– Vi bør nå umiddelbart etablere kontakt med Danmark og være med på dette, sier Frps innvandringspolitiske talsperson Erlend Wiborg til NTB.

Han viser til at den sosialdemokratiske regjeringen i Danmark jobber med å etablere asylmottak i Afrika og andre steder hvor de vil sende asylsøkere som kommer til den danske grensen.

Dette er noe Frp lenge har ivret for i Norge, og i valgkampen ga Arbeiderpartiet signaler om at de kunne være åpne for et samarbeid med danskene.

– Vårt utgangspunkt er at vi også ønsker tredjelandssamarbeid for å få slutt på dødsreisene over Middelhavet. Men vi må finne løsninger som er praktisk mulig og i tråd med våre internasjonale forpliktelser, sa Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann Masud Gharahkhani til Dagens Næringsliv i sommer.

– Lytt til danskene

Da understreket han imidlertid at Ap bare vil sende asylsøkere til et trygt tredjeland hvis man kan dokumentere at personen har vært i dette landet tidligere, og at Norge har en avtale med landet.

Nå ønsker Wiborg avklaringer fra Støre-regjeringen.

– Min klare oppfordring er at de nå må lytte til danskene. Dette er danske sosialdemokrater, det er ikke bare Frp som mener dette. Nå kommer lakmustesten for regjeringen. Har det bare vært prat, eller mente de dette, spør han.

Danmark inviterer

I forrige uke tok Frps Tor André Johnsen opp saken i Nordisk råd i København.

Danmarks minister for utviklingssamarbeid og nordisk samarbeid, Flemming Møller Mortensen, bekreftet at de fortsatt ønsker et samarbeid med Norge og andre land om saken.

– Vi synes fra dansk side at asylsystemet som finnes i dag, har spilt fallitt. Altfor mange dør på en farefull flukt over Middelhavet, og derfor skal vi gjøre noe annet, sa Mortensen.

Og fortsatte:

– Jeg håper at vi også innenfor Norden kan se på en samlet holdning til å utvikle alternativer til irregulær migrasjon, som har riktig, riktig mange skjebner på sin samvittighet.

Johnsen sier at han ble positivt overrasket over svaret.

– Jeg får jo bekreftet at de absolutt ønsker et samarbeid, også for å få ordentlige rammer rundt det, sånn at det ivaretar menneskerettigheter.

Regjeringen: Vil komme tilbake til det

Statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Justisdepartementet viser til formuleringen Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble enige om i Hurdalsplattformen.

Der står det at regjeringen vil benytte handlingsrommet i dagens lovverk til å «henvise asylsøkere til trygge land utenfor Europa dersom de har kommet til Norge via dette landet».

– Vi vil måtte komme tilbake til hvordan dette skal gjennomføres. Det jeg kan slå fast, er at regjeringen skal føre en rettferdig og helhetlig innvandringspolitikk som er forutsigbar og ansvarlig, og som tar utgangspunkt i brede forlik i Stortinget, skriver Bergmål i en epost til NTB.

Hun sier at regjeringen vil delta i samtaler med EU om migrasjonsspørsmål og søke løsninger mellom europeiske stater.

– Vi skal gjennomføre politikk på dette området på en skikkelig og også ansvarlig måte, sier statssekretæren.

(©NTB)