For to uker siden ville Frps representant i Stortingets utdanningskomité både ha kortere skoleferie og lengre skoledager.

Nå har partiet også notert ned ti punkter for en bedre skole.

Mindre musikk

- Vi må ha mer matte og mindre musikk, sier Mette Hanekamhaug på Frps nettsider.

Punktene ble presentert på et møte i partiets kommunalpolitiske utvalg.

Her kommer det fram at partiet vil satse mer på basisfagene matte, naturfag og norsk.

«Norge er blant landene i verden som bruker mest penger på skole, men resultatene fra internasjonale undersøkelser viser at vi ikke får spesielt mye kunnskap igjen for kronene», heter det i argumentasjonen fra partiet.

- Vi har en situasjon der 20 prosent av elevene går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive skikkelig. Nær en tredjedel fullfører ikke videregående, og vi sliter med å gi både de faglig svakeste og de faglig sterkeste elevene et godt nok tilbud.

- Skal vi sikre Norges konkurransekraft i fremtiden, må skolen prioritere basisfagene, mener Mette Hanekamhaug.

Hanekamhaug ønsker med punktene å sikre elevene opplæring som er tilpasset deres nivå. Andre tiltak inkluderer karakterer fra femte klasse og gjenreise skoledisiplinen.

Frp vil også gjøre skoleledelsen bedre, og mener at rektorer i den forbindelse skal ansettes på åremål.

Her er Frps 10 punkter:

1. Prioritere basisfagene
2. Øke lærerens status
3. Ansette rektorer på åremål
4. Kartlegge faglig nivå tidligere og gi individuell oppfølging
5. Innføre lærerutdanning på masternivå
6. Innføre fritt skolevalg
7. Gi karakterer fra femte klasse
8. Pusse opp slitte skolebygg
9. Slå hardt ned på mobbing
10. Gjenreise skoledisiplinen