Gå til sidens hovedinnhold

Frp vil inndra offentlig støtte til organisasjoner som hjelper ulovlige innvandrere

Frp vil at frivillige organisasjoner skal melde fra om de møter på ulovlige innvandrere.

Se Frp-toppen til angrep på frivillige organisasjoner:

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange uten lovlig opphold som befinner seg i Norge. Politiets utlendingsenhet estimerte i 2014 at det var omtrent 14.000 personer i Norge uten lovlig opphold, mens de fire år senere var redusert til 6000 personer.

Andre har påpekt at tallene spriker mye, og kan være alt fra 10.500 - 32.000 personer.

Et betent tema er hvilke rettigheter og ordninger denne gruppen skal ha. I Stortinget er det nylig kommet forslag om å utvide helserettighetene. I dag har ulovlige innvandrere kun rett på øyeblikkelig helsehjelp.

Men flere norske frivillige organisasjoner tilbyr allerede utvidede helsetjenester til denne gruppen. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å kunne inndra støtten til frivillige organisasjoner som tilbyr helsehjelp utover det som står i loven.

Les også

Reagerer på SV-politiker i nazi-uniform: - Jeg synes det er drøyt

– Det er helt uakseptabelt at organisasjoner aktivt uthuler norsk regelverk. Ulovlige innvandrere har plikt til å forlate landet. De skal ikke belønnes med flere rettigheter, sier Frps helsepolitiske talsmann Morten Stordalen.

Han minner om at alle som oppholder seg i Norge vil få akutt og øyeblikkelig hjelp, og at målet må være at de skal reise ut av landet.

– Ved å tilby helsetjenester bidrar disse organisasjonene til å forlenge det ulovlige oppholdet. Ulovlig opphold er ulovlig, sier Stordalen.

I forslaget Frp har foreslått står det:

«Stortinget ber regjeringen sikre at organisasjoner er forpliktet av det samme lovverket som statsapparatet, og dermed sikre at frivillige organisasjoner har meldeplikt når de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Dette må være en forutsetning for å motta økonomisk støtte fra det offentlige.»

– Men er det riktig å kutte støtten til organisasjoner bare fordi de vil hjelpe folk som trenger det?

– I statsapparatet plikter med å varsle om man kommer i kontakt med folk som er i Norge ulovlig. Det må også gjelde organisasjoner som hjelper utover det regelverket vi har i dag.

Les mer: Norge deler ut milliarder i EU-bistand: – Må skru av pengekrana

– En egen FN-komité har også påpekt at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved å ikke gi helsetjenester på lik linje med andre borgere. Er det greit å bryte menneskerettighetene?

– Frp er opptatt av at alle norske borgere får god helsehjelp, men å uthule vårt eget helsesystem ved å prioritere ulovlige innvandrere er helt uaktuelt for Frp, sier han.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

I statsbudsjettet er det budsjettert omtrent 2,5 milliarder kroner til frivilligheten. Mye av dette går til store organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Flyktninghjelpen og andre.

I Oslo og Bergen driver Røde Kors, sammen med Kirkens Bymisjon egne helsesenter for personer som ikke har rett på helsehjelp. De mener at det er viktig prinsipp å hjelpe folk uavhengig av hvem de er.

Les også: Frp raser etter IS-kvinnen løslates: – Akkurat det vi fryktet

Ser store helsebehov

Om Fremskrittspartiet fikk viljen sin, ville organisasjonene fått fjernet alle overføringer fra det offentlige.

– Retten til helsehjelp er noe som ligger som en grunnleggende menneskerettighet. Vi mener på et generelt grunnlag at dagens ordning ikke er god nok. Alle som oppholder seg i Norge har rett på god helsehjelp. Det er også påpekt av FN, sier Ivar Stokkereit i Røde Kors.

Han mener dagens linje med kun øyeblikkelig hjelp skaper mye lidelse for mange mennesker.

– Vi ser store behov for helsehjelp for denne gruppen. Selv om det ikke er snakk om sykehusinnleggelse, kan det være tannverk, smerter, influensa, sårstell og medisintilgang, sier Stokkereit.

Les også

Staten eser ut: Norge topper internasjonal kåring

– Personer uten lovlig opphold har vel en plikt til å forlate landet - hvordan ser dere på det?

– Vi har et ønske om å hjelpe uansett hvem det er, sier han og fyrer løs mot Frps forslag:

– Retten til hjelp er én del. Men det er også retten til å hjelpe. Vi mener den står sterkt, og vi må i de minste få lov til å hjelpe dem uten at vi skal undersøke bakgrunnen deres, sier han.

De senere årene har flere kommuner opprettet egne helsetilbud for personer uten lovlig opphold i landet. Stokkereit mener det er fordi kostnadene blir høyere ved å ikke forebygge helseproblemene.

Les mer: Dramaet på Tøyen har flere sider: Fikk flere tilbud om hjelp før utkastelsen

Røde Kors inviterer heller Frp-toppene til besøk på helsesenteret i enten Oslo eller Bergen.

– Røde Kors vil uansett fortsette å gi humanitær hjelp til de som har behov for det, og som ikke får denne hjelpen av det offentlige. Men vi er avhengig av at politikerne ikke avskjærer vår rett til å hjelpe. Så vi håper at stortingsflertallet jobber for å sikre denne gruppen bedre tilgang til helsehjelp, og ikke sanksjonerer organisasjoner som ønsker å hjelpe, sier han og legger til:

– Også tar vi gjerne imot politikerbesøk på helsesenteret for papirløse, slik at vi kan presentere arbeidet og helsebehovene vi ser hos de som bruker tilbudene i Oslo og Bergen.