Se Frp-toppen til angrep på frivillige organisasjoner:

Det er ingen som vet nøyaktig hvor mange uten lovlig opphold som befinner seg i Norge. Politiets utlendingsenhet estimerte i 2014 at det var omtrent 14.000 personer i Norge uten lovlig opphold, mens de fire år senere var redusert til 6000 personer.

Andre har påpekt at tallene spriker mye, og kan være alt fra 10.500 - 32.000 personer.

Et betent tema er hvilke rettigheter og ordninger denne gruppen skal ha. I Stortinget er det nylig kommet forslag om å utvide helserettighetene. I dag har ulovlige innvandrere kun rett på øyeblikkelig helsehjelp.

Men flere norske frivillige organisasjoner tilbyr allerede utvidede helsetjenester til denne gruppen. Derfor har Fremskrittspartiet foreslått å kunne inndra støtten til frivillige organisasjoner som tilbyr helsehjelp utover det som står i loven.

– Det er helt uakseptabelt at organisasjoner aktivt uthuler norsk regelverk. Ulovlige innvandrere har plikt til å forlate landet. De skal ikke belønnes med flere rettigheter, sier Frps helsepolitiske talsmann Morten Stordalen.

Han minner om at alle som oppholder seg i Norge vil få akutt og øyeblikkelig hjelp, og at målet må være at de skal reise ut av landet.

– Ved å tilby helsetjenester bidrar disse organisasjonene til å forlenge det ulovlige oppholdet. Ulovlig opphold er ulovlig, sier Stordalen.

I forslaget Frp har foreslått står det:

«Stortinget ber regjeringen sikre at organisasjoner er forpliktet av det samme lovverket som statsapparatet, og dermed sikre at frivillige organisasjoner har meldeplikt når de kommer i kontakt med illegale innvandrere. Dette må være en forutsetning for å motta økonomisk støtte fra det offentlige.»

– Men er det riktig å kutte støtten til organisasjoner bare fordi de vil hjelpe folk som trenger det?

– I statsapparatet plikter med å varsle om man kommer i kontakt med folk som er i Norge ulovlig. Det må også gjelde organisasjoner som hjelper utover det regelverket vi har i dag.

Les mer: Norge deler ut milliarder i EU-bistand: – Må skru av pengekrana

– En egen FN-komité har også påpekt at Norge begår menneskerettighetsbrudd ved å ikke gi helsetjenester på lik linje med andre borgere. Er det greit å bryte menneskerettighetene?

– Frp er opptatt av at alle norske borgere får god helsehjelp, men å uthule vårt eget helsesystem ved å prioritere ulovlige innvandrere er helt uaktuelt for Frp, sier han.

Artikkelen fortsetter etter målingen.

I statsbudsjettet er det budsjettert omtrent 2,5 milliarder kroner til frivilligheten. Mye av dette går til store organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Flyktninghjelpen og andre.

I Oslo og Bergen driver Røde Kors, sammen med Kirkens Bymisjon egne helsesenter for personer som ikke har rett på helsehjelp. De mener at det er viktig prinsipp å hjelpe folk uavhengig av hvem de er.

Les også: Frp raser etter IS-kvinnen løslates: – Akkurat det vi fryktet

Ser store helsebehov

Om Fremskrittspartiet fikk viljen sin, ville organisasjonene fått fjernet alle overføringer fra det offentlige.

– Retten til helsehjelp er noe som ligger som en grunnleggende menneskerettighet. Vi mener på et generelt grunnlag at dagens ordning ikke er god nok. Alle som oppholder seg i Norge har rett på god helsehjelp. Det er også påpekt av FN, sier Ivar Stokkereit i Røde Kors.

Han mener dagens linje med kun øyeblikkelig hjelp skaper mye lidelse for mange mennesker.

– Vi ser store behov for helsehjelp for denne gruppen. Selv om det ikke er snakk om sykehusinnleggelse, kan det være tannverk, smerter, influensa, sårstell og medisintilgang, sier Stokkereit.

– Personer uten lovlig opphold har vel en plikt til å forlate landet - hvordan ser dere på det?

– Vi har et ønske om å hjelpe uansett hvem det er, sier han og fyrer løs mot Frps forslag:

– Retten til hjelp er én del. Men det er også retten til å hjelpe. Vi mener den står sterkt, og vi må i de minste få lov til å hjelpe dem uten at vi skal undersøke bakgrunnen deres, sier han.

De senere årene har flere kommuner opprettet egne helsetilbud for personer uten lovlig opphold i landet. Stokkereit mener det er fordi kostnadene blir høyere ved å ikke forebygge helseproblemene.

Les mer: Dramaet på Tøyen har flere sider: Fikk flere tilbud om hjelp før utkastelsen

Røde Kors inviterer heller Frp-toppene til besøk på helsesenteret i enten Oslo eller Bergen.

– Røde Kors vil uansett fortsette å gi humanitær hjelp til de som har behov for det, og som ikke får denne hjelpen av det offentlige. Men vi er avhengig av at politikerne ikke avskjærer vår rett til å hjelpe. Så vi håper at stortingsflertallet jobber for å sikre denne gruppen bedre tilgang til helsehjelp, og ikke sanksjonerer organisasjoner som ønsker å hjelpe, sier han og legger til:

– Også tar vi gjerne imot politikerbesøk på helsesenteret for papirløse, slik at vi kan presentere arbeidet og helsebehovene vi ser hos de som bruker tilbudene i Oslo og Bergen.