I juni rulles 53 nye bomstasjoner ut i Oslo, men det liker Fremskrittspartiet svært dårlig. For noen uker siden ble det kjent at Oslo Frp vil stille et ultimatum om en betraktelig reduksjon i bompengesatsene, om de skal gå i byråd etter høstens valg.

Men lokallaget vil gå enda lenger, og har vedtatt å fjerne både dagens bompengering og de 53 nye bomstasjonene i sitt bystyreprogram for perioden 2019-2023.

- Vi vil fjerne bomstasjonene fordi det er en veldig urimelig ekstrakostnad for barnefamilier og de som har dårlig råd. Det er rett og slett usosialt, sier Aina Stenersen, Oslo Frps førstekandidat foran høstens lokalvalg, til Nettavisen.

Se videointervju med Stenersen øverst i saken.

- Ikke tydelig nok før

Ifølge Stenersen blir kampen mot bomstasjonene en av de viktigste sakene for Oslo Frp i valgkampen.

- Vi ønsker å gå til valg på å være en tydelig stemme på at ja, hvis du vil ha bort bompenger, så stemmer du på Fremskrittspartiet. Det har vi ikke vært tydelig nok på før, og det skal vi begynne å bli nå, sier hun fra vårsola utenfor rådhuset.

- Er det veldig realistisk å få fjernet alle bomstasjonene i Oslo?

- Vi prøver hardt å få de bort. Det er jo innfelt i Oslopakke 3, som Fremskrittspartiet ikke var med på, så det vi gjør er at vi ser på alternative måter for å finansiere veiene i Oslo. Vi skal ha møte med samferdselsministeren nå, hvor vi kommer til å skissere ulike forslag sånn at staten kan ta en enda større del av regningen, sier Stenersen.

- Men det er jo absolutt ikke flertall verken i Oslo eller på Stortinget for å fjerne bompengene?

- Vi tenker at alle partier går til valg på sin egen politikk, og vi i Fremskrittspartiet går til valg på vår politikk, som er å fjerne bomringen og å fjerne bomstasjonene. Så tøffe skal vi være å si det, men så er det alltid i politikk at man må forhandle, sier hun.

- Ikke bare for de rikeste

Og hvis det blir borgerlig flertall etter valget, er det etter all sannsynlighet Høyre, KrF og Venstre som Stenersen og hennes kolleger skal sette seg ned og forhandle med.

- Vil det da bli et ultimatum fra dere, dersom dere skal gå i byråd til høsten, at det ikke skal være noen bomstasjoner i Oslo?

- Det med de 53 bomstasjonene er nedfelt i vårt partiprogram som går over en fireårsperiode, og når vi går i forhandlingene så tar vi med oss konkrete krav fra bystyregruppen. Hittil har kravet vært å ha en merkbar reduksjon i bompengene, og så vil vi på sikt jobbe for å fjerne bomstasjonene, sier hun.

Stenersen mener endringene er høyst nødvendig for å unngå en enda mer delt by.

- NAFs nye undersøkelse viser at bompengene slår hardest ut for de som har dårlig økonomi, de som er helt avhengige av bilen for å få hverdagslogistikken til å gå opp. Men veiene i Oslo skal ikke bare være for de rikeste, sier hun, og understreker:

- Det skaper et veldig forskjells-Oslo, sånn at de som har god råd kan fortsette å kjøre bil, mens de som har dårligere råd må kanskje kutte i kinobesøk og kutte ut å besøke familie og venner. Det tenker jeg er et viktig aspekt å få med i debatten om bompenger, at det går utover en veldig sårbar gruppe, sier Frp-politikeren.

Vil ha folkeavstemning

Oslo Frp har også vedtatt i sitt program at de vil «avholde folkeavstemning om bomringen» i neste bystyreperiode.

- Det vil si at vi har lyst til å foreslå en folkeavstemning når vi kommer i byråd, for å høre om innbyggerne ønsker å ha bompenger eller ikke, forteller Stenersen.

I programmet skriver lokallaget, som i det siste har ligget på rundt seks prosents oppslutning på meningsmålingene, også at:

«FrP er motstander av bompengeringen. Bilavgiftene er allerede høye og bompenger rammer de med svakest økonomi og utfordrende hverdagslogistikk hardest. Samtidig er bompenger en lite effektiv måte å finansiere utbygging på. Sykkelveier og kollektivinvesteringer må finansieres av kommunen og statlige midler, ikke utelukkende av bilistene».

Venstre: - Det er utenkelig

Men Venstre, en av Frps mulige samarbeidspartnerne i et nytt byråd etter valget i Oslo, bare rister på hodet av bompengeforslaget.

- Det er utenkelig for Venstre å gå bort fra Oslopakke 3. I motsetning til Frp har Venstre og alle de andre borgerlige partiene stemt for denne avtalen, som har tjent Oslo godt. Vi hadde aldri fått bygd ut kollektivtrafikken vår slik vi har gjort i Oslo, uten bomringen. Vi hadde aldri fått lagt trafikken i tunnel under Oslo sentrum uten bomringen, sier Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen.

- Vil dette forkludre et mulig samarbeid i byråd etter valget?

- Nei, det mener jeg ikke. Vi har gjennom historien hatt mange perioder med borgerlig flertall og det har alltid gitt ulike varianter av borgerlig byråd i Oslo, sier han.

Høyres byrådslederkandidat i Oslo, Eirik Lae Solberg, vil heller ikke love Frp en bompengeseier i et eventuelt borgerlig byråd.

- Jeg håper valget gir grunnlag for et borgerlig flertallsbyråd, men diskusjonene om hva de ulike partiene skal få gjennomslag for må vi ta etter valget når velgerne har talt. Høyre står fast på Oslopakke 3 der bompengene finansierer store kollektivtrafikkprosjekter og veiprosjekter i Oslo-regionen, sier Lae Solberg til Nettavisen.