ikke er blitt så mye klokere etter denne høringen. Venstre ønsket svar på hvorfor vi har fått en så enorm kostnadssprekk i dette prosjektet, og vi ønsket svar på hvorfor byråden har holdt informasjonen om kostnadssprekken tilbake fra bystyret. Jeg mener at vi ikke har ikke fått gode svar på noen av delene, sier bystyrepolitiker Marit Kristine Vea til Nettavisen, og vektlegger:

– Det er alvorlig, fordi til syvende og sist er det Oslos befolkning som må betale prisen for et prosjekt som åpenbart kunne ha vært håndtert bedre.

Hun viser til at bystyre i forbindelse med vedtaket om å gjennomføre prosjektet ga byråden spesifikt pålegg om å holde bystyret orientert om eventuelle utfordringer i prosjektet.

– Byråd Berg bekreftet i høringen at hun anså informasjonen om kostnadssprekken, som hun fikk i desember 2020, for å være en stor utfordring. Likevel tok det nærmere et halvt år før bystyret ble informert. Det mener jeg er svært alvorlig, og lite tillitsvekkende fra byråden, sier Vea, som opplyser at hun nå vil ta med informasjon tilbake til Venstres gruppe for å vurdere hva slags konsekvenser saken bør få.

Ap: – En god høring

Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen, er imidlertid fornøyd med svarene han fikk fra den ansvarlige byråden.

– Jeg synes dette var en god høring som ga viktige svar i en viktig sak for Oslo. Både etaten, Holthe consulting og byråden ga opplysende svar og informasjon som viser at det er viktig at bystyret gjør vedtak som sikrer framdrift i prosjektet med ny vannforsyning i Oslo. Å utsette dette nå blir dyrere for kommunene og det utsetter prosjektet ytterligere, sier Jacobsen til Nettavisen, og legger til:

– Byråden ga gode svar på sine vurderinger knytta til hvordan informasjonen fra etaten måtte kvalitetssikres før hun sendte informasjon om kostnadsøkningene videre til byrådet. Holte-rapporten viser da også tydelig at det var viktig med kvalitetssikring før VAV sine opplysninger ble sendt videre, sier han.

Berg: - Rask og god måte

MDG kaller varselet trist. De er ikke overrasket at Frp varsler mistillit, men mener at det er «trist at mistillitsforslag misbrukes på denne måten».

- Alle som var til stede i høringen, fikk høre overbevisende redegjørelser for hvor grundig det har blitt jobbet med å sikre Oslo rent og trygt drikkevann. Kostnadsøkninga skyldes en prisøkning i markedet som man ikke kunne forutse, noe også en uavhengig kvalitetssikring bekrefter, sier MDGs gruppeleder Sirin Hellvin Stav til NTB.

- At byrådet har gitt bystyret grundig, kvalitetssikret informasjon er ikke grunnlag for mistillit, men tvert imot tillitvekkende, fortsetter hun.

Den 17. februar mottok Berg en rapport fra Vann og avløpsetaten som bekreftet at vannforsyningen ble langt dyrere enn først antatt, og hun visste dermed at prosjektet ville sprekke med flere milliarder kroner da hun fyrte av den første sprengsalven for prosjektet dagen etter. Først for to uker siden ble imidlertid bystyret informert om saken.

- Jeg mener vi har behandlet denne kostnadsutviklingen på en rask og god måte. Så til spørsmålet om jeg har informert bystyret for sent, jeg mener nei, sa hun under høringen.

Berg mente hun ikke kunne informere bystyret om hva som var under oppseiling, da hun ikke ville hatt svar på alle spørsmålene som hun mener bystyret har krav på.

– Tallene måtte kvalitetssikres, sa hun, og viste til at hun den 10. mai mottok rapporten som byrådet bestilte fra Holte Consulting.

– Jeg mener vi har gitt Oslo bystyre en sak som er utfyllende og korrekt. Kostnadsøkningen er uheldig, og jeg skulle ønske den kunne vært unngått, sa Berg.

Bystyret skal vedta den nye kostnadskalkylen for reservevannprosjektet, som skal stå ferdig i 2028, den 16. juni.