– Med dette forslaget vil politiet gis rett til å visitere folk helt uten at de må ha en konkret mistanke.

Det sier Frps justispolitiske talsperson, Per-Willy Amundsen, som presiserer at det handler om et avgrenset område på et avgrenset tidspunkt.

Les også: Video av intim politiransakelse spres på sosiale medier - vekker kraftige reaksjoner

Slik lyder forslaget, som ble fremmet på Stortinget av Amundsen og Sylvi Listhaug på torsdag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lovendringer som gir politiet adgang til å etablere tidsmessig og geografisk avgrensede visitasjonssoner i særlig kriminalitetsutsatte områder.»

Amundsen mener ordningen vil være særlig nyttig i bekjempelsen av gjengkriminalitet, ved at politiet setter inn visitasjonssoner i utsatte områder under en lokal kriminalitetsbølge.

– Det kan være for eksempel være under en eskalering mellom to gjenger. Hvis man ser økt voldsbruk i en periode, så kan man sette inn dette tiltaket og slå ned på det raskt.

Politiet må i så fall varsle om sonene i forkant, siden prinsippene bak norsk lov slår fast at alle må ha muligheten til å vite hvilke lover og regler som gjelder.

Les også: Video av politi-ransakelse vekket oppsikt. Nå raser Frp-topp: - De må finne seg i det

Amundsen peker på Danmark og Storbritannia, som han mener har lykkes godt med ordningen.

– I Danmark har visitasjonssoner blitt benyttet siden 2007, og det har blitt brukt ved 200 anledninger. Og det funker! I Storbritannia ble 17 prosent av personene som ble stoppet og visitert i slike soner arrestert.

Les også: Veronika (45) fikk ikke en krone i erstatning etter skade på jobb - nå tas grep: – På høy tid

Han mener det i liten grad vil gå utover personer som ikke har noen grunn til å bli visitert.

– Politiet vet ofte hvem som er kriminelle, men de må ha en saklig begrunnelse for å visitere, og det begrenser muligheten til å få tak i de bevisene som trengs. Det vil de lettere kunne få tilgang til med dette forslaget.

SV: – Frp fisker i brunt farvann

Forslaget får Marian Hussein i SV til å reagere.

– Det er useriøst. Det vil aldri få flertall på Stortinget, men det er Frp på velgerfiske i et ganske brunt farvann. Men de er i utakt med folk flest i Norge, som heller vil ha svar på de økende forskjellene i landet. Der har ikke Frp noe svar og tyr derfor til useriøse forslag.

Hussein, som er andrekandidat for Oslo SV på høstens stortingsliste, mener ordningen ville gått på akkord med prinsippet om likhet for loven.

– Det ville satt en ny presens i norsk lovgivning. I stedet for at loven gjelder for alle vil den kun gjelde noen adresser.

– Når man tyr til sånt så blir jeg litt matt over hvor langt de er villige til å gå.

Kunne en slik ordning vært med på å bekjempe gjengkriminalitet?

– Frp har hatt 7-8 justisministere de siste årene. De foreslår det først nå, så det sier noe om hvor høyt de har prioritert gjengkriminalitet hvis de mener dette er et så godt tiltak. Men jeg tror dette kun er et valgkamputspill som kommer fordi folk har forstått at partiet er mer i takt med milliardærene enn folk flest.

– Handler ikke om hudfarge

Amundsen i Frp erkjenner at man må se på politiloven for å finne måter å avgrense ordningen på, slik at den overholder rettsprinsippene.

Men han er rivende uenig i alle antydninger til at forslaget vil gå uforholdsmessig negativt utover minoriteter.

– Vi har et særdeles godt politi i Norge. Alle påstander fra venstresiden om at det finnes en diffus, institusjonalisert rasisme i politiet er tilbakevist til det fulle. Norge er ikke sørstatene i USA. Punktum.

– Det handler overhode ikke om hudfarge, men man må vel omtrent være blind hvis man ikke har registret at det i hovedstaden er personer med ikke-vestlig bakgrunn som er overrepresentert i disse statistikkene. Det er et faktum som ikke i seg selv handler om etnisk bakgrunn. Årsaken til at vi har et politi er for å stoppe og forebygge kriminalitet, og da er det likegyldig hvem som begår kriminaliteten.

Les også: Høyre-politikere «fersket» i leserinnlegg-praksis: - Det er nok ikke så mange som vet om det, men dette har man altså holdt på med i mange år

Har dere hovedstaden i tankene med dette forslaget?

– Det er nok relativt kjent at gjengkriminalitet har vært en utfordring i hovedstaden, men nå ser vi at det sprer seg til andre områder i Viken, som det så fint heter nå.

– Det vil være et effektivt tiltak i hele landet, men det er nok mer aktuelt i noen områder i Oslo øst og sør, med noen innvandrertette bydeler hvor integreringen åpenbart har slått feil. Det må vi kunne tillate oss å si høyt.